NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kutatási területekhez javasolt adatbázisok

(Az oldal legutóbbi módosítása: 2021. október 04.)

1. Adatbázisok távoli elérése (eduID és VPN)

2. Az NKE szervezeti egységeinek tudományterületi besorolásához ajánlott adatbázisok (2021. április 27-i állapot)

3. Az NKE doktori iskolák kutatási területeihez különösen javasolt adatbázisok (2021. május. 03-i állapot)

4. A főbb adatbázisokban található tételek száma a doktori iskolák kutatási területeihez (2021. május. 03-i állapot)

5. Általános leírás az adatbázisokról (legutolsó frissítés: 2021. 04. 22.)

---

1. Adatbázisok távoli elérése (eduID és VPN)

Az előfizetett adatbázisok az NKE-n található számítógépekről (pl. irodai számítógépek, a könyvtárakban elhelyezett olvasói számítógépek), valamint távolról (pl. kollégiumokból vagy akár otthonról) is elérhetők. Utóbbi megvalósítható eduID eléréssel vagy eduID és VPN együttes használatával a megfelelő proxy beállítások elvégzése után (lásd. képek) - az eléréshez szükséges információk és segédletek itt olvashatók, vagy az Informatikai Igazgatóság által üzemeltetett VPN szolgáltatással, melyről információkat itt olvashat.

 

2. Az NKE szervezeti egységeinek tudományterületi besorolásához ajánlott adatbázisok (2021. április 27-i állapot)

Az előfizetett adatbázisok tartalmát megvizsgáltuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő tanszékek és intézetek tudományterületi besorolásai alapján, s minden szervezeti egységre az alábbi táblázatokban megjelenítettük az egyes adatbázisokban található releváns dokumentumok számát. Tudományterületenként külön jelezzük a három legtöbb tételt tartalmazó adatbázist, hogy ezzel segítsük az érdeklődőket a tájékozódásban.

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tanszékei

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékei

Rendészettudományi Kar tanszékei és Katasztrófavédelmi Intézet tanszékei

Víztudományi Kar tanszékei

Eötvös József Kutatóközpont kutatóintézetei

2021-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen előfizetett adatbázisokban az egyetemi szervezeti egységek tudományterületi felosztása szerint a rendelkezésre álló digitális dokumentumok száma mindösszesen (2021. április 27-i állapot):

tudományterület az adatbázisokban található dokumentumok száma
Accounting & Finance 2 088 108
Agriculture & Forestry 1 068 511
Anatomy & Physiology 2 639 574
Archeology 248 605
Biological Sciences 171 610
Business & Management Studies 2 119 150
Chemistry 3 449 112
Classics & Ancient History 50 145
Communication & Media Studies 1 265 360
Computer Science & Information Systems 1 932 551
Development Studies 225 136
Earth & Marine Sciences 275 923
Economics & Econometrics 1 687 011
Education & Training 4 369 853
Engineering - Chemical 886 159
Engineering - Civil & Structural 615 734
Engineering - Electrical & Electronic 608 174
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 129 262
English Language & Literature 741 083
Enviromental Sciences 834 440
Geography 719 331
History 1 516 036
Law 5 870 288
Library & Information Management 530 904
Linguistics 325 249
Material Science 410 051
Mathematics 872 339
Medicine 2 710 473
Performing Arts 158 475
Philosophy 874 555
Physics & Astronomy 2 394 599
Politics & International Studies 4 657 394
Psychology 1 813 177
Social Policy & Administration 296 045
Sociology 806 257
Theology, Divinity & Religious Studies 517 037
mindösszesen 49 877 711

 

3. Az NKE doktori iskolák kutatási területeihez különösen javasolt adatbázisok

Hadtudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok
biztonsági tanulmányok

security studies

a védelem társadalomtudományi kérdései

social sciences aspects of defence

a hadtudomány általános elmélete

the theory of military science

hadművészet elmélete

the theory of military art

védelmi logisztika és védelemgazdaság

defense logistics and defence economy

nemzetbiztonság

national security

védelmi informatika és kommunikáció elmélete

the theory of defence information and communication

 

Katonai Műszaki Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok
katonai műszaki infrastruktúra

military engineering infrastructures

haditechnika és robotika

military technology and robotics

 
védelmi elektronika, informatika és kommunikáció

defense electronics, ICT

katonai környezetbiztonság

military environmental security

biztonságtechnika

security technology

katasztrófavédelem

disaster management

légiközlekedés és repülőtechnika air traffic and aircraft technology
 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok
állam- és közigazgatástörténet history of state and public administration
jogtudomány legal studies
közigazgatási szervezéstan és szociológia

public administration management and sociology

gazdaságtudomány

economics

államtudomány és kormányzástan

public governance

a közigazgatás személyi állománya

human resources in public administration

nemzetközi és európai tanulmányok international and European studies
 

Rendészettudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok

általános rendészetelmélet

law enforcement theory

rendészettörténet

history of law enforcement

nemzetbiztonság és rendészet

national security and law enforcement

szakrendészetek

specialized fields of law enforcement

rendészet EU-s és nemzetközi vonatkozásai

EU and international aspects of law enforcement

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

rendészet jogi aspektusa

legal aspects of law enforcement

rendészet kriminológiai és kriminalisztikai aspektusa criminological and forensic aspects of law enforcement

