Kutatási területekhez javasolt adatbázisok

1. Adatbázisok távoli elérése (VPN)

2. Az NKE doktori iskolák kutatási területeihez különösen javasolt adatbázisok

3. A főbb adatbázisokban található tételek száma kutatási területenként (2020. márciusi állapot)

4. Általános leírás az adatbázisokról

---

1. Adatbázisok távoli elérése

Az előfizetett adatbázisok az NKE-n található számítógépekről (pl. irodai számítógépek, a könyvtárakban elhelyezett olvasói számítógépek), valamint távolról (pl. kollégiumokból vagy akár otthonról) is elérhetők. Utóbbihoz az Informatikai Igazgatóság által üzemeltetett VPN szolgáltatás szükséges. A telepítéssel kapcsolatos információkat itt olvashatja el.

 

2. Az NKE doktori iskolák kutatási területeihez különösen javasolt adatbázisok

Hadtudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok

biztonsági tanulmányok

a védelem társadalomtudományi kérdései

a hadtudomány általános elmélete

hadművészet elmélete

védelmi logisztika és védelemgazdaság

nemzetbiztonság

védelmi informatika és kommunikáció elmélete

security studies

social sciences aspects of defence

the theory of military science

the theory of military art

defense logistics and defence economy

national security

the theory of defence information and communication

EBSCO - Academic Search Complete

EBSCO International Security and Counter Terorism Reference Center

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Arcanum Digitális Tudománytár

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

Osiris

ProQuest - One Academic

Clarivate Analytics - Web of Science

Katonai Műszaki Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok

katonai műszaki infrastruktúra

haditechnika és robotika

védelmi elektronika, informatika és kommunikáció

katonai környezetbiztonság

biztonságtechnika

katasztrófavédelem

légiközlekedés és repülőtechnika

military engineering infrastructures

military technology and robotics

defence electronics, ICT

environmental security

military logistics and defence economy

security technology

disaster management

air traffic and aircraft technology

EBSCO - Academic Search Complete

EBSCO International Security and Counter Terorism Reference Center

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Arcanum Digitális Tudománytár

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

ProQuest - One Academic

Clarivate Analytics - Web of Science

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok

állam- és közigazgatás-történet

jogtudomány

közigazgatási szervezéstan és szociológia

gazdaságtudomány

államtudomány és kormányzástan

a közigazgatás személyi állománya

nemzetközi és európai tanulmányok

history of state and public administration

legal studies

public administration management and sociology

economics

public governance

human resources in public administration

international and European studies

EBSCO - Academic Search Complete

EBSCO Legal Source

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Arcanum Digitális Tudománytár

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

HeinOnline

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Osiris

Elsevier ScienceDirect

Elsevier Scopus

Springer Nature - SpringerLink

Clarivate Analytics - Web of Science

Rendészettudományi Doktori Iskola

kutatási terület magyar megnevezése

kutatási terület angol megnevezése javasolt adatbázisok

általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet

szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai

a rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusa

law enforcement theory, history of law enforcement, national security and law enforcement

specialized fields of law enforcement, the international and European Union law and policy aspects of law enforcement

legal, criminological, forensic and social sciences aspects of law enforcement

EBSCO - Academic Search Complete

EBSCO Legal Source

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Arcanum Digitális Tudománytár

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

Elsevier ScienceDirect

Elsevier Scopus

Springer Nature - SpringerLink

Clarivate Analytics - Web of Science

L'Harmattan Digitális Adatbázis

 

