NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje

Dr. Földváry Gábor István

Az elismeréssel szakmai és az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Kiemelt figyelmet fordított a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti szoros és kiegyensúlyozott együttműködésre, munkájával támogatta a honvéd tisztképzés rendszerének fejlesztését és segítette a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar integrációját. A Fenntartói Testület tagjaként fontos szerepet játszott az Egyetem életét meghatározó folyamatok kialakításában, szabályozásában, valamint folyamatosan segítette és koordinálta az új szakok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkát. Munkásságával kiemelkedő szerepet játszott az Egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításában és elmélyítésében.

rektori döntés alapján 2018. VI. 20.

Dr. Vidoven Árpád

Az elismeréssel szakmai tevékenysége és az egyetem érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Fenntartói Testület tagjaként és később ügyvivőjeként meghatározó szerepe volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működési feltételeinek megszilárdításában. Szakmai feladatainak megvalósítása során kiemelt figyelmet szentelt az Egyetem és a Miniszterelnökség közötti együttműködésnek, képviselte Egyetemünk érdekeit, ezzel hozzájárulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sikereihez.

rektori döntés alapján 2018. VI. 20.

Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály

Az elismeréssel a szakterületén kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája, aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás. A legnagyobb élő pszichológusok egyikeként világhírét a „flow” állapot leírásával alapozta meg

rektori döntés alapján 2017. XI. 7.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy

Az elismeréssel a szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkájával támogatta a magyar katonai felsőoktatás átalakítását. Folyamatosan segítette és koordinálta az új szakok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkát, így biztosítva a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar szakmai követelményeinek maradéktalan érvényesülését, a tisztképzés megújítását. Aktívan hozzájárult a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szervezetének és feladatrendszerének kidolgozásához. Honvéd Vezérkar főnök-helyettesként támogatta az egyetem fejlesztését.

rektori döntés alapján 2017. XI. 7.

Prof. Dr. Kiss György akadémikus

Az elismeréssel szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Közigazgatási és jogtudományi területen szerzett tudásával nagyban hozzájárult a munkajog és a közszolgálati jog oktatási tananyagának kialakításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi mesterképzés létrehozásában, valamint az egykori Közigazgatás-tudományi Kar Államtudományi és Közigazgatási Karrá alakításában. Számos tudományos publikációjával, folyóiratcikkével, könyvével járul hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

rektori döntés alapján 2017. III. 28.

Prof. Dr. Masát András Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem rektoraként kezdeményezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem közötti partnerségi megállapodásnak. A megállapodással lehetőség nyílik az NKE nemzetközi kapcsolatainak erősítésére valamint a két egyetem hallgatói és oktatói közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére és kiterjesztésére az állam- és közigazgatás-tudomány oktatásában, kutatásában. rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Prof. Dr. Varga Zs. András Az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén szerzett tudásával és kutatásaival nagyban hozzájárult a közigazgatási jog egyetemi tananyagának megújításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi képzés felsőoktatási elfogadásában. Egyetemünk államtudományi egyetemmé válásának szakmai koncepcióját, elképzelését kezdetektől támogatta, mindenkor az egyetemek közötti, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés megteremtésén fáradozott. A közigazgatási jog oktatásában és a felsőoktatásban végzett tevékenységével, munkásságával kiérdemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje kitüntetést. rektori döntés alapján 2016. XI. 8.
Dr. Bakondi György ny. tű. altábornagy Az adományozott címmel a Katasztrófavédelmi Intézet létrejöttéhez nyújtott támogatásáért fejezzük ki elismerésünket. Személyesen vett részt az intézet és a képzési programok kialakításában. Támogatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tudományos fokozattal rendelkező munkatársai részmunkakörű egyetemi oktatói alkalmazását, lehetővé téve ezzel a napi szakmai információk folyamatos biztosítását. Hozzájárult a különböző egyetemi rendezvények sikeréhez, a katasztrófavédelem különböző eszközeinek és szervezeteinek rendelkezésre bocsátásával. rektori döntés alapján 2015. XI. 5.
Simonné dr. Berta Krisztina Az adományozott kitüntetéssel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel jelentős mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének növeléséhez. Vezette a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola titkárságát, adjunktusként közel 10 évig vett részt a hallgatók oktatásában és nevelésében. A Külügyminisztérium Konzuli Főosztály vezetőjeként megújította a konzuli képzési rendszert. Jelenlegi beosztásában felügyeli a Rendészeti Nemzetközi Oktatási Központ, és ezen keresztül az amerikai-magyar közös irányítás alatt működő ILEA oktatási munkáját. Óraadóként rendszeresen részt vesz az egyetem oktató munkájában, a Nemzetközi Intézet fejlesztésében. rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Kohut Balázs Kohut Balázs a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként vezeti a minisztérium gazdálkodását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása során az első közös költségvetés tervezése és annak a nemzeti költségvetésbe történő integrálásában támogatta az egyetem létrejöttét. Az elmúlt években kiemelt figyelemmel, folyamatosan segíti az egyetem gazdálkodását, a költségvetési változások fenntartói menedzselésével. Közreműködője és kormányzati szintű koordinátora volt az egyetem 2014. évi feladatalapú költségvetése megalkotásának, ami a felsőoktatásban egyedi és jelentős megújulást képvisel.  rektori döntés alapján 2014. III. 28.
Dr. Kis Norbert

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem előkészítéséért felelős miniszteri biztosként felügyelte és irányította az egyetem alapításának előkészületeit. A Fenntartói Testület megalakulásától 2011. év végéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot képviselve a testület ügyvivői feladatait is ellátta. Kiemelkedő szerepet játszott a három jogelőd intézmény kölcsönös megismertetésében, a fenntartói elvárások és szándékok rendszerszerű feldolgozásában, az integráció szintjeinek egységes értelmezésében. Az adományozott címmel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel kiemelkedő mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

rektori döntés alapján 2013. V. 27.
Dr. Fodor Lajos

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, a jogelőd intézmények együttműködésének kialakításában és támogatásában, valamint az egyetem működésének megkezdésében végzett elhivatott és magas színvonalú szervezőmunkát. Az adományozott címmel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel kiemelkedő mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

rektori döntés alapján 2013. V. 27.