 

4. A főbb adatbázisokban található tételek száma kutatási területenként (2021. május 03-i állapot)

Hadtudományi Doktori Iskola
  biztonsági tanulmányok a védelem társadalomtudományi kérdései hadtudomány általános elmélete hadművészet elmélete védelmi logisztika és védelemgazdaság nemzetbiztonság védelmi informatika és kommunikáció elmélete
  security studies social sciences aspects of defence the theory of military science the theory of military art defense logistics and defence economy national security the theory of defence information and communication
Akadémiai 8 0 4 0 4 27 0
Arcanum 585 579 146 506 1724 12853 131
Brill Journals 837 4100 211 80 15 5842 34
Cambridge 221 110 37 23 2 2226 61
De Gruyter 895 1223 201 111 21 4346 66
EBSCO 8371 4618 15316 297 132 39444 23
HeinOnline 8241 11400 3955 2114 1377 152777 265
IEEE 120 121 177 1 23 5099 19
JSTOR 14979 11261 4087 1680 2512 104134 173
JSTOR Security Studies 13129 5056 2452 1002 2434 80030 158
L'Harmattan 25 0 18 3 43 449 0
MathSciNet 3 7 52 1 2 211 0
Osiris 64 0 70 10 55 1089 6
Oxford 2958 59076 66254 43805 2869 24 0
ProQuest 10283 41190 2190 657 537 67009 162
ScienceDirect 1778 20406 1481 116 386 21679 791
Scopus 2257 607 845 83 300 17976 591
Springer 5034 40738 875 118 216 17834 424
Szent István Társulat 0 24 120 28 0 42 0
Taylor & Francis Online 58386 114180 2606 813 574 61289 1 026
Web of Science 835 136 138 56 26 7485 16
World Politics Review 165 0 4 0 0 2213 0

 

Katonai Műszaki Doktori Iskola
  katonai műszaki infrastruktúra haditechnika és robotika védelmi elektronika, informatika és kommunikáció katonai környezetbiztonság biztonságtechnika katasztrófavédelem légiközlekedés és repülőtechnika
  military engineering infrastructures military technology and robotics defense electronics, ICT military environmental security security technology disaster management air traffic and aircraft technology

Akadémiai

78 72 0 0 1 32 31

Arcanum

3973 713 208 18 1978 14730 876
Brill Journals 175 2066 6327 124 37 270 39

Cambridge

87 3964 720 7 7 516 457

De Gruyter

197 9892 5699 39 125 387 347

EBSCO

678 48101 16876 54 453 514 2607

HeinOnline

680 8116 34561 1355 1326 2878 21726

IEEE

94 146870 28565 8 3120 4254 7608
JSTOR 2995 12977 17306 1257 713 2423 6964
JSTOR Security Studies 2342 7666 6428 1125 600 1548 4214
L'Harmattan 75 167 33 0 11 38 13
MathSciNet 39 6003 543 0 3
 
45 261
Osiris 192 381 0 0 3 54 38
Oxford 2937 101 654 190 285 38 41
ProQuest 927 84859 95730 1268 3131 16266
 
11843
ScienceDirect 954 155264 57711 481 4762 10276 16539
Scopus 6768 184521 284286 1453 26517 50105 49620
Springer 1055 87157 64197 440 2694 7168 6180
Szent István Társulat 0 42 34 0 1 27 6

Taylor & Francis

1034 55767 63492 1232 865 4946 6487
Web of Science 126 86045 24978 46 386 4550 4877
World Politics Review 30 99 14 4 4 24 27

 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
  állam- és közigazgatástörténet jogtudomány közigazgatási szervezéstan és szociológia gazdaságtudomány államtudomány és kormányzástan a közigazgatás személyi állománya nemzetközi és európai tanulmányok
  history of state and public administration legal stdies public administration management and sociology economics public governance human resources in public administration international and European studies

Akadémiai

10 511 2908 3167 31 839 415

Arcanum

1253 61907 105351 21416 619 616 5078
Brill Journals 169 3128 25542 26329 177 248 5923
Cambridge 151 596 6640 101425 93 919 1829
De Gruyter 141

3337

54331 1600 255 223 8370
EBSCO 1656 3258 185423 673659 394 692 25121
HeinOnline 5390 111823 141871 520413 2917 6184 37971
IEEE 7 19 24860 97786 17 37 389
JSTOR 2204 21391 512687 589911 1121 5774 82011
JSTOR Security Studies 786 5946 63849 112728 501 1680 44755
L'Harmattan 796 797 7819 754 154 21 237
MathSciNet 1 83 2681 102246 0 0 518
Osiris 2111
2984
11625 1074 521 36 246
Oxford 15 60 52452 242531 649 1045 487
ProQuest 1904 14482 340862 114277 386 272 2784
ScienceDirect 2666
2956
139189 472188 1076 2886 44630
Scopus 1858 73608 112209 613179 303 129 1182
Springer 629 7586 199122 436887 1159 3332 77551
Szent István Társulat 3 2204 2657 198 2541 140 23
Taylor & Francis 1607 14059 60033 699475 2161 5414 94320
Web of Science 242 934 52556 132522 714 133 5849
World Politics Review 2 7 47 3795 2 103 535

