NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Meghívó Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Altábornagyok c. kötetének bemutatójára

Tisztelettel meghívjuk

Balla Tibor:

A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai

Altábornagyok

című kötetének bemutatójára.

A kötetet bemutatja: dr. Pollmann Ferenc történész, az MTA doktora, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa.

Helyszín: EKKL Egyetemi Központi Könyvtár (1083 Budapest, Ludovika tér 2., 2. emelet)

Időpont: 2019. november 12., 15:00 óra

"Az 1914-1918 között lezajlott és a XX. század őskatasztrófájaként elhíresült Nagy Háború osztrák-magyar tábornokainak elitjéről korábban megjelent kötet (A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest, 2010.) folytatását tartja kezében az olvasó.

A Balla Tibor hadtörténész tollából mintegy nyolc éves kutatómunka után elkészült lexikon a magyar és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt egyedülálló, s az első világháborús császári és királyi tábornoki kar altábornagyi rangot elért 407 tagjának  - akik között 63 magyar is található - pályafutását és a világégés alatti tevékenységét foglalja össze.

A mű bevezetőjében a szerző elsőként vállalkozik az életrajzi adatok történeti-statisztikai és szociológiai vizsgálatára, amelynek eredményeként átfogó értékelést ad a tábornokok születésére, halálozására, nemzetiségére, vallására, családi viszonyaira, származására, iskolázottságára, nyelvismeretére, hazai és külföldi kitüntetéseire, adományozott címeire és rangjaira, hadjáratokban történt részvételükre, előmenetelükre, beosztásaikra, az általuk írt művekre, valamint háború utáni sorsukra vonatkozóan, számos új szemponttal egészítve ki és árnyalva az Ausztria-Magyarország haderejének altábornagyairól kialakult képet.

A Monarchia vezérőrnagyi rangú tábornokainak életrajza jelen munka folytatásaként, további kötetekben látnak majd napvilágot."