3. A főbb adatbázisokban található tételek száma kutatási területenként (2020. márciusi állapot)

Hadtudományi Doktori Iskola
  biztonsági tanulmányok a védelem társadalomtudományi kérdései hadtudomány általános elmélete hadművészet elmélete védelmi logisztika és védelemgazdaság nemzetbiztonság védelmi informatika és kommunikáció elmélete
  security studies social sciences aspects of defence the theory of military science the theory of military art defense logistics and defence economy national security the theory of defence information and communication
Akadémiai 0 0 500 327 4 184 1409
Arcanum 6785 579 146 506 1724 72789 131
L'Harmattan 22 0 18 3 43 449 0
MERSZ 1 0 2 0 3 35 0
Osiris 75 0 70 10 55 1089 6
Cambridge 196 215910 37 62987 60 2047 60
EBSCO 25300 257 3487 146 3875 73277 96
Gale 1 8 3 1723 3 102 4
Oxford 25 16304 5 0 0 19 783
ProQuest 55233 2375 569 47 12419 602997 550
Sage 2800 39540 2 7 202 20190 154
ScienceDirect 1579 11860 502 17014 370 20146 218
Springer 9015 90651 2122 67067 528 50330 1303
Web of Science 808 758 132 116 27 7681 916

 

Katonai Műszaki Doktori Iskola
  katonai műszaki infrastruktúra haditechnika és robotika védelmi elektronika, informatika és kommunikáció katonai környezetbiztonság biztonságtechnika katasztrófavédelem légiközlekedés és repülőtechnika
  military engineering infrastructures military technology and robotics defense electronics, ICT military environmental security security technology disaster management air traffic and aircraft technology
Akadémiai 78 72 0 0 1 32 31
Arcanum 3973 713 208 18 1978 10441 8176
L'Harmattan 75 167 33 0 11 38 13
MERSZ 10 37 0 0 15 31 46
Osiris 192 381 0 0 3 54 38
Cambridge 17 184 2 6 7 483 444
EBSCO 646 396 707 162 2046 42058 7407
Gale 10 21 3 16 37 3 0
Oxford 2937 1230 654 989 296 756 1255
ProQuest 5705 1277 19939 684 55428 15661 95157
Sage 304 1961 124 1 348 2006 5389
ScienceDirect 1218 1804 745 178 4380 8441 15468
Springer 1699 368 1036 288 6804 12469 16593
Web of Science 199 409 29 369 343 4020 4642

 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
  állam- és közigazgatástörténet jogtudomány közigazgatási szervezéstan és szociológia gazdaságtudomány államtudomány és kormányzástan a közigazgatás személyi állománya nemzetközi és európai tanulmányok
  history of state and public administration legal studies public administration management and sociology economics public governance human resources in public administration international and European studies
Akadémiai 10 511 2908 3167 31 839 415
Arcanum 165713 135404 176660 21416 51235 616 5078
L'Harmattan 796 797 7819 754 154 21 237
MERSZ 43 93 240 192 16 9 71
Osiris 2111 2984 11625 1074 521 36 246
Cambridge 147 580 6427 97509 84 9981 1730
EBSCO 60 1230 119259 1326713 251 59 6570
Gale 50 28 148 1032 5 6 44
Oxford 44138 8401 143884 537304 845 27180 382
ProQuest 3947 8431 184146 604954 6742 2419 4069
Sage 778 4849 249066 179884 970 16 23277
ScienceDirect 2477 2797 131992 555805 909 0 63028
Springer 1760 12092 428372 952076 3103 22508 90148
Web of Science 241 990 53918 131070 637 705 5753

 

Rendészettudományi Doktori Iskola
 
általános rendészetelmélet
rendészettörténet
nemzetbiztonság és rendészet
szakrendészetek
rendészet EU-s és nemzetközi vonatkozásai
rendészet jogi aspektusa
rendészet kriminológiai és kriminalisztikai aspektusa
 