 

Rendészettudományi Doktori Iskola
 
általános rendészetelmélet
rendészettörténet
nemzetbiztonság és rendészet
szakrendészetek
rendészet EU-s és nemzetközi vonatkozásai
rendészet jogi aspektusa
rendészet kriminológiai és kriminalisztikai aspektusa
 
law enforcement theory
history of law enforcement
national security and law enforcement
specialized fields of law enforcement
EU and international aspects of law enforcement
legal aspects of law enforcement
criminological and forensic aspects of law enforcement
Akadémiai 142 0 365 0 0 106 35
Arcanum 279 7 3165 7 248 79 357
Brill Journals 4342 2649 9392 894 3700 3745 785
Cambridge 1216 112 112 71 395 318 42
De Gruyter 3044 1683 7005 1715 2334 2098 3237
EBSCO 19688 1546 58339 387 208 12367 2662
HeinOnline 325758 184178 43150 304 3590 248060 41117
IEEE 3036 80 8009 24 15914 184 312
JSTOR 54865 33343 149079 7898 15041 31285 3974
JSTOR Security Studies 25255 14388 97334 3592 9145 16581 1678
L'Harmattan 73 0 63 0 29 23 10
MathSciNet 61 0 272 0 1135 2 0
Osiris 35 1 73 0 65 0 11
Oxford 9246 5553 1368 1243 2246 1354 663
ProQuest 11308 790 28794 785 3244 34793 13208
ScienceDirect 29197 10932 42279 6825 2889 23846 12011
Scopus 23393 423 30999 371 5370 8024 3644
Springer 24887 12573 119 12573 679 31412 10805
Szent István Társulat 17 17 126 0 22 33 88
Taylor & Francis 48326 32823 102391 14976 10970 31794 14826
Web of Science 13976 607 21323 170 173 2437 1191
World Politics Review 471 121 2684 24 112 165 5

 

5. Általános leírás az adatbázisokról

Az NKE hálózatában és távolról elérhető tudományos adatbázisok

Az NKE 2021-ben is tagja az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) elnevezésű nemzeti programnak, mely a hazai felsőoktatás, közgyűjtemények és a nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, nemzeti licenc vásárlásával.

A rövid bemutató leírás célja az EISZ által szolgáltatott nemzetközi tudományos adatbázisok használatának részletes megismertetése a használókkal. Ezek szakszerű használata elengedhetetlen a minőségi tudományos munka és a tanulmányokkal kapcsolatos beadandó feladatok elkészítésének szempontjából. Különösen fontos elsajátítanunk a legfontosabb keresési metódusokat és a kiegészítő funkciókat. Az anyag tartalmazza az egyetem hálózatán belül és otthonról VPN-en keresztül elérhető adatbázisok lehetőségeit, legfontosabb funkcióit, opcionális, hasznos kiegészítő lehetőségeit.

Minden tudományos munka, kutatás, szakdolgozat írás alapfeltétele az adott téma legfrissebb eredményeinek ismerete. Ezeket mindig a lektorált szakfolyóiratokban publikálják a kutatók, melyek sokszor igen magas áruk miatt nem mindig találhatóak meg a könyvtárak polcain. Sok azonban online előfizetéssel, különböző kiadói adatbázisok által hozzáférhető. Ha a közlemény teljes szövege nem is olvasható el sok esetben, bibliográfia adatai és felhasznált irodalomjegyzéke remek kiindulópontja lehet a forrásgyűjtésnek, a szakirodalom megismerésének.

Ezért ajánljuk kutatóinknak, oktatóinknak és hallgatóinknak, hogy a nyomtatott szakirodalom mellett használják ki minél jobban az EISZ által kínált lehetőségeket is.

Az EISZ-en keresztül előfizetett adabázisok

Az EISZ által szolgáltatott adatbázisokat 3 nagy csoportba sorolhatjuk:

1.       bibliográfiai adatbázisok,

2.       teljes szövegű adatbázisoknak

3.       e-könyv alapú szolgáltatások

Az első két csoportba tartozó adatbázisok irodalomgyűjtésre, tudományterületek feltérképezésére és tudománymetriai adatok lekérdezésére is alkalmasak. Míg a harmadik típusnál a hangsúly a digitalizált, kereshető tartalmon van.

Bibliográfiai adatbázisok

A bibliográfiai adatbázisok leginkább forrásgyűjtéshez, a legfrissebb területek (Hot Topics) megismeréséhez használatosak.

