NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvbemutató a Zrínyi-teremben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi-termében, 2018. április 16-án nagy érdeklődés mellett adott otthont két kiváló könyv bemutatásának. Két történeti jellegű kötet került bemutatásra a rendezvényen: „Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról” illetve „A szentgotthárdi csata és a vasvári béke: Oszmán terjeszkedés – Európai összefogás” címmel.  A rendezvény moderátora az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Sörény Edina volt.

Elsőként Padányi József vezérőrnagy, egyetemünk tudományos rektorhelyettese mondta el köszöntő gondolatait a házigazda részéről. Köszöntőjében kiemelte, mennyire összefonódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel ez a két kötet: mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódjaként az országban egyedüliként itt folyik honvéd- és rendőrtisztképzés. Emellett Egyetemünk célkitűzésével összhangban, ebben a kötetben az együttműködés egyetemeként megvalósult a szoros együttműködés más egyetemekkel, tudományos intézményekkel. Tábornok úr szerint ezekre a könyvekre sokáig büszkék lehetnek a közreműködők, hiszen elképesztő információtömeget tartalmaznak, emellett az elegáns kivitel miatt bármely könyvespolc díszei lehetnek. A Ludovika Akadémia a magyar honvédtisztképzés bölcsője volt, ezek között a falak között nem szabad elfelejtkeznünk azokról a személyekről, akik a Haza szolgálatában életüket adták.

Fodor Pál történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója köszöntőjében szintén hosszan méltatta a könyveket. Irodalomtörténeti szempontból fontos a Zrínyi-kutatásokat folytatni, hiszen a saját korában a legtájékozottabb nemes volt, hihetetlen műveltséggel, aki egyszerre magyar és horvát - európai tudott lenni.

Bitskey István Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, akadémikus szerint nem túlzás a „Határok fölött” című kötetet a magyar kultúra egyik gyöngyszemének nevezni. A mű címét igen találónak tartja, hiszen Zrínyi életműve valóban a nyelvi, vallási és térbeli határok felett állt. Zrínyi Miklós életében sokféle könyvet gyűjtött össze, nem örökölt, hanem általa beszerzett könyvtára volt. A kötetben áthatják egymást a tudományterületek, csakúgy, mint Zrínyi műveiben.  A szerzők jóval erősebben, és árnyaltabban hangsúlyozzák Zrínyi gondolkodásmódjának európaiságát. Mindezt az eddigieknél mélyebb kutatásokat végezve, amelyekkel korábban csak említés szintjén foglalkoztak a kutatók.

Szenes Zoltán az NKE egyetemi tanára is Zrínyi multidiszciplinaritását, ezen belül hadtudósi munkásságát emelte ki a könyv méltatásában. A tudás megszerzése Zrínyi egész életében fontos volt. Tábornok úr szerint még ma is érdemes vizsgálni műveit. Párhuzamokat vont hadtudósi megállapításai és a mai haderőfejlesztés lehetséges irányai között. Ezt a kötetet ajánlja a hallgatóknak is, hiszen Zrínyi napjaink biztonsági problémáit is széles kontextusban meg tudja értetni. Kiemelte, hogy fontos a Zrínyi-hagyományok ápolása, főleg Egyetemünkön.

Molnár Antal történész, az MTA BTK tudományos főmunkatársa előadásában bemutatta „A szentgotthárdi csata és a vasvári béke” című könyvet. Annak ellenére, hogy a kötet a 2014 májusában, Szentgotthárdon tartott konferencia anyagjára épül, a terjedelme és a kutatások mélysége alapján nem egy szokványos konferenciakötet.  Azért is különleges, mert magyar és francia nyelven íródott; emellett a magyar mellett a szentgotthárdi csatát francia szempontú megközelítésben tárgyalja, hiszen a Sorbonne Egyetem munkatársai is részt vettek a könyv megírásában. A könyvben helytörténeti, regionális, országos, nemzetközi szintű kutatások érnek össze, méghozzá természetes módon, ami igen ritka.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára hamarosan Olvasóink rendelkezésére bocsátja a fenti köteteket.

Budapest, 2018. április 16.

Szöveg: Margit-Horváth Noémi, NKE EKKL