law enforcement theory
history of law enforcement
national security and law enforcement
specialized fields of law enforcement
EU and international aspects of law enforcement
legal aspects of law enforcement
criminological and forensic aspects of law enforcement
Akadémiai 142 0 365 0 0, 0 106 19, 35
Arcanum 279 7 3165 7 0, 248 79 302, 357
L'Harmattan 73 0 63 0 29, 3 23 22, 10
MERSZ 8 0 2 0 0, 0 8 1, 1
Osiris 35 1 73 0 65, 3 0 5, 11
Cambridge 1089 102 102 143 461, 6462 283 20, 22
EBSCO 6629 6976 4852 18 2213, 3948 89 8103, 4691
Gale 38 50 2 7 2, 13 54 8, 8
Oxford 7220 8444 1478 50 3266, 2246 59 2731, 1305
ProQuest 769 2575 3988 1263 2323, 1412 6948 2216, 3268
Sage 15 550 22 34 1994, 1506 73 7601, 2727
ScienceDirect 1165 1050 2826 81 2889, 1330 782 2810, 8256
Springer 26976 28698 119 111 7807, 6616 1557 14722, 6498
Web of Science 828 571 405 32 173, 140 11 167, 960

 

4. Általános leírás az adatbázisokról

Az NKE hálózatában és távolról elérhető tudományos adatbázisok

Az NKE 2020-ban is tagja az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) elnevezésű nemzeti programnak, mely a hazai felsőoktatás, közgyűjtemények és a nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, nemzeti licenc vásárlásával.

A rövid bemutató leírás célja az EISZ által szolgáltatott nemzetközi tudományos adatbázisok használatának részletes megismertetése a használókkal. Ezek szakszerű használata elengedhetetlen a minőségi tudományos munka és a tanulmányokkal kapcsolatos beadandó feladatok elkészítésének szempontjából. Különösen fontos elsajátítanunk a legfontosabb keresési metódusokat és a kiegészítő funkciókat. Az anyag tartalmazza az egyetem hálózatán belül és otthonról VPN-en keresztül elérhető adatbázisok lehetőségeit, legfontosabb funkcióit, opcionális, hasznos kiegészítő lehetőségeit.

Minden tudományos munka, kutatás, szakdolgozat írás alapfeltétele az adott téma legfrissebb eredményeinek ismerete. Ezeket mindig a lektorált szakfolyóiratokban publikálják a kutatók, melyek sokszor igen magas áruk miatt nem mindig találhatóak meg a könyvtárak polcain. Sok azonban online előfizetéssel, különböző kiadói adatbázisok által hozzáférhető. Ha a közlemény teljes szövege nem is olvasható el sok esetben, bibliográfia adatai és felhasznált irodalomjegyzéke remek kiindulópontja lehet a forrásgyűjtésnek, a szakirodalom megismerésének.

Ezért ajánljuk kutatóinknak, oktatóinknak és hallgatóinknak, hogy a nyomtatott szakirodalom mellett használják ki minél jobban az EISZ által kínált lehetőségeket is.

Az EISZ-en keresztül előfizetett adabázisok

Az EISZ által szolgáltatott adatbázisokat 3 nagy csoportba sorolhatjuk:

1.       bibliográfiai adatbázisok,

2.       teljes szövegű adatbázisoknak

3.       e-könyv alapú szolgáltatások

Az első két csoportba tartozó adatbázisok irodalomgyűjtésre, tudományterületek feltérképezésére és tudománymetriai adatok lekérdezésére is alkalmasak. Míg a harmadik típusnál a hangsúly a digitalizált, kereshető tartalmon van.

Bibliográfiai adatbázisok

A bibliográfiai adatbázisok leginkább forrásgyűjtéshez, a legfrissebb területek (Hot Topics) megismeréséhez használatosak.

A legfontosabb bibliográfiai adatok, amelyekből egy adott adatbázis-tétel rekordja felépül:

-          Szerző(k)

-          Közlemény címe

-          Közlemény azonosítói (egyetemes és az adott adatbázishoz tartozó egyedi azonosítók)

-          Tárgyszavak, téma

-          Folyóirat címe (amiben a közlemény megjelent)

-          Megjelenési adatok (folyóirat évfolyam, szám, oldalszám, megjelenés éve)

-          Absztrakt (a közlemény rövid, pár soros leírása, összefoglalása)

-          A közlemény által hivatkozott további közlemények (amennyiben szerepelnek az adott adatbázisban, akkor linkként)

A szűkített találati lista elemei egy adott közlemény rekordra vezetnek. Itt érhetőek el a fentebb említett adatok részletesen.