A legfontosabb bibliográfiai adatok, amelyekből egy adott adatbázis-tétel rekordja felépül:

-          Szerző(k)

-          Közlemény címe

-          Közlemény azonosítói (egyetemes és az adott adatbázishoz tartozó egyedi azonosítók)

-          Tárgyszavak, téma

-          Folyóirat címe (amiben a közlemény megjelent)

-          Megjelenési adatok (folyóirat évfolyam, szám, oldalszám, megjelenés éve)

-          Absztrakt (a közlemény rövid, pár soros leírása, összefoglalása)

-          A közlemény által hivatkozott további közlemények (amennyiben szerepelnek az adott adatbázisban, akkor linkként)

A szűkített találati lista elemei egy adott közlemény rekordra vezetnek. Itt érhetőek el a fentebb említett adatok részletesen.

Az adatbázis a rekordok kapcsán különböző kiegészítő lehetőségeket ajánl fel. Ezek közül a legfontosabbak a mentés, és az értesítés.

Teljes szövegű adatbázisok

Oktatói, kutatói, hallgatói szempontból ezek a leginkább használt adatbázisok. Itt a folyóiratcikk, tanulmány, könyv eredeti teljes szövege is olvasható különböző formátumokban és általában le is tölthető pdf formátumban.

Az e-könyv alapú szolgáltatások

Ezek esetében kevésbé az adatbázis-funkciók a hangsúlyosak, inkább a tartalom. Ide tartoznak többek között az Akadémiai Kiadó által szolgáltatott tartalmak (szótárak, kézikönyvek), valamint az Arcanum Digitális Tudástár digitalizált folyóirat gyűjteménye.

Az alábbi táblázatban láthatóak az EISZ adatbázisok, a fent tárgyalt három kategória szerint:

bibliográfiai adatbázisok

például

teljes szövegű adatbázisok

például

e-könyv alapú adatbázisok

például

Clarivate Analytics - Web of Science

Elsevier Scopus

EBSCO - Academic Search Complete

Springer Nature - SpringerLink

Elsevier ScienceDirect

ProQuest - One Academic

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Arcanum Digitális Tudománytár

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Osiris

A COMPASS keresési segédlet

A Magyar Tudományos Akadémia saját fejlesztése, segítségével a Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak válnak könnyebben elérhetővé, kereshetővé. A COMPASS elérhető az EISZ honlapjáról, valamint saját linkről is:

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/

http://compass.konyvtar.mta.hu/

Az NKE 2021-ben elérhető adatbázisai (a listát és a leírásokat folyamatosan frissítjük)

Az NKE Egyetemi Könyvtár 2021-ben az alábbi adatbázisokat szolgáltatja belső hálózaton és otthoni VPN hozzáféréssel:

(Legutóbbi frissítés: 2021. 04. 21.)

 
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag (az adatbázis részletes bemutatója)

A multidiszciplináris adatbázis magában foglalja a nemzetközi, egymással felülvizsgált folyóiratokat, konferencia sorozatokat és online tudományos tartalmi szolgáltatásokat. Az Akadémiai Kiadó szerkeszti a legnagyobb tudományos, műszaki és orvosi folyóiratokat Magyarországon, több mint 60 több tudományos szakterületen átívelő, egymással összehangolt recenzióval.

Az 57 nemzetközi és 17 hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomag széles merítésben közli a természet- és társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit. Az egyes lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

A cikkek kereshetők szerző, cím és absztrakt szerint. A teljes – a nyomdaival megegyező – tartalom PDF formátumban letölthető.

Akadémiai Kiadó Szótárai (az adatbázis részletes bemutatója)

A Magyar Tudományos Akadémia kiadójának mintegy 30 szótárból álló gyűjteménye 8 nyelven, 1,8 millió szócikkel.

A kiadó gondozásában megjelent könyvekben korlátozások nélkül kereshetünk. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

A kiadó angol/német/francia/olasz/holland/spanyol kétnyelvű szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga is hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár, Környezetvédelmi lexikon,  Új magyar irodalmi lexikon valamint . Érdekesség még továbbá az angol nyelvű Európai uniós terminológiai szótár, Pszichológiai lexikon és az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárak.

Arcanum Digitális Tudománytár

A gyűjtemény anyaga főként 20. századi kiadványokból áll össze, de találni 19. századi és 21. századi szövegeket is.

Közel 5 millió oldalnyi napi- és hetilap az elmúlt 150 évből, szakközlönyök pedig a jogszabályok és rendeletek kutatása terén segítheti történeti síkon munkánkat.

Több tucat megbízható, minőségi lexikon milliónyi szócikke. A helyesírástól a szóértelmezésen, szóeredeten át a művészeti, életrajzi, irodalmi, néprajzi témakörökig.

Teljes szövegűen kereshetünk a több mint 400 hazai tudományos folyóirat – történettudomány, irodalom, művészet, pedagógia, jog, mérnöki-, természet- és orvostudomány - minden valaha megjelent lapszámára. A kívánt szövegrészeket elmenthetjük.

A fentiek mellett közlönyök, akadémiai közlemények, évkönyvek, kézikönyvek is megtalálhatók teljes szöveggel az adatbázisban.

