NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Adatbázis-ajánló: Közszolgálati Tudásportál és a LUDITA

Közszolgálati Tudásportál

A Közszolgálati Tudásportál célja, hogy a közszolgálati kutatásokhoz és képzésekhez, illetve a közszolgálatban dolgozók számára hasznos tartalmakat tegyen hozzáférhetővé.

A Tudásportál több részből és gyűjteményből épül fel:

- 1. Közszolgálati Tudástár (NKE repozitórium)

Az Egyetem dokumentumtára, ami a tudományos anyagok archiválására és hozzáférhetővé tételére szolgál. A repozitóriumban a tartalmak teljes szöveggel és metaadatokkal jelennek meg. A legtöbb dokumentum nyílt és szabadon hozzáférhető.

A repozitórium az alábbi gyűjteményekből épül fel:


Jelenleg közel 1800 folyóiratcikk érhető el az adatbázisban, többségük teljes szöveggel, PDF formátumban. Az E-jegyzetek, E-tankönyvek gyűjteménybe kerülnek az Egyetem által kiadott tankönyvek, jegyzetek, míg a Kézikönyvek, monográfiák, szakkönyvek kategóriába kerülnek a muzeális, illetve a nem tankönyvnek minősülő egyetemi szakkönyvek.

A repozitóriumban számos olyan jegyzet és tankönyv megtalálható, mely a kötelező irodalmak között szerepel, ilyen például az Alkotmányjog, a Bevezetés a szociológiába, vagy a Magyar állam- és jogtörténet.
A történeti kutatásban elmélyedni kívánók, a 17. századtól böngészhetik a digitalizált muzeális könyveket.

- 2. Közszolgálati Online Lexikon
A közszolgálathoz és államtudományokhoz kapcsolódó legfontosabb szakkifejezéseket, azok értelmezéseit és összefüggéseit elérhetővé tévő nyilvános online lexikon.
A Lexikonban a szócikkek címében, valamint taralmában is indíthatunk keresést, szűkítve akár egy-egy tudományterületre, valamint betűrendben is böngészhetünk a bejegyzések között.
Az egyes cikkeknél mindig megtalálható azok forrása, esetleges szerzője, mely tudományterület, területek foglalják magukba, illetve milyen relációban áll más bejegyzésekkel.
 


- 3. Magyary-archívum  
Az NKE és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékének közös fejlesztése, mely Magyary Zoltán hagyatékának digitalizált anyagát tartalmazza.

Az archívum négy további gyűjteményre oszlik szét. Az iratok között személyes levelezését, kéziratait, feljegyzéseit olvashatjuk. A térképek között közel 200 hazai és külföldi közigazgatási, pénzügyi, demográfiai szervezeti ábra és térkép található. Az 1930 és 1944 között a Magyar Közigazgatási Intézet kiadványait is külön gyűjteménybe szedve találhatjuk meg, akárcsak az 1938 és 1944 között megjelent Közigazgatástudomány folyóirat lapszámait.
 

 

Ludovika Digitális Tudástár és Archívum (LUDITA)

A LUDITA Nemzeti Közszolgálati Egyetem repozitórium-rendszere és tudományos katasztere, mely a Tudástár elődje. Hat külön gyűjteményből épül fel.
 
E-tananyagok
Elektronikus jegyzeteket, tankönyveket, valamint multimédiás tananyagokat tartalmaz.

Doktori disszertációk
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (és jogelődjeinél) védett PhD disszertációk teljes szövegű, kereshető adatbázisa, továbbá a 2004-ig megvédett egyetemi doktori, kandidátusi, nagydoktori és PhD értekezések tartalomjegyzékei.

Kéziratok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói szakdolgozatainak és diplomamunkáinak, valamint az Egyetem oktatói, kutatói és doktoranduszai konferencia-előadásainak, publikációik pre- és postprintjeinek teljes szövegű, kereshető adatbázisa.
A szakdolgozatok és diplomamunkák kizárólag személyesen, az azokat őrző könyvtárakban tekinthetőek meg, amennyiben a szerző engedélyezte a betekintést. A repozitóriumban kizárólag azok metaadatai olvashatóak.

Tudományos pályamunkák
A NKE hallgatóinak díjnyertes ITDK és OTDK pályamunkáinak, továbbá az egyetemi oktatók, kutatók és doktoranduszok tudományos pályaműveinek teljes szövegű, kereshető adatbázisa.

Folyóiratcikkek
Az Egyetem oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak publikációi. Folyóiratcikkek valamint tanulmányok.

Könyvek
Teljes szövegű, kereshető adatbázis az Egyetem oktatói, kutatói által írt szakkönyvekről, monográfiakról, kézikönyvekről.

Egyszerű és részletes keresés lehetősége is elérhető a felületen.
 
 
Szöveg: Bene Zsófia, Hevesi Daniella