Az adatbázis a rekordok kapcsán különböző kiegészítő lehetőségeket ajánl fel. Ezek közül a legfontosabbak a mentés, és az értesítés.

Teljes szövegű adatbázisok

Oktatói, kutatói, hallgatói szempontból ezek a leginkább használt adatbázisok. Itt a folyóiratcikk, tanulmány, könyv eredeti teljes szövege is olvasható különböző formátumokban és általában le is tölthető pdf formátumban.

Az e-könyv alapú szolgáltatások

Ezek esetében kevésbé az adatbázis-funkciók a hangsúlyosak, inkább a tartalom. Ide tartoznak többek között az Akadémiai Kiadó által szolgáltatott tartalmak (szótárak, kézikönyvek), valamint az Arcanum Digitális Tudástár digitalizált folyóirat gyűjteménye.

Az alábbi táblázatban láthatóak az EISZ adatbázisok, a fent tárgyalt három kategória szerint:

bibliográfiai adatbázisok

például

teljes szövegű adatbázisok

például

e-könyv alapú adatbázisok

például

Clarivate Analytics - Web of Science

Elsevier Scopus

EBSCO - Academic Search Complete

Springer Nature - SpringerLink

Elsevier ScienceDirect

ProQuest - One Academic

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Arcanum Digitális Tudománytár

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Osiris

A COMPASS keresési segédlet

A Magyar Tudományos Akadémia saját fejlesztése, segítségével a Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak válnak könnyebben elérhetővé, kereshetővé. A COMPASS elérhető az EISZ honlapjáról, valamint saját linkről is:

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/

http://compass.konyvtar.mta.hu/

Az NKE 2020-ban elérhető adatbázisai (a listát és a leírásokat folyamatosan frissítjük)

Az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 2020-ban az alábbi adatbázisokat szolgáltatja belső hálózaton és otthoni VPN hozzáféréssel:

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag (az adatbázis részletes bemutatója)

A multidiszciplináris adatbázis magában foglalja a nemzetközi, egymással felülvizsgált folyóiratokat, konferencia sorozatokat és online tudományos tartalmi szolgáltatásokat. Az Akadémiai Kiadó szerkeszti a legnagyobb tudományos, műszaki és orvosi folyóiratokat Magyarországon, több mint 60 több tudományos szakterületen átívelő, egymással összehangolt recenzióval.

Az 57 nemzetközi és 17 hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomag széles merítésben közli a természet- és társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit. Az egyes lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

A cikkek kereshetők szerző, cím és absztrakt szerint. A teljes – a nyomdaival megegyező – tartalom PDF formátumban letölthető.

Akadémiai Kiadó Szótárai (az adatbázis részletes bemutatója)

A Magyar Tudományos Akadémia kiadójának mintegy 30 szótárból álló gyűjteménye 8 nyelven, 1,8 millió szócikkel.

A kiadó gondozásában megjelent könyvekben korlátozások nélkül kereshetünk. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

A kiadó angol/német/francia/olasz/holland/spanyol kétnyelvű szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga is hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár, Környezetvédelmi lexikon,  Új magyar irodalmi lexikon valamint . Érdekesség még továbbá az angol nyelvű Európai uniós terminológiai szótár, Pszichológiai lexikon és az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárak.

Arcanum Digitális Tudománytár

A gyűjtemény anyaga főként 20. századi kiadványokból áll össze, de találni 19. századi és 21. századi szövegeket is.

Közel 5 millió oldalnyi napi- és hetilap az elmúlt 150 évből, szakközlönyök pedig a jogszabályok és rendeletek kutatása terén segítheti történeti síkon munkánkat.

Több tucat megbízható, minőségi lexikon milliónyi szócikke. A helyesírástól a szóértelmezésen, szóeredeten át a művészeti, életrajzi, irodalmi, néprajzi témakörökig.

