NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Zrinyi Campus

Zrínyi Campus - Helyszínek, férőhely, időpontok

 

Tudós Kávézó, 40 fő, HHK  - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00

EISZ-kabinet, 30 fő, HHK + Biztonságpolitikai Szakkollégium  - 2021. 09. 24. |  15:30 – 20:40

212. terem, 38 fő, HHK + Nemzetbiztonsági Intézet - 2021. 09. 24. |  14:00 – 22:15

108. tanterem, 25 fő, HHK + Katasztrófavédelmi Intézet - 2021. 09. 24. |  14:00 – 21:30

Tudós Kávézó, 40 fő, HHK   - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00

(HHK= Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Az előadótermek részletes programját lentