Rektori Kitüntető Oklevél

Gyenes Márta Éva

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Érdemi szerepet vállalt a minősítő vizsgarendszer előkészítésében, a minősítő vizsgák tananyagának és vizsgaanyagának kialakításában, valamint a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtásában.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Kocsisné Török Katalin

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljainak elérését segítő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelkedő munkát végzett az Egyetem szolnoki telephelyén folyó oktatásszervezési adminisztráció és hallgatói szolgáltatás területén. Emberiességével, munkastílusával, szakszerű, gyors megoldásaival segítette az Egyetem működését.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Dr. Kozák Péter

Az adományozott oklevéllel kiváló oktatói, elismert szakmai és vezetői munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Fontos szerepet játszott az EU Víz Keretirányelv célkitűzéseinek hazai megvalósításában, a vízgyűjtőfejlesztési tervek kidolgozásában és oktatásba való integrálásában. Vízügyi vezetői munkája, oktatói tevékenysége során mindig is törekedett az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségének növelésére.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Dr. Orbán Anna Mária

Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar mesteroktatójaként végzett eredményes szakmai, tehetséggondozó és oktató-nevelő tevékenységét ismerjük el.  Áldozatos szakmai és szervező munkájával nagymértékben hozzájárul az Egyetem oktatási és tudományos diákköri tevékenységének kimagasló eredményeihez.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia

Az oklevéllel az elkötelezett egyetemi munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói tevékenységének magas szintű ellátása mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első adatvédelmi tisztviselőjeként elévülhetetlen érdemei vannak az adatvédelmi megfeleltetés kiépítésében és folyamatos biztosításában, amellyel jelentősen hozzájárult az Egyetem hírnevének és tekintélyének növeléséhez.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Tóth Zsuzsanna

Az oklevéllel az évtizedek óta végzett elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelődjein közel 30 éve angol és orosz nyelven tart magas színvonalú szaknyelvi és általános nyelvi kurzusokat. A közigazgatási nyelvvizsgarendszer és az e-learning programok kidolgozásában jelentős szerepet vállalt, valamint a továbbképzési rendszer keretében folyamatosan részt vesz a tisztviselők nyelvi készségeinek fejlesztésében. Oktatói munkássága során folyamatos pedagógiai és technológiai megújulás jellemzi, mellyel támogatja az Egyetem céljainak elérését.

rektori döntés alapján 2020. XI. 5.
Dr. Békési Bertold alezredes

Az elismeréssel magas szintű szakmai felkészültségét, kiemelkedő kötelességtudattal végzett oktatói tevékenységét fejezzük ki. Nagy felelősséggel gondoskodik a hallgatókról, specializáció felelősként lelkiismeretesen gondozza a rá bízott szakterületeket. Elévülhetetlen érdemei vannak a Katonai repülőműszaki szakirány létesítésével kapcsolatos kidolgozó munkában.

rektori döntés alapján 2020. III. 24.
Jakab Balázs

Példamutató elhivatottsággal és szakmai alázattal végzett munkájával nagymértékben hozzájárul a Campus Igazgatóság hatékony feladatellátásához, a létesítményüzemeltetés magas színvonalú ellátásához.  Az oklevéllel kiemelkedő minőségű munkája iránti elismerésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2020. III. 24.
Kevéné Herczeg Mónika

Munkáját kiemelkedő elhivatottsággal és magas fokú precizitással végzi, mellyel jelentősen hozzájárul az Egyetem, illetve a Campus Igazgatóság hatékony feladatellátásához, a bajai létesítményüzemeltetés magas színvonalú végrehajtásához. Az oklevéllel példamutató munkája iránti elismerésünket fejezzük ki.

rektori döntés alapján 2020. III. 24.
Ludányi Brigitta

Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Pontosságával, igényességével hatékonyan segítette a tudományszervezés területén jelentkező kihívásoknak történő megfelelést. Több éve lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, magas fokú precizitással és önállósággal dolgozik. Elkötelezett munkájával jelentősen hozzájárult a vezetői munka és a szakmai feladatok ellátásának sikerességéhez.

rektori döntés alapján 2020. III. 24.
Ary Ildikó Az oklevéllel az elkötelezett egyetemi munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint 25 évvel ezelőtt kezdte nyelvtanári pályafutását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében. Munkáját példamutatóan és szorgalommal, kollégái elismerésével végzi. Az általa oktatott német és orosz nyelvi kurzusok a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendenek. Éveken át lelkiismeretesen ápolta a Kar nemzetközi kapcsolatait a nyelvi képzés területén. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Bangó-Kiss Karolina Az oklevéllel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Nemzetközi főreferensként kiemelkedő precizitással kezeli a hallgatói mobilitásokat, az Egyetem sikeres működését támogató munkáját mind munkatársi, mind hallgatói oldalról elismerés övezi. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Dr. Berek Lajos ny. ezredes Az oklevéllel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Mind oktatói, mind tudományos pályafutása példaértékű, melyet számos díj és elismerés odaítélése is bizonyít. Szerteágazó egyéniségét mutatja a tekintélyes művészeti tevékenysége is. Munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Juhász Erika Az oklevéllel az évtizedek óta végzett elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Fáradtságot nem ismerő, önfeláldozó és magas színvonalú munkát végez a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni titkárságának adminisztrációjában. Munkáját kiemelkedő szakmai tudás, precizitás, motiváltság jellemzi. A rábízott feladatokat színvonalasan, legjobb tudása szerint látja el szem előtt tartva az Egyetem és a Kar érdekeit és céljait. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Dr. Komjáthy Lajos József alezredes Az oklevéllel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A szárazföldi csapatok harcászata és hadművelet-elmélete területeinek kiváló oktatója és elismert szakértője. Az oktatói feladatokon kívül jelentős szerepet vállal a Kar nemzetköziesítési folyamataiban. A hallgatók külföldi gyakorlatainak rendszeres mentora, továbbá az Erasmus-programban is gyakran tart előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat. Közel két évtizedes oktatási tapasztalatával hatékonyan járul hozzá az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Kovács Anita Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kiemelkedő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Elkötelezettségével, szorgalmával és példaértékű hozzáállásával hatékonyan segíti a rektori tevékenységhez kapcsolódó szakmai és szervezési feladatok ellátását. Kiemelkedő munkát végez a legfőbb egyetemi fórumok, testületek munkájának szervezésében, valamint a Rektori Hivatal teendőinek adminisztratív segítésében, támogatásában. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Dr. Kovács Lászlóné Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Adminisztrációs feladatait több éve lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, magas fokú igényességgel és önállósággal végzi. Kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult a vezetői munka és a szakmai feladatok ellátásának sikerességéhez. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Dr. Molnár Anna Éva Az oklevéllel elkötelezett oktatói és a hallgatói tehetséggondozásban végzett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A hallgatók szakmai fejlődésének elkötelezett támogatója. Magas színvonalú oktatói, tehetséggondozói és kutatói munkájával, valamint tudományos eredményeivel járul hozzá az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Móricz Judit Az oklevéllel az évtizedek óta végzett elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Fontos szerepet töltött be az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár központi pénzügyi adminisztrációjának végzésében. A könyvtár gazdálkodását magas szintű pénzügyi tudásával, precíz munkájával támogatta. Az Egyetem magyar és idegen nyelvű folyóiratainak beszerzési eljárásaiban nélkülözhetetlen szakértelme, évtizedes gyakorlata. A rábízott feladatokat kiemelkedő színvonalon látja el. Megoldásorientált gondolkodása kiemelkedő, észrevételeivel jelentősen segíti a könyvtár vezetőinek munkáját. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Vukics Ferenc alezredes Az oklevéllel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Meghatározó személyisége a lövész parancsnoki alapképzésnek. Aktívan részt vesz a harcászati törzstiszti tanfolyamok elméleti felkészítésében és a harcászati zárógyakorlatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Közös Roham gyakorlatainak fő tervezője és irányítója. Munkájával hatékonyan hozzájárul a Kar és az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Zöldiné Sintár Anita Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és annak jogelőd intézményénél végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Pontosságával, igényességével hatékonyan segíti a gazdasági területen jelentkező szakmai feladatok ellátását. Munkáját több éve lelkiismeretesen, megbízhatóan és nagy önállósággal végzi. rektori döntés alapján 2019. XI. 6.
Nádné Szofcsák Márta Az oklevéllel a több évtizedes katonai felsőoktatásban töltött életpályája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Munkáját mindig a szorgalom, kitartás és szakértelem jellemezte. A rábízott feladatokat színvonalasan, legjobb tudása szerint látta el, mindig szem előtt tartva az Egyetem érdekeit és céljait. rektori döntés alapján 2019. III. 28.
Orsós Tibor őrnagy Az oklevéllel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A fegyverzeti szakmai közélet elismert szakértője, szakmai tudását nagy alázattal és lelkesedéssel közvetíti a lövész specializáción tanuló honvéd tisztjelölteknek. Oktatói munkája mellett állandó lőgyakorlat-vezetője a hivatásos tiszti éleslövészeteknek. Lelkiismeretes munkájával segíti az Egyetem, ezen belül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar céljainak elérését. rektori döntés alapján 2019. III. 28.
Bodó Pál Az oklevéllel több évtizedes példamutató munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Évtizedek óta dolgozik technikusként az Egyetemen és annak jogelődjénél. Munkáját nagyfokú precizitás, szorgalom, kitartás és lojalitás jellemzi. A rábízott feladatokat maximalizmusra törekedve, kiemelkedő színvonalon látja el. Munkájával jelentősen hozzájárul a színvonalas oktatás megvalósításához. rektori döntés alapján 2018. XI. 6.
Györgyfalviné Berki Gyöngyi Mária Az oklevéllel az évtizedek óta végzett elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Fontos szerepet töltött be a könyvtár infokommunikációs és integrált könyvtári rendszereinek bevezetésében. Könyvtáros szakmai gyakorlatok során éveken át segítette a könyvtáros és informatikus-könyvtáros hallgatók könyvtárszakmai gyakorlatait. Az integrált könyvtári rendszer több moduljának bevezetését támogatta konstruktív ötleteivel, valamint éveken át építette és szerkesztette a könyvtár által működtetett interaktív portált. rektori döntés alapján 2018. XI. 6.
Temesvári Klaudia Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Pontosságával, igényességével, jó szervező készségével hatékonyan segítette a tudományszervezés területén jelentkező szakmai feladatok ellátását. Számos nagy sikerű rendezvény előkészületi munkáit és szervezését hajtotta végre. Munkáját több éve lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, magas fokú önállósággal végzi. rektori döntés alapján 2018. XI. 6.
Dr. Vég Róbert alezredes Az oklevéllel oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Rendszeresen közreműködik a honvéd tisztjelöltek felkészítésében. A rábízott feladatokat színvonalasan, legjobb tudása szerint látja el, mindig szem előtt tartva az Egyetem érdekeit és céljait. Munkáját precizitás, lojalitás és kezdeményezés jellemzi. rektori döntés alapján 2018. XI. 6.
Jakusné Dr. Harnos Éva Az oklevéllel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ megbízott vezetőjeként irányítása alatt a Központ mára a Kar egyik meghatározó szervezeti egységévé vált. Rendszeresen publikál, szaknyelvoktatással kapcsolatos kutatásokat folytat, konferencia előadásokat tart. Az általa oktatott katonai és politikai szaknyelv tantárgyak a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendenek. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Kilián Zsolt Az oklevéllel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Jelentős szerepet vállalt az egyetemi könyvkiadás szabályozott működésének megteremtésében. Szaktudásával és könyvkiadói tapasztalatával támogatja az Egyetem oktatóinak, kutatóinak könyvkiadási tevékenységét, a KÖFOP projekthez kapcsolódó könyvkiadás szakszerű és színvonalas ellátását, ezzel hozzájárulva az Egyetem tudományos eredményeinek láthatóvá tételéhez és elismertségének növeléséhez. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Dr. Koi Gyula Az oklevéllel az államtudomány elméleti és történeti megalapozásában, Magyary Zoltán és a magyar állam- és közigazgatás-tudomány nagy alakjainak kutatásában végzett úttörő munkáját ismerjük el. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Koltányi Gergely Az oklevéllel a közszolgálati továbbképzési rendszer megszervezésében, e-learning kultúrájának kialakításában, digitalizálásában, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és oktatástechnológiai fejlesztéseit kivitelező Apertus Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként végzett vezetői munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Lalák Péter Az oklevéllel szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Gazdag szakmai tapasztalattal rendelkezik a pályázatok kezelésében, melyet jelenleg az Egyetem kiemelt pályázatainak megvalósítása során kamatoztat. Jelenleg a KÖFOP-2.1.2 kiemelt projekt alprojekt pénzügyi vezetőjeként jelentős szerepet vállalt a pályázat kezdeti tervezési, folyamatszervezési, nyilvántartási feladatainak kialakításában. Munkáját nagy szakértelemmel, elhivatottsággal, szorgalommal végzi. Hozzáállása, segítőkészsége, problémaorientált gondolkodása kiemelkedő, észrevételeivel jelentősen segíti a gazdasági szakterület és a társterületek munkáját. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Várhegyi Katalin Az oklevéllel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Három éve látja el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület sportszervezői feladatait. Munkája során 23 szakosztály tevékenységének koordinálását végzi folyamatosan. Számos nagy sikerű rendezvény előkészületi munkáit és szervezését hajtotta végre. Az egyetemi polgárok és a hallgatók sportra való ösztönzése érdekében kifejtett erőfeszítésével jelentősen hozzájárul az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2018. VI. 20.
Fazakas Hajnalka Margit Az oklevéllel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Pontosságával, igényességével hatékonyan segíti a tudományszervezés területén jelentkező szakmai feladatok ellátását. Adminisztrációs munkáját több éve lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, magas fokú önállósággal végzi. rektori döntés alapján 2017. XI. 7.
Nád János Harminc éve oktat testnevelést az egyetemen és a jogelőd intézményben. Kiemelkedő szakmai és pedagógiai felkészültséggel évtizedeken keresztül eredményesen készítette fel a honvédtisztjelölteket a hivatásos katonai szolgálatukkal járó fizikai követelmények teljesítésére. Lojalitása az egyetem iránt töretlen. A honvéd tisztjelöltek és hallgatók tanítása érdekében kifejtett erőfeszítésével jelentősen hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2017. XI. 7.
Tódor Mónika Az oklevéllel több évtizedes példamutató munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Tapasztalatával, rutinosságával jelentősen támogatta a közigazgatási továbbképzések szervezését. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ménesi úti és Ludovika Campuson történő elhelyezésével kapcsolatos változások során, valamint a logisztikai és szervezési feladatok vezetésében kiemelkedő munkát végzett. rektori döntés alapján 2017. XI. 7.
Varjasy Gábor Az oklevéllel a közszolgálati továbbképzési rendszer működését megalapozó ProBono rendszer fejlesztésében és működtetésében hosszú évek óta végzett magas színvonalú és lelkiismeretes munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Apertus Nonprofit Kft. Oktatás-informatikai üzletág vezetőjeként hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez és elismertségének növeléséhez. rektori döntés alapján 2017. XI. 7.
Volenszky Hajnalka Az oklevéllel szakmai tudása és munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki.Jelentős szerepet vállalt az egyetemi adminisztráció szabályozott működésének megteremtésében. Szaktudásával és oktatásszervezési tapasztalataival támogatja az egyetem, ezen belül a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatóinak, kutatóinak, tanárainak oktatási tevékenységét és adminisztratív támogatást nyújt az egyetem alaptevékenységének szakszerű és színvonalas ellátásához. rektori döntés alapján 2017. XI. 7.