Teljes szövegűen kereshetünk a több mint 400 hazai tudományos folyóirat – történettudomány, irodalom, művészet, pedagógia, jog, mérnöki-, természet- és orvostudomány - minden valaha megjelent lapszámára. A kívánt szövegrészeket elmenthetjük.

A fentiek mellett közlönyök, akadémiai közlemények, évkönyvek, kézikönyvek is megtalálhatók teljes szöveggel az adatbázisban.

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) (az adatbázis részletes bemutatója)

EduID azonosítóval nemcsak az Egyetem gépeiről, hanem bármilyen eszközön és külső helyszínen is használható.

Villámgyors segítség, online szakkönyvek kutatáshoz felkészüléshez, tanuláshoz, szakdolgozatíráshoz. A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára. 18 tudományterületen 189 teljes művel és jegyzettel, összesen 90 ezer könyvoldal érhető el. A folyamatosan bővülő adatbázis magyar nyelvű alapműveket, referenciamunkákat tartalmaz agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területekről.

Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection

A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A kiadó teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa, amiben a bölcsészet- és társadalomtudományi területek – történelem, antropológia, jog, művészet, pszichológia - mellett a természet- és alkalmazott tudományok - asztronómia, földtudományok, kémia, matematika – is megtalálhatók. Több mint 300, magas impakt faktorú, lektorált tudományos folyóirat, több mint 1 millió tanulmányát teszi elérhetővé.

A megújult Cambridge Core felületen keresztül egyszerre lehet keresni minden tudományterületen és címben, vagy szabadon böngészhetünk a csomagban lefedett témakörök listájában.

Clarivate Analytics - Web of Science

A Clarivate Analytics és a Thomson Reuters hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa és átfogó kutatási platformja. Multidiszciplináris adatbázisa segítségével egy felületen érhetjük el különféle keresési és elemzési eszközök segítségével a világ legfontosabb folyóiratait, könyveit, konferenciacikkeit, szabadalmait, weboldalait és Open Access anyagait. Emellett pedig szakirodalom keresésére és tudománymetriai vizsgálatokra is alkalmas. Többek között összevethejük a világ tudományos intézményeinek munkásságát, valamint az adott kutatók és kutatócsoportok pozícióját a tudományos világban.

EBSCO - Academic Search Complete (az adatbázis részletes bemutatója)

A legátfogóbb multidiszciplináris teljes szövegű EBSCO-adatbázis az Academic Search Complete, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikát tartalmaz. Az adatbázis ezen kívül összesen több mint 13 200 kiadvány, köztük folyóiratok, monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások indexelését és kivonatait kínálja. 1887-ig visszamenően tartalmaz teljes szövegű, többségében kereshető PDF-formátumú dokumentumokat. Kereshető hivatkozott referenciák állnak rendelkezésre több mint 1400 lektorált folyóirathoz. Témakörei között megtalálhatóak többek között az általános tudományok, etnikai és multikulturális tanulmányok, jog, pszichológia, társadalomtudományok, tudomány és technológia, vallás és filozófia.

Elsevier Scopus

A világ egyik legjelentősebb  hivatkozáskereső multidiszciplináris adatbázisa, tudománymetriai kutatások és szakirodalmi keresés céljából dolgozza fel a különböző tudományterületek szakirodalmát. A Scopus több féle nyelvű dokumentum adatai találhatók. Az adatbázis mintegy 5.000 kiadó, több mint 20.000 szakmailag lektorált folyóirat,  több mint 4,5 millió konferenciaanyag, 45,5 millió bibliográfiai és idézési adatokat tartalmazó dokumentumot szolgáltat. Az adatbázisban található absztraktokhoz sok esetben tartozik teljes szövegű cikk is, ami a ScienceDirect oldalán olvasható. A naponta frissülő adatbázis amellett, hogy absztraktok formájában feldolgozza minden tudományterület legfontosabb szakirodalmi forrásait, leginkább tudománymetriai mérések elvégzésére és a szerzői hivatkozások feltárására alkalmas. Segítségével összehasonlíthatóvá válnak a világ intézményeinek tudományos munkái.

