Online adatbázisok


Academic Search Complete/EBSCOhostAz EBSCOhost a világ egyik leggyakrabban használt információforrása. Az EBSCO adatbázisok szolgáltatáson belül egy több folyóiratcikk-adatbázisból álló csomaghoz lehet hozzáférést kapni az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

 

 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban.

 


  Akadémiai Kiadó MERSZA Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MERSZ) ami alap- és referenciaművek folyamatosan bővülő elektronikus gyűjteménye.

 

  Szotar.net

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagyszótárait tartalmazza, kiegészítve szaknyelvi és magyar nyelvi szótárakkal. Az adatbázis tartalmazza például: az angol-magyar és magyar-angol nagyszótárt, Idegen szavak és kifejezések szótárát, az Európai Uniós terminológiai szótárakat, Új magyar irodalmi lexikont, Magyar szinonima szótárt, A magyar helyesírás szabályait, valamint magyar-szlovén nagyszótárt és kínai-magyar szótárt is.

 

Arcanum Digitális TudománytárAz Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát). Az oldalak letöltési lehetősége korlátozottan biztosított, egy menetben maximum 50 oldal tölthető le.

 

Cambridge Journals HSS Package

 


A Cambridge University Press online adatbázisa a megújult Cambridge Core felületen keresztül elérhető, egyszerre lehet keresni minden tudományterületen és címben, vagy szabadon böngészhetünk a csomagban lefedett témakörök listájában. A gyűjtemény több mint 300 teljes szövegű folyóiratot tartalmaz olyan témakörökben, mint például: antropológia, asztronómia, földtudományok, jog, kémia, matematika, művészet, pszichológia, vallás stb.

 


Legal Source, EBSCO1100 jogi folyóirat teljes szövegű adatbázisa.

 

  L'Harmattan Digitális Adatbázis

 

Az Adatbázisban található tartalmak túlnyomó többsége olyan együttműködésekből született, melyet a L’Harmattan Kiadó különböző akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakmai és civil szervezetekkel, valamint szakterületükön vezetőnek számító szakemberekkel alakított ki. A magas színvonalú szakkönyveket a L’Harmattan szépirodalmi portfoliója teszi teljessé.
Az Adatbázisban közel 1500 könyv, mintegy 390.000 oldalnyi szöveg található.

 

Osiris Kiadói Adatbázis

A kiadói adatbázisban a legfontosabb sorozatok (az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar - Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb. - és a világirodalom - Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.-  olvashatók. Ezen kívül az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

 

ProQuest

 


A ProQuest teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisában több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumtípusok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.

Az egyetemi előfizetés részét képezik az alábbi tartalmak:

  • Ebook Central - Teljes szövegű e-könyvek, számos témakörben.
  • ProQuest Central - Főként az üzlet, egészségügy és orvostan, nyelv és irodalom, társadalomtudományok, oktatás, természettudomány és technika, valamint művészet, vallás, történelem és filozófia területén több ezer teljes szövegű folyóirat.
  • ProQuest OneAcademic - Teljes szövegű hozzáférés folyóiratokhoz, könyvekhez, disszertációkhoz, hírekhez, videókhoz.

 


ScienceDirect

 

 

 

Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. Az adatbázisban közel 2500 lektorált folyóirat érhető el.

 


Scopus

 

 

 

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

 


SciVal

 

 

 

Az Elsevier tudománymetriai elemző alkalmazása, amely segítséget nyújt a kutatók, kutatócsoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosításában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések fejlesztésében.

 


ScienceDirect/SciVerse Ebooks 2012

 


A ScienceDirect a SciVerse vezető teljes szövegű tudományos adatbázisa, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei, több mint 2.500 lektorált folyóiratból és 11.000 könyvből.

 


Springer eBook Law and Criminology 2017


 

A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részben német, a többi holland, francia és olasz nyelvű.

 


Springer eBook Political Science and International Studies 2017


 

A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részben német, a többi holland, francia és olasz nyelvű.

 


Springer eBook Sozialwissenschaften und Recht 2017


 

A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részben német, a többi holland, francia és olasz nyelvű.

 


USCShoah Foundation Visual History Archive

 


Az egyedülálló Vizuális Történelmi Archívum adatbázis több mint 54 000 videó-interjút tartalmaz, melyeket a holokauszt, valamint a ruandai, a guatemalai, az örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1 335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő felvételt tartalmaz, amik a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is. Az adatbázis az egyetemi hálózatról, regisztráció után érhető el.

 


Web of Science

 A Web of Science (WoS) a világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel közreadott anyagai a tudomány egész területére kiterjednek. Tudományos szempontok szerint rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások feltárását.