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) (az adatbázis részletes bemutatója)

EduID azonosítóval nemcsak az Egyetem gépeiről, hanem bármilyen eszközön és külső helyszínen is használható.

Villámgyors segítség, online szakkönyvek kutatáshoz felkészüléshez, tanuláshoz, szakdolgozatíráshoz. A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára. 18 tudományterületen 189 teljes művel és jegyzettel, összesen 90 ezer könyvoldal érhető el. A folyamatosan bővülő adatbázis magyar nyelvű alapműveket, referenciamunkákat tartalmaz agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területekről.

Brill Journals

A Brill kiadó közel ötszáz éve jelentet meg szakkönyveket és folyóiratokat a társadalom- és bölcsészettudományok köréből. Az egyetemi előfizetés keretében 2021-ben 300 nemzetközi joggal és már társadalomtudományokkal foglalkozó folyóirathoz lehet hozzáférni. A kiadói portfólióban kiemelt szerephez jut a jogtudomány, az államelmélet, a filozófia, az ókortudomány, a nemzetközi kapcsolatok, az afrikai és ázsiai tanulmányok.

Az NKE által előfizetett 60 jogtudományi folyóirat között megtalálható a European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, a European Journal of Migration and Law, a Review of Central and East European Law, a Security and Human Rights, az Islamic Law and Society és az International Criminal Law Review.

A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek elérik az adatbázisban a The Hague Journal of Diplomacy, a European Review of International Studies, a Diplomatica, a Russian Politics, a Journal of American-East Asian Relations és az Asian International Studies Review folyóiratokat.

Az előfizetés keretében a kiadó két hadtörténeti folyóirata is hozzáférhető: a Journal of Chinese Military History és a Journal of African Military History. A további folyóiratok között szerepel a The International Journal of Critical Media Literacy, a Youth and Globalization és a Journal of International Peacekeeping.

A hozzáférhető folyóiratok teljes listája: jogtudomány ; társadalom- és bölcsészettudomány.

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A kiadó teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa, amiben a bölcsészet- és társadalomtudományi területek – történelem, antropológia, jog, művészet, pszichológia - mellett a természet- és alkalmazott tudományok - asztronómia, földtudományok, kémia, matematika – is megtalálhatók. Több mint 300, magas impakt faktorú, lektorált tudományos folyóirat, több mint 1 millió tanulmányát teszi elérhetővé.

A megújult Cambridge Core felületen keresztül egyszerre lehet keresni minden tudományterületen és címben, vagy szabadon böngészhetünk a csomagban lefedett témakörök listájában.

Clarivate Analytics - Web of Science

A Clarivate Analytics és a Thomson Reuters hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa és átfogó kutatási platformja. Multidiszciplináris adatbázisa segítségével egy felületen érhetjük el különféle keresési és elemzési eszközök segítségével a világ legfontosabb folyóiratait, könyveit, konferenciacikkeit, szabadalmait, weboldalait és Open Access anyagait. Emellett pedig szakirodalom keresésére és tudománymetriai vizsgálatokra is alkalmas. Többek között összevethejük a világ tudományos intézményeinek munkásságát, valamint az adott kutatók és kutatócsoportok pozícióját a tudományos világban.

De Gruyter kiadó 

Az NKE polgárai 350 angol és német nyelvű szakfolyóirathoz férhetnek hozzá a De Gruyter kiadó kínálatából. A folyóiratok között szép számmal találhatók mérnöki, jogi, társadalomtudományi, természettudományi címek. A kiadó különös hangsúllyal képviseli az ázsiai területeket, beleértve Kína és a Közel-Kelet társadalmi, gazdasági, jogi, kulturális kérdéseit tárgyaló folyóiratokat, szakcikkeket. A 350 előfizetéses folyóirat mellett további 100 folyóiratot mindenki számára szabadon hozzáférhető formában jelentetnek meg.

A kiadói folyóirat-kínálatban jogi szakemberek megtalálják a Global Jurist, a Law & Ethics of Human Rights, a Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, a Muslim World Journal of Human Rights, a Journal of Biosecurity, Biosafety and Biodefense Law és a Zeitschrift für das gesamte Medienrecht folyóiratokat.

Hadászati–rendészeti témában elérhető a gyűjteményben a SIRIUS - Zeitschrift für Strategische Analysen, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, az Open Military Studies, a Journal of Homeland Security and Emergency Management és a Peace Economics, Peace Science and Public Policy.

Politológiával, közigazgatással foglalkozó kutatók számára hasznos forrás lehet a Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, az Open Political Science és a Journal of Globalization and Development. A keleti kultúrák szakértői a csomagban elérik az Asian Journal of Law and Economics, a Chinese as a Second Language Research, a Global Chinese és a Der Islam folyóiratokat.

Információs társadalommal foglalkozó szakemberek megtalálják az előfizetésnek köszönhetően a Computer und Recht, a Computer Law Review International és a Digital Culture & Society folyóiratokat.

