NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

MTMT általános információk

(Az oldal utolsó módosítása: 2023. augusztus 28.)

 

Intézményi MTMT adminisztrátorok elérhetősége

 

 

Az Egyetem által delegált képviselők
Intézményi adminisztrátor
Margit István

könyvtáros, 4-es szintű adminisztrátor (ÁNTK, EJKK)

29-669 margit.istvan@uni-nke.hu
mtmt@uni-nke.hu
Mácsik Petra

kari könyvtárigazgató, 5-ös szintű adminisztrátor (VTK)

19-038 macsik.petra@uni-nke.hu
Adamecz Szilvia

könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor (RTK)

20-347 adamecz.szilvia@uni-nke.hu
Tanyi Éva

könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor (HHK)

20-142 tanyi.eva@uni-nke.hu

---

Tájékoztatás az MTMT-vel kapcsolatos változásokról (2021. január)

 

2018. november 1-jén elindult a

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 2-es verziója.

A rendszerbe korábban feltöltött publikációk és hivatkozások az MTMT1-ből átemelésre kerültek az új felületre.

Arra kérjük a Tisztelt Szerzőket, hogy az új rendszer használata során kezdetben kellő megfontoltsággal járjanak el.

Az első belépés előtt egy rövid útmutató elolvasásával ismerhető meg a felület.
Ennek használathoz érdemes tanulmányozni a szerzőknek szóló részletes útmutatót.

Az MTMT2 tanulásához, a rendszerrel való ismerkedéshez javasoljuk az MTMT gyakorló felületét használni, amelyen a rögzített tartalmak 24 óra múlva törlődnek,
ezáltal az esetlegesen hibásan feltöltött közlemények, hivatkozások is.
A gyakorló felület megismerése, megtanulása után ajánlott az MTMT2 éles rendszerében történő adatrögzítés.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT). 
Az MTMT a kutatók és kutató szervezetek által készített tudományos művek és szellemi alkotások bibliográfiai adatbázisa. 
Célja, hogy az egyéni és intézményi tudományos és más szellemi alkotások nemzeti adatbázisa legyen, ami forrásként szolgál a hiteles tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz, valamint a tudományos teljesítmény értékeléséhez. 
A sok célra hasznosítható adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. 

2018-ra befejeződik a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése, a Magyar Tudományos Művek Tára 2 (MTMT2) elnevezésü programja. 
A rendszer már jelenleg is biztosítja, nem teljes funkcionalitással, a hazai felsőoktatási intézmények, főhivatású tudományos (akadémiai), valamint más kutatóhelyek tudományos tevékenységének megjelenítését. A projekt végére országos kiterjedésűvé válik az adatbázis használata. 

Regisztráció vagy belépés az adatbázisba

Keresés az adatbázisban (főként a szerző vagy a közlemény szerinti keresést érdemes használni).

Az MTMT működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 33/2012 Rektori utasítás szabályozza. 
Egyetemünkön az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét az Egyetemi Központi Könyvtár látja el. 
Az Egyetem által delegált képviselők Az adattárban regisztrált személyek maguk töltik fel publikációikat és karonként adminisztrátor segíti a szerzők munkáját. 

Regisztráció módjai: 
1. az MTMT oldaláról 
2. az intézményi adminisztrátorok segítségével közvetlenül 
A regisztráció során fontos, hogy a szerző az NKE-n belül a pontos szervezeti egységet jelölje meg (kar, intézet), doktoranduszok esetében pedig fontos a megfelelő doktori iskola kiválasztása, nem csak a kar megjelölése. 
A bevitt publikációk hitelesítését és validálását az Egyetemi Központ Könyvtár kijelölt munkatársai végzik. 

Az MTMT honlapján elérhető segédletek: 
Útmutatók 
A felvitelt (besorolást) megkönnyítő segédlet: (jelleg-típus besorolás) 

Adminisztrátoraink a következő témákban tudnak segítséget nyújtani 
- listában nem talált kiadó, ország, város, valamint új folyóirat felvitele 
- új jelszó kiküldése 
- intézményen belül részleg váltása 
- név után (zárójelben) szereplő szakterület módosítása 
- besorolások módosítása 

Konzultációs lehetőségek 
Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. 
Jelentkezésüket az alábbi e-mail címre várjuk: mtmt@uni-nke.hu 

---