Elsevier ScienceDirect (az adatbázis részletes bemutatója)

Szintén multidiszciplináris adatbázis, közel 2500 lektorált folyóirat cikkei érhetők el, jelentős mennyiségben teljes szöveggel. Az Elsevier kiadó szolgáltatása, elsődleges platform a szigorúan lektorált tudományos irodalmak számára. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvostudományi lektorált folyóiratok, cikkek, könyvek, könyvfejezetek elektronikus formában való terjesztése.

A Scopus felületéről is megnyitható, illetve a teljes szöveg lehetőségét felkínáló Scopus rekordok linkjei ide mutatnak.

Elsevier SciVal

A SciVal a Scopuson alapuló bibliometriai adatbázis. Az Elsevier termékcsalád részeként a SCOPUS-ban végez adatbányász és adatelemző feladatokat, melyekre építve a kutatásokat és azok eredményeit objektíven mérő adatkapcsolatokat hoz létre.

A SciVal a tudománymetriai méréseket segítő szoftverhalmaz közös gyűjtőneve.

Segítségével egyedi jelentések generálhatók kutatók, kutatócsoportok, intézmények teljesítményéről, ismereteikről, eredményeikről és egyéb adataikról.

A kutatók és a kutatási adminisztrátorok számára megkönnyíti a szakértők megtalálását és teljes kép alkotható egy adott szervezetről.

Felkutathatóak azok a pénzügyi források (pályázatok, keretprogramok), amelyekkel egy adott kutatás támogatható.

Adatai alapján kirajzolható a kiválasztott intézmény kutatási térképe, mely az egyes kompetenciák azonosítása által bemutatja a szervezet egyedi „kutatási lenyomatát”.

A szervezeten belül tartózkodók számára lehetővé teszi a saját kutatás megtérülésének (Befektetések hozama = Return on Investment — ROI) bemutatását és növelését.

Lehetővé teszi a szervezet kutatója számára statisztikai elemzések, kimutatások készítését, melyek tartalmazzák a projekt információit, a kapcsolatait, elért céljait és egyéb mutatóit.

Különböző listák generálhatóak, melyek tartalmazzák a kutató által írt cikkek/tanulmányok/művek releváns (peer review) bírálóit.

GALE - Gale Reference Complete

A GALE Literary Sources (GLS) az egyik legnagyobb és legteljesebb adatbázis-csomag, amely összefogja a GALE kiadó azonos integrált keresőfelületen használható irodalmi adatbázisait. A szolgáltatás így elsődleges és másodlagos irodalomtudományi források együttes alkalmazását teszi lehetővé. Egyaránt lehet keresni szerzőkre, műveikre, irodalmi mozgalmakra és műfajokra. Találhatók teljes szövegű irodalmi művek, folyóiratcikkek, irodalomkritikák, elemzések, szemlék és életrajzok, valamint szakszerűen kidolgozott összefoglalók. Tartalmaz mintegy 28.000 periodikumot, több mint 1900 elektronikus könyvet – 4000 kötettel -, 13.5 millió elsődleges forrást a 13 – 21. század között.

A GLS az alábbi adatbázisokhoz biztosít hozzáférést: Power Search, GALE eBooks, GALE Literary Sources, GALE Primary Sources Archives Unbound

HeinOnline (az adatbázis részletes bemutatója)

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 2.600 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, lefedve a kriminológiát, a politkatudományt és az emberi jogokat is, illetve elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait.

L'Harmattan Digitális Adatbázis (az adatbázis részletes bemutatója)

A szaktárs.hu elnevezésű portál része. A kiadónál megjelenő könyveket a Magyar Tudományos Akadémia a legmagasabb besorolású szakmai publikációként fogadja el. Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen építi, az utóbbi 20 évben kiadott 1600 kötetét, mintegy 400 000 könyvoldalnyi szak- és tankönyvet, valamint magas színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisát. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé.