EBSCO - Academic Search Complete (az adatbázis részletes bemutatója)

A legátfogóbb multidiszciplináris teljes szövegű EBSCO-adatbázis az Academic Search Complete, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikát tartalmaz. Az adatbázis ezen kívül összesen több mint 13 200 kiadvány, köztük folyóiratok, monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások indexelését és kivonatait kínálja. 1887-ig visszamenően tartalmaz teljes szövegű, többségében kereshető PDF-formátumú dokumentumokat. Kereshető hivatkozott referenciák állnak rendelkezésre több mint 1400 lektorált folyóirathoz. Témakörei között megtalálhatóak többek között az általános tudományok, etnikai és multikulturális tanulmányok, jog, pszichológia, társadalomtudományok, tudomány és technológia, vallás és filozófia.

Elsevier Scopus

A világ egyik legjelentősebb  hivatkozáskereső multidiszciplináris adatbázisa, tudománymetriai kutatások és szakirodalmi keresés céljából dolgozza fel a különböző tudományterületek szakirodalmát. A Scopus több féle nyelvű dokumentum adatai találhatók. Az adatbázis mintegy 5.000 kiadó, több mint 20.000 szakmailag lektorált folyóirat,  több mint 4,5 millió konferenciaanyag, 45,5 millió bibliográfiai és idézési adatokat tartalmazó dokumentumot szolgáltat. Az adatbázisban található absztraktokhoz sok esetben tartozik teljes szövegű cikk is, ami a ScienceDirect oldalán olvasható. A naponta frissülő adatbázis amellett, hogy absztraktok formájában feldolgozza minden tudományterület legfontosabb szakirodalmi forrásait, leginkább tudománymetriai mérések elvégzésére és a szerzői hivatkozások feltárására alkalmas. Segítségével összehasonlíthatóvá válnak a világ intézményeinek tudományos munkái.

Elsevier ScienceDirect (az adatbázis részletes bemutatója)

Szintén multidiszciplináris adatbázis, közel 2500 lektorált folyóirat cikkei érhetők el, jelentős mennyiségben teljes szöveggel. Az Elsevier kiadó szolgáltatása, elsődleges platform a szigorúan lektorált tudományos irodalmak számára. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvostudományi lektorált folyóiratok, cikkek, könyvek, könyvfejezetek elektronikus formában való terjesztése.

A Scopus felületéről is megnyitható, illetve a teljes szöveg lehetőségét felkínáló Scopus rekordok linkjei ide mutatnak.

Elsevier SciVal

A SciVal a Scopuson alapuló bibliometriai adatbázis. Az Elsevier termékcsalád részeként a SCOPUS-ban végez adatbányász és adatelemző feladatokat, melyekre építve a kutatásokat és azok eredményeit objektíven mérő adatkapcsolatokat hoz létre.

A SciVal a tudománymetriai méréseket segítő szoftverhalmaz közös gyűjtőneve.

Segítségével egyedi jelentések generálhatók kutatók, kutatócsoportok, intézmények teljesítményéről, ismereteikről, eredményeikről és egyéb adataikról.

A kutatók és a kutatási adminisztrátorok számára megkönnyíti a szakértők megtalálását és teljes kép alkotható egy adott szervezetről.

Felkutathatóak azok a pénzügyi források (pályázatok, keretprogramok), amelyekkel egy adott kutatás támogatható.

Adatai alapján kirajzolható a kiválasztott intézmény kutatási térképe, mely az egyes kompetenciák azonosítása által bemutatja a szervezet egyedi „kutatási lenyomatát”.

A szervezeten belül tartózkodók számára lehetővé teszi a saját kutatás megtérülésének (Befektetések hozama = Return on Investment — ROI) bemutatását és növelését.

Lehetővé teszi a szervezet kutatója számára statisztikai elemzések, kimutatások készítését, melyek tartalmazzák a projekt információit, a kapcsolatait, elért céljait és egyéb mutatóit.

Különböző listák generálhatóak, melyek tartalmazzák a kutató által írt cikkek/tanulmányok/művek releváns (peer review) bírálóit.

HeinOnline (az adatbázis részletes bemutatója)

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 2.600 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, lefedve a kriminológiát, a politkatudományt és az emberi jogokat is, illetve elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a világ legnagyobb mérnökinformatikai szakmai szervezete és kiadója. Az egyesület 200 folyóirat megjelentetése mellett évente 1900 informatikai konferencia szervezését támogatja. A 400 ezer fős szervezet úttörő szerepet töltött be a Wi-Fi hálózatok szabványának kidolgozásában és több más, globálisan is mérföldkövet jelentő informatikai fejlesztésben. Az IEEE Xplore Digital Library előfizetésének köszönhetően az NKE polgárai mintegy 4 millió folyóiratcikkhez és konferenciaközleményhez férhetnek hozzá 2021-ben. A kiemelt témakörök között megtalálható a kiberbiztonság, a légvédelmi informatika, az Internet of Things és a telekommunikáció mellett szinte minden mérnökinformatikához kapcsolódó kutatási terület.

