Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében

pályázatot hirdet

nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.[1]

A pályázat benyújtásának további feltételei:

 • Oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott pályázó esetén az „A” nyilatkozat az NKE-n van leadva. Adminisztratív munkakörben foglalkoztatott pályázó esetén elsődleges jogviszonyban van az egyetemmel. A feltétel alól – különösen indokolt esetben – a tudományos rektorhelyettes mentesítést adhat.
 • Csak olyan, már megjelent (elektronikusan vagy hagyományos formában elérhető) művel lehet pályázni, amely 2020. május 1. és 2020. október 15. között jelent/jelenik meg.
 • A Scopus vagy Web of Science adatbázis szerint a közlemény publikációs fázisa végső (Final) állapotban van. Az Article in Press állapot kizáró tényező.
 • Folyóirat közlemény esetén kötetszám, füzetszám és végleges oldalszám megléte szükséges.
 • Az adott publikációban megtörtént az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az egyetemet tüntette fel. Amennyiben a szerző több intézményt is feltüntetett a nevénél a publikáción, az elnyert végleges összeg az intézmények számával osztásra kerül.
 • Az MTMT adatbázisban a pályázó egyetemen született publikációi az NKE-hez, azon belül is a tényleges szervezeti egységhez vannak rendelve.
 • Pályázni csak olyan művel lehet, amivel korábban Publikációs Nívódíj vagy Q-s közlemények pályázaton nem szerepelt.

A pályázatok értékelése során azokat a nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 3 folyóirat oldalnál (szóközökkel együtt 11,5 ezer karakternél) hosszabb közleményeket (szakcikk, összefoglaló cikk, esszé), valamint azt az indexált könyvet, könyvrészletet és konferenciaközleményt vesszük figyelembe, amelyek megtalálhatóak a Scopus/Scimago vagy a Web of Science adatbázisban. Amennyiben az adott folyóiratközlemény eltérő minősítésű az indexálóknál, mindig a magasabb besorolás a mérvadó.

Mivel maga a publikáció pályázik, ezért közösen megalkotott mű esetén elegendő, ha az NKE-s szerzők közül az egyik szerző nyújtja be a pályázatot a szerzőközösség nevében. Amennyiben a szerzők között nem egyetemi polgárok is vannak, ők a pályázatban csak erkölcsi részesedést szerezhetnek.

Díjazás:

 • Q1 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 800 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Q2 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 400 000 Ft/ folyóiratközlemény[2].
 • Q3 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 200 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Q4 kategóriás folyóirat publikáció bruttó 160 000 Ft/ folyóiratközlemény.
 • Scopus/Scimago vagy Web of Science által indexált könyv, könyvrészlet és konferenciaközlemény bruttó 80 000 Ft/ív.

Könyv, könyvrészlet vagy konferenciaközlemény esetén a díjazás összege a terjedelemmel[3] arányosan kerül meghatározásra a szerzőségi százalékos megoszlás alapján.

A pályázatokat a rektor által felkért szakértők bírálják el, majd a döntést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora hozza meg.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • jelentkezési lapot pályaművenként;
 • a megjelent publikáció kiadói PDF változatát. (Olyan kiadói változatot fogadunk el, amelynek alapján a közlemény karakterszáma meghatározható);
 • a mű meghatározó szerzője által aláírt nyilatkozat szkennelt változatát a szerzőségről[4] (többszerzős művek esetén feltüntetve az összes – tehát nemcsak az NKE-nél dolgozó – szerző közreműködésének százalékos megosztását);
 • saját kezűleg aláírt nyilatkozat szkennelt változatát arról, hogy az adott mű elkészítését milyen pályázati (költségvetési, magán, uniós, stb.) források támogatták (amennyiben támogatás nélkül készült, erről kell nyilatkozni). Ha a pályázó a PPT program keretében benyújtandó közleményére már más jogcímen az Egyetemtől támogatást kapott, úgy a kifizetett támogatás összege a PPT díjazásából levonásra kerül.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikusan 2020. október 15-ig lehetséges. A szakmai bírálat folyamatos. A kifizetés egy alkalommal történik, amelynek a határideje legkésőbb 2020. november 30. A pályázatot (a fenti tartalommal) „Q-s közlemény pályázat” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni a zan.krisztina@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza., ami az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, irodavezető (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.  

Budapest, 2020. május 29.           

 

[1] A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklet Foglalkoztatási Szabályzat 2. §-ra figyelemmel, az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb (különösen megbízási) jogviszonyban álló személyek jogviszonya a pályázatban nem minősül foglalkoztatási jogviszonynak.

[2] A Q1-es és Q2-es folyóiratcikkeknél az egyedüli, az első- és az utolsó szerzőség esetén 1,2-el szorozzuk fel a kalkulált összeget.

[3] 1 ív = 40 000 karakter szóközökkel együtt.

[4] Meghatározó szerzőnek tekinthető a következők közül bármelyik: a mű egyedüli, első vagy utolsó szerzője; a publikációban kapcsolattartónak megjelölt szerző; megosztott elsőszerzőség esetén bármelyik első-szerző.