Bálintné Bagladi Zsuzsanna A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása óta áll az intézmény alkalmazásában. A Rektori Hivatal létrehozásától kezdve részt vesz a hivatal és a Főtitkárság napi munkájában. Feladatait lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, magas fokú igényességgel és önállósággal végzi. Támogatja a vezetői, irányítói és szakmai feladatok ellátását. rektori döntés alapján 2017. III. 28.
Prof. Dr. Kende György ny. ezredes Tudományos, oktatói és kutatói tevékenysége példaértékű. A Katonai Műszaki Doktori Iskola alapító tagja, törzstagja és vezetője. Fokozatot szerzett doktoranduszai tudományos pályafutását folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti őket a habilitációs eljárás eredményes lefolytatásában, illetve az MTA doktora cím megszerzésében. Pályája során számottevő, elismerésre méltó kutatási eredményt ért el a katonai műszaki és a kutatás-fejlesztés területén. Példamutató mentori és témavezetői tevékenységet folytat a mesterképzési szakokon tanuló hallgatók és a Katonai Műszaki Doktori Iskola doktoranduszai körében. Meghatározó szerepe volt a katonai műveleti logisztika mesterképzési szak megalapításában. rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Szabó Andrea r. százados 2013-tól teljesít szolgálatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. Munkáját mindig kiemelkedő szakmai tudás, precizitás, motiváltság jellemzi. A rendkívüli események kezelésében minden esetben nagyfokú hozzáértésről, szervezőkészségről és empátiáról tett tanúbizonyságot, amely méltóvá teszi a Rektori Kitüntető Oklevél elnyerésére. rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Vaszkóné Fehér Katalin Több mint két évtizede áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd intézmény alkalmazásában. Az egyetem Humán-erőforrás Irodájának létrehozásától kezdve részt vett az iroda napi munkájában. Az intézmény megalakulása óta az Egyetemi Központ dolgozóinak személyzeti-munkaügyi teendőit látja el. Közreműködött az egyetem létrehozásának személyügyi előkészítő munkálataiban. Munkáját a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen és precízen látja el.  rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Visi Tibor ezredes Aktív szerepet vállalt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szabályozott működésének kialakításában. Kiemelkedő szakmai felkészültséggel támogatta az egyes működési területekre vonatkozó dékáni döntéseket. Vezeti és ellenőrzi a kar igazgatási tevékenységét, szaktudását és vezetői tapasztalatait a kar oktatási és tudományos tevékenységének szolgálatába állítja. Irányításával a Dékáni Hivatal összehangoltan látja el a feladatkörébe tartozó szakmai feladatokat. Munkáját nagyfokú precizitás, lojalitás jellemzi. rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Dr. Szebenyi Gabriella Az oklevéllel kiemelkedő szakmai és vezetői munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Irányítása alatt vált egyedülálló kompetenciával bíró szervezeti egységgé a Nyelvvizsgaközpont. Áldozatkész munkájával, a nyelvvizsgáztatás rendszerének kialakításával, működésének folyamatos magas szinten tartásával járul hozzá az egyetem jó hírnevének megőrzéséhez. rektori döntés alapján 2016. III. 9.
Dr. Szántai Adrienn Az oklevéllel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede dolgozik az országos közigazgatási szakvizsga- és alapvizsgarendszer központi adminisztrációjában. A közigazgatási vizsgarendszer fejlesztésében és szervezésében munkáját mindig magas színvonalon, nagyfokú alapossággal és lelkiismeretesen látja el. rektori döntés alapján 2016. III. 9.
Dr. Marsai Viktor Az oklevéllel kiemelkedő szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Példamutató elhivatottsággal végzett, magas színvonalú oktatói, tehetséggondozói és kutatói munkájával, valamint tudományos eredményeivel járul hozzá az egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2016. III. 9.
Kertész Anikó Az oklevéllel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett kiemelkedő és pontos munkájával hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. Példamutató magatartásával, több évtizedes adminisztrációban végzett munkájával méltón hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2016. III. 9.