A folyóiratok között elérhető az IEEE Security & Privacy, az IEEE Transactions on Military Electronics, az IEEE Transactions on Information Forensics and Security, az IEEE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics és az IEEE Transactions on Communication Technology.

Az egyesület által megjelentetett konferenciakiadványok között szerepelnek a Military Communications and Information Systems Conference, a Cybersecurity and Cyberforensics Conference, az IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing és az International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services kötetei.

Előfizetett folyóiratok teljes listája.

Előfizetett konferenciakiadványok teljes listája.

JSTOR Security Studies

A JSTOR adatbázisa 85 folyóirathoz biztosít hozzáférést a hadászat, a nemzetközi kapcsolatok, a kiberbiztonság, a külpolitika, a hírszerzés és a terrorizmus témakörében. A folyóiratok között megtalálható a The Cyber Defense Review, a Journal of Information Warfare, az American Intelligence Journal, a The Military Engineer, a Military Operations Research, a Perspectives on Terrorism, az Air Power History és a Defense Transportation Journal.

A gyűjtemény a folyóiratok mellett további 20 ezer esettanulmányt, országjelentést, elemzést tartalmaz a Centre for Conflict Resolution (Dél-Africa), a Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (Malajzia), a European Union Institute for Security Studies (Franciaország), a Hague Centre for Strategic Studies (Hollandia), az Institute for National Security Studies (Izrael), a Middle East Research Institute (Irak), a RAND Corporation (USA) és több már szervezet anyagai közül.

Az Security Studies részeként elérhető anyagok teljes címlistája: folyóiratok ; jelentések.

A JSTOR központi keresőfelületén lehetőség van egyszerre keresni a Security Studies és további JSTOR-adatbázisok anyagaiban: https://www.jstor.org.

Kossuth Kiadó

Adatbázisában 250 magyar nyelvű szakkönyv érhető el. Az adatbázist elsősorban a 20–21. század társadalomtörténetével, politológiával, szociológiával és más társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók, hallgatók számára ajánljuk.

A szolgáltatás részeként elérhető Besenyő János, Prantner Zoltán, Speidl Blanka, Vogel Dávid: Az Iszlám állam – Terrorizmus 2.0; Árpási Zoltán: Mosonyi Emil, a vízépítés professzora; Ágh Attila, Vértes András, Fleck Zoltán: Tíz év az Európai Unióban; David E. Murphy, Szergej A. Kondrasov, George Bailey: A láthatatlan front. A CIA és a KGB háborúja a megosztott Berlinben; Catherine Horel: Horthy; Balázs Péter: Hogyan tovább, Európa? mellett a BBC Világtörténelem, a Mindentudás Egyeteme és a Britannica Hungarica Nagylexikon kötetei is.

Elérhető könyvek teljes listája. Az adatbázis egyetemi polgárok számára otthonról is elérhető VPN-segítségével vagy a dto.konyvtar@uni-nke.hu címen igényelhető kód használatával.

L'Harmattan Digitális Adatbázis (az adatbázis részletes bemutatója)

A szaktárs.hu elnevezésű portál része. A kiadónál megjelenő könyveket a Magyar Tudományos Akadémia a legmagasabb besorolású szakmai publikációként fogadja el. Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen építi, az utóbbi 20 évben kiadott 1600 kötetét, mintegy 400 000 könyvoldalnyi szak- és tankönyvet, valamint magas színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisát. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé.

Évente 150-170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. Jelenleg mintegy 120 könyvsorozatot gondoz, antropológia-néprajz, filozófia, irodalomelmélet, kommunikáció, műszaki tudományok, művészet, nyelvészet, ökológia, politikatudomány, pszichológia, szépirodalom, tankönyvek, társadalomtudomány, történelem, régészet, valláselmélet és teológia.

MathSciNet

A világ legnagyobb matematikai szakmai szervezete, az American Mathematical Society matematikai adatbázisában több mint 1800 folyóirat 3,8 millió bibliográfiai tételében lehet keresni. A matematikai szakcikkek a kifejezetten témakörhöz kialakított matematikai tárgyszórendszer alapján is visszakerehetők. A forrás elsődleges segítséget nyújt azoknak, akik egy-egy matematikai szakterület legfrissebb kutatási eredményeiről szeretnének tájékozódni.

A szolgáltatás részeként elérhető a Current Index to Statistics, amely az Institute of Mathematical Statistics és az American Statistical Association együttműködésében jött létre. Az adatbázis 160 statisztikai szakfolyóirat, 1200 határterületi folyóirat és 11 ezer statisztikai szakkönyv bibliográfiai adatait tartalmazza.  

Intézményi IP-címen regisztrálva az adatbázis 90 napon keresztül bárhonnan elérhető az egyetemi polgárok számára. Ezzel kapcsolatos kérdéssel keressék az Egyetemi Könyvtár munkatársait a dto.konyvtar@uni-nke.hu címen.