Évente 150-170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. Jelenleg mintegy 120 könyvsorozatot gondoz, antropológia-néprajz, filozófia, irodalomelmélet, kommunikáció, műszaki tudományok, művészet, nyelvészet, ökológia, politikatudomány, pszichológia, szépirodalom, tankönyvek, társadalomtudomány, történelem, régészet, valláselmélet és teológia.

Osiris (az adatbázis részletes bemutatója)

Az adatbázis 1750 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve, főként a humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi területre fókuszálva. A témakörök szerinti böngészés mellett lehetőség van szerző, cím és kulcsszó szerinti keresésre is a teljes adatbázisban, valamint az egyes könyveken belül is. A keresés során a találatokat lehet szűkíteni év és kategória szerint.

Oxford University Press (OUP) Journals - Full Collection (az adatbázis részletes bemutatója)

A világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljesszövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat teljes szöveggel érhető el.

ProQuest - One Academic (az adatbázis részletes bemutatója)

Multidiszciplináris adatbázis, különlegessége, hogy a szolgáltató 4 nagy keresőforrását teszi hozzáférhetővé egyetlen felületen:

ProQuest Central: 47 teljes szövegű adatbázis és a SciTech Premium teljes szövegű tartalmainak összessége. Tartalmazza 24.000 folyóirat bibliográfiai adatait, a címek közül 18.000 teljes szöveggel is elérhető. Az alábbi területekről válogat: üzlet, pedagógia, bölcsészet, társadalomtudomány, orvos-, természet- műszaki tudomány. Az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt, munkaanyagokat, esettanulmányokat, piaci elemzések is tartalmaz.

Dissertations and Theses: 4.5 millió disszertáció a világ minden részéről

Academic Complete: a ProQuest 153 ezer e-könyvet tartalmazó csomagja 10 területről: természet-és műszaki tudományok, üzlet, társadalomtudományok, művészetek, jog, pedagógia, történelem, nyelv és irodalom, vallás és filozófia és orvostudomány.

Academic Video Online: 66 ezer videó A-tól (antropológiától) Z-ig (zoológiáig) mérnöki, üzleti, pedagógia tartalommal. Media hosting szolgáltatást is biztosít saját anyagokhoz.

Sage Publishing - Premier Package

Több mint 1000 folyóirat egészen 1999-ig visszamenőleg, teljes szöveggel érhető el. Az adatbázisban található tudományos és lektorált kutatások, a közel 400 tudományos társasággal való együttműködés eredményei olyan területeken, mint oktatás, vallás, pszichiátria és pszichológia, szociológia, egészségügy, farmakológia, üzlet és menedzsment, kriminológia, valamint neurológia.

Springer Nature - SpringerLink

A kiadó teljes szövegű adatbázisa 9 millió tanulmányt és e-könyveket tartalmaz 1997-től napjainkig. A társadalomtudományok és más rokonterületek mellett a műszaki-, természet- és orvostudományi területek is képviselve vannak benne. A kiadványok többsége angol nyelvű, de jelentős mennyiségű német nyelvű szakirodalom és található benne (továbbá a felhasználói felület is átállítható németre.)

Wiley Online Library (az adatbázis részletes bemutatója)

A Wiley Online Library folyóirat-gyűjteménye 1998-ig visszamenőleg szolgáltatja a közel 1500 folyóiratban megjelent 6 millió tanulmányt. Elsősorban társadalomtudomány, bölcsészet- és orvostudomány, természettudomány területén kiemelkedő, de minden tudományterület szerepel benne.

A folyóiratokat lehet témakör szerint is böngészni. A cikkek pdf formátumban tekinthetőek meg, itt ki lehet emelni részeket, valamint jegyzeteket fűzni hozzá, majd letölteni a cikket.