Dr. Szerletics Antal Az oklevéllel kiemelkedő oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A Flamand Közösség ösztöndíjasaként a brüsszeli Európai Jogelméleti Akadémián folytatott kutatómunkát, kutatási területe az analitikus jogelmélet és a politikai filozófia, a patrisztika és a vallásfilozófia. 2015-től a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola titkára. Elmélyült kutató, alaposan felkészült oktató, a Kar több területen is számíthat rá. Szorgalma, szerénysége, oktatói-kutatói magatartása példamutató. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Dr. Pap Andrea őrnagy Az oklevéllel oktatói és nevelői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiválóan felkészült oktató, szakmai munkáját az igényesség és a lelkiismeretesség jellemzi. Mind közigazgatási, mind katonai szakmai ismeretei kiemelkedőek. Fegyelmezett, példás életvitelű és elkötelezett tiszt, aki elsősorban személyes példamutatásával neveli a honvéd tisztjelölteket. A Katonai Logisztikai Intézet nemzetközi képzési programjainak előkészítése érdekében végzett munkájával kivívta a külföldi partnerek elismerését is. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Dr. P. Szabó Sándor Az oklevéllel hazai és nemzetközi oktatói tevékenysége, illetve vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkásságának köszönhetően az általa vezetett Kínai Közigazgatás-, Gazdaság-, és Társadalomkutató Központ a magyarországi Kínával foglalkozó szakemberképzés egyik meghatározó szereplője lett. Közreműködésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hat elismert kínai egyetemmel kötött együttműködési megállapodást az elmúlt években, illetve tart fenn szakmai kapcsolatokat. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Dr. Nagy Judit r. ezredes Az oklevéllel hazai és nemzetközi oktatói tevékenysége, illetve vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A rábízott feladatokat színvonalasan, legjobb tudása szerint látja el, mindig szem előtt tartva az egyetem érdekeit és céljait. Munkáját nagyfokú precizitás, lojalitás, kezdeményezés jellemzi. Egyetemi feladatain túl számos nemzetközi projektben és kutatásban, a CEPOL által szervezett nemzetközi szakmai konferenciákon vesz részt. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Majoros Lászlóné Az oklevéllel egy életpálya iránti elismerésünket fejezzük ki. 1984-ben kezdett dolgozni a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. Közel 30 évig dolgozott a Nemzeti Közszolgálati egyetem jogelődjénél a Nyelvi Központban és a Szociológia Tanszéken. Az egyetem megalakulását követően a Rektori Titkárságon folytatta pályafutását nyugdíjba vonulásáig. Pontos, áldozatkész munkájával hozzájárult a vezetői munka sikerességéhez. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Csiki Tamás Az oklevéllel kiemelkedő kutatói, oktatói és tanácsadói tevékenysége, a Nemzet és Biztonság folyóiratnál végzett szerkesztői, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni tanácsadóként végzett egyidejű munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársaként, vezetőjének egyik legfontosabb támogatója a tudományos kutatómunka irányát meghatározó döntésekben. Munkájának köszönhetően a kutatóközpont számos nemzetközi és hazai kutatásban vett részt. Dékáni tanácsadóként a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar megalakulása óta stratégiai és szervezési feladatokat is ellát. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Cserjési Ferenc alezredes Az oklevéllel kiemelkedő katonai vezetőképző tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Részt vett a tanfolyamok előkészítésében és lebonyolításában, az előmeneteli tanfolyamok tananyagainak kidolgozásában, valamint a Katonai Át- és Továbbképző Központ pályázati tevékenységében. Hazai és missziókban szerzett széles körű elméleti és gyakorlati tapasztalatára támaszkodva munkaköri kötelmeit kiemelkedő színvonalon látja el. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Dr. Csanády Szabolcs Az oklevéllel kiemelkedő szakmai munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. 2011 tavaszától részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításának előkészítésében. Kiemelkedő szerepe volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló jogszabályok és törvények megalkotásában, továbbá az egyetemet érintő egyéb jogszabályoknak és az egyetem belső szabályzatainak folyamatos módosításában, aktualizálásában. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Bana Katalin Az oklevéllel kiemelkedő vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatalát egységes, együttműködő szervezetté alakította át. Nagyban hozzájárult az Orczy Úti Kollégiumba történő beköltözéssel kapcsolatos igazgatási feladatok végrehajtásához. Munkastílusa, emberi magatartása, problémamegoldó készsége példaértékű. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes Ezredes Úr hosszú idő óta végez kiemelkedő oktató-kutató munkát, mellyel öregbíti az egyetem hírnevét. A Hadtudományi Doktori Iskola vezetőjeként meghatározó szerepe van abban, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság újabb öt évre meghosszabbította az iskola akkreditációját. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Dr. Farkas Gábor Az elmúlt években jelentős szerepet vállalt az egyetem szabályozott működésének megteremtésében, szaktudásával és tapasztalataival komoly mértékben támogatta az egyetem oktató-kutató munkáját támogató gazdasági társaságok létrehozását, azok szabályozott működésének megteremtését. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Dr. Grósz Zoltán ny. ezredes Ezredes úr 1992-ben került a jogelőd Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára oktatóként, s irányítása alatt szélesedett ki a védelmi igazgatási képzés, ahol szakfelelőse az alap- és mesterképzési szaknak. Eredményesen segítette a Katasztrófavédelmi Intézet létrehozását, munkája meghatározó annak sikeres működésében. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Dr. György István Tanár Úr 35 éve tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve jogelődjeinél, mely idő alatt kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységet fejtett ki. Az elmúlt három évben tevékenyen részt vett a belső szervezeti struktúra kialakításában és az új képzési szakok előkészítésében. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes Professzor Úr hosszú évek óta meghatározó tanár egyénisége az egyetemen folyó műszaki oktatásnak, kutatásnak. A Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetőjeként meghatározó szerepe van abban, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság újabb öt évre meghosszabbította az iskola akkreditációját. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Klotz Balázs Klotz Balázs a közigazgatási előmeneteli vizsgarendszerek fejlesztésében végzett több mint egy évtizedes vezetői munkájával, valamint a közszolgálati továbbképzési rendszernek és a kapcsolódó ÁROP projekteknek az egyetemen történő eredményes megszervezésével érdemelte ki az elismerést. rektori döntés alapján 2015. III. 9.
Juhász László alezredes Juhász László alezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársa. Hosszú idő óta meghatározó egyénisége az egyetemi és kari rendezvények szervezésének. A rendezvények zökkenőmentes előkészítése, átgondolt biztosítása, elengedhetetlen feltétele az egyetem és a kar megítélésének. Széleskörű kapcsolatrendszerével hozzájárul a Honvédelmi Minisztérium és az egyetem által szervezett közös programok rugalmas, precíz szervezési feladataihoz. A nyugdíjas szervezetekkel meglévő viszonya elősegíti az egyetemi Alumni tevékenység fejlesztését, az ide tartozó rendezvények lebonyolítását. Tevékenységével hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. rektori döntés alapján 2014. XI. 6.
Prof. Dr. Lentner Csaba Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, a Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. A közpénzügyek kutatásának egyik kimagasló hazai szaktekintélye, tudományos munkásságát számos jelentős publikáció fémjelzi. Fontos szerepet játszott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási mesterképzési szakának megalapításában. A szak tananyagainak és képzési tervének kidolgozása során irányította a kari intézetek, tanszékek és oktatók munkáját. Professzor úr a szak megalapítása óta magas színvonalon látja el a szakfelelősi feladatait. rektori döntés alapján 2014. XI. 6.
Nagy Imréné Nagy Imréné főtanácsos, könyvtárvezető, 1988 óta vezeti a szolnoki szakkönyvtárat. Magas szintű szakmai felkészültséggel, lelkiismeretes, fáradtságot nem ismerő, színvonalas munkát végez a könyvtár vezetésében, adminisztrációjában. Munkájával nem csak a szolnoki intézmény korábbi és jelenlegi vezetését, hanem annak hallgatóit is folyamatosan, lelkiismeretesen segíti. Az elmúlt 20 évben több sikeres könyvtári pályázatot is készített, mellyel a könyvtár modernizálását, technikai fejlesztését segítette elő. Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete műszaki szekciójának, a Debreceni Egyetem Műszaki Könyvtárosok Egyesületének. rektori döntés alapján 2014. XI. 6.