Osiris (az adatbázis részletes bemutatója)

Az adatbázis 1750 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve, főként a humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi területre fókuszálva. A témakörök szerinti böngészés mellett lehetőség van szerző, cím és kulcsszó szerinti keresésre is a teljes adatbázisban, valamint az egyes könyveken belül is. A keresés során a találatokat lehet szűkíteni év és kategória szerint.

Oxford University Press (OUP) Journals - Full Collection (az adatbázis részletes bemutatója)

A világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljesszövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat teljes szöveggel érhető el.

ProQuest - One Academic (az adatbázis részletes bemutatója)

Multidiszciplináris adatbázis, különlegessége, hogy a szolgáltató 4 nagy keresőforrását teszi hozzáférhetővé egyetlen felületen:

ProQuest Central: 47 teljes szövegű adatbázis és a SciTech Premium teljes szövegű tartalmainak összessége. Tartalmazza 24.000 folyóirat bibliográfiai adatait, a címek közül 18.000 teljes szöveggel is elérhető. Az alábbi területekről válogat: üzlet, pedagógia, bölcsészet, társadalomtudomány, orvos-, természet- műszaki tudomány. Az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt, munkaanyagokat, esettanulmányokat, piaci elemzések is tartalmaz.

Dissertations and Theses: 4.5 millió disszertáció a világ minden részéről

Academic Complete: a ProQuest 153 ezer e-könyvet tartalmazó csomagja 10 területről: természet-és műszaki tudományok, üzlet, társadalomtudományok, művészetek, jog, pedagógia, történelem, nyelv és irodalom, vallás és filozófia és orvostudomány.

Academic Video Online: 66 ezer videó A-tól (antropológiától) Z-ig (zoológiáig) mérnöki, üzleti, pedagógia tartalommal. Media hosting szolgáltatást is biztosít saját anyagokhoz.

Springer Nature - SpringerLink

A kiadó teljes szövegű adatbázisa 9 millió tanulmányt és e-könyveket tartalmaz 1997-től napjainkig. A társadalomtudományok és más rokonterületek mellett a műszaki-, természet- és orvostudományi területek is képviselve vannak benne. A kiadványok többsége angol nyelvű, de jelentős mennyiségű német nyelvű szakirodalom és található benne (továbbá a felhasználói felület is átállítható németre.)

Statista

Az adatbázis több ezer forrásból összegzi a rendelkezésre álló globális és regionális statisztikai adatokat a társadalom, gazdaság, demográfia, környezet, média, kultúra témakörében. A szolgáltatás részeként országjelentések, regionális elemzések, pénzügyi adatok, infografikák is elérhetők az NKE polgárai számára. Az egyes témakörök dokumentált forrásaiból készített táblázatok, grafikonok, ábrák könnyen és gyorsan exportálhatók és beemelhetők órai vetítések vagy konferencia-előadások diasoraiba. A táblázatok és összeállítások jó segítséget nyújthatnak szakcikkek és szemináriumi dolgozatok elkészítéséhez is. További részletek a statisztikai összeállításokról.

Szent István Társulat

A Szent István Társulat kiadásában 1848. és 2020. között megjelent könyvek online változata érhető el az adatbázisban . A 2500 kötetet tartalmazó szolgáltatás elsősorban a magyar társadalomtörténettel, jogtörténettel, művelődéstörténettel, etikával, teológiával, filozófiával foglalkozó szakemberek számára érdekes.

Az oldalon elérhetők az alábbi kiadványok is:
Bándi Gyula: Környezetjog (2014)
Szabó Marcel – Láncos Petra – Gyeney Laura (szerk.): Uniós szakpolitikák (2013)
Gerencsér Balázs – Tamás András (szerk.): Magyar közigazgatási anyagi jog (2011)
Hermann Róbert: Magyar hősök arcképcsarnoka (1996)
Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek (1906)

Elérhető könyvek teljes listája.

Taylor & Francis

A világ öt legnagyobb tudományos kiadójának egyike, minden tudományterületen nemzetközileg elismert folyóiratokat jelentet meg. 2021-ben az NKE polgárai a kiadó közel 2300 társadalomtudományi, mérnöki, természettudományi folyóiratát érhetik el online formában. Az NKE Egyetemi Könyvtár ezzel a lehetőséggel is biztosítja, hogy az Egyetem munkatársai a nemzetközi színvonalnak megfelelő szakirodalmi bázishoz férjenek hozzá kutatásaik során. További információ az elérhető folyóiratokról.

World Politics Review

A World Politics Review globális politikai eseményekre vonatkozó szakértői elemzéseket szolgáltat 2006 óta. A nemzetközi kapcsolatokkal és külpolitikával foglalkozó szakemberek számára releváns forrás szervezetektől, pártoktól, finanszírozó hatóságoktól függetlenül biztosítja a szakértő csapatuk által készített tanulmányokat. Az oldalon elérhető több ezer elemzés régiós bontásban és tematikai csoportosításban is kereshető. A témakörök között megtalálható a drogpolitika, a klímabiztonság, a vándorlás, az oktatáspolitika, a kiberbiztonság, a terrorizmus, az emberi jogok, az energiapolitika és több más kiemelt szakterület.