NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Habilitáció

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglaltak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterületeken ítél oda habilitált doktor (Dr. habil.) címet. A habilitált doktor cím az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el.

A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja. Ennek részletes követelményeit az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a habilitációs minimumkövetelményekben határozza meg.

A habilitált doktor címre nem az Egyetem állományába tartozó, szakmailag magas felkészültségű – minden más, a habilitációval kapcsolatos feltételnek megfelelő – személyek is pályázhatnak, amennyiben felsőoktatási és/vagy kutatási tevékenységükkel szorosan kapcsolódnak a habilitáció tudományágához annak kimagasló művelésével.

A habilitációs eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács hozzájárulásával teljes egészében idegen nyelven is lefolytatható.

A habilitált doktor címet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ítéli oda. Az Egyetem rektora a habilitált doktor címről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között, a Szenátus ünnepi ülésén – évente két alkalommal, az Egyetem Napján (03.28.) és a Magyar Tudomány Ünnepén (11.03.) – adja át.

A habilitációs eljárásra való jelentkezéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Iroda munkatársa, Szilvási Simon (szilvasi.simon2@uni-nke.hu), +36-1/432-9000/20-428) ad további információt az érdeklődőknek.