Dr. Temesi István Dr. Temesi István egyetemi docens, a Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. Az igazgatásszervező alapképzési szak megalapításának előkészítésében végzett kimagasló tevékenységet. A szakalapítási kérelem kidolgozása során precízen és kiemelkedő szakmai ismeretekről tanúbizonyságot téve hangolta össze a kar intézeteinek, tanszékeinek és oktatóinak munkáját. Docens úr a szak megalapítása óta folyamatosan magas színvonalon látja el a szakfelelősi feladatait. rektori döntés alapján 2014. XI. 6.
Martonné Csepregi Anikó Martonné Csepregi Anikó Közigazgatás-tudományi Kar Tanulmányi Hivatalának dolgozója kiemelkedő munkájával hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. Fáradtságot nem ismerő, önfeláldozó és magas színvonalú munkája átfogja a hozzá tartozó szak hallgatóival kapcsolatos ügyek teljes vertikumát. Szakmai tudásával, tanácsaival segíti a hallgatókat, a kollégái és vezetői munkáját. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Balázs Istvánné Balázs Istvánné a doktori iskola megalapítása óta fáradtságot nem ismerő, önfeláldozó és magas színvonalú munkát végez a Katonai Műszaki Doktori Iskola adminisztrációjában. Munkájával nem csak a doktori iskola vezetését, hanem annak hallgatóit is folyamatosan, lelkiismeretesen segíti. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Kalmár Jenő Kalmár Jenő a felsőoktatásban eltöltött közel 35 éves pályafutása során folyamatosan bizonyította elhivatottságát a hallgatók képzési színvonalának növelése terén. Kimagasló szorgalma, a közösség érdekében végzett tevékenysége példaértékű. Oktatói munkája mellett folyamatosan részt vett az egyetem közéletében, az érdekképviseleti munkában. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Jurcsó Gusztáv Jurcsó Gusztáv 1977 óta dolgozik az egyetem jogelődeinél informatikai, oktatástechnikai, multimédia és rendezvénybiztosítási munkakörökben. Az Oktatástámogató Központ munkatársaként hangmérnöki, majd mb. multimédia osztályvezetőként odaadó, magas színvonalú munkájával segíti az egyetem rendezvényeit. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Dr. habil Varga János Dr. Varga János több évtizede elhivatott oktatója az egyetemnek és jogelőd intézményének. Alapító tagja, később vezetője a Határrendészeti Tanszéknek. A magas színvonalú oktatómunkán túl számos köztestület tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának elnöke. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Dr. Jenei Ágnes A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati képzési-kutatási feladataiban végzett kiemelkedő munkájáért, amellyel hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. Az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Közszolgálati Etika és Kommunikációs tanszék tanszékvezetőjeként fontos szerepet játszott a szervezet átalakításában. Kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenysége mellett szakmai támogatást nyújt az Ostrakon Szakkollégium működéséhez, a hallgatói tudományos élet szervezéséhez. rektori döntés alapján 2013. VII. 13.
Dr. Simon Attila A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési-kutatási feladataiban végzett kiemelkedő színvonalú, elhivatott és lelkiismeretes munkájáért, amellyel hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. rektori döntés alapján 2013. VI. 29.
Kissné Ferencz Éva A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási, sportszervezői és edzői feladataiban végzett kiemelkedő munkájáért, amellyel hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. A Rendészettudományi Kar Testnevelési és Küzdősportok Tanszék tanáraként évtizedek óta elhivatott oktatója az egyetemnek és a jogelőd intézménynek, emellett a Szent György Sportegyesület alapítója és ügyvezető elnöke. Sportszervezői és edzői tevékenységének hála generációk sorát nevelte a sport szeretetére. rektori döntés alapján 2013. VI. 29.
Dr. Imre Miklós A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati képzési-kutatási feladataiban végzett kiemelkedő munkájáért, amellyel hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. rektori döntés alapján 2013. V. 27.
Nemeslaki András A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos és nemzetközi feladataiban végzett kiemelkedő munkájáért, amellyel hatékonyan segítette az egyetem céljainak megvalósulását. rektori döntés alapján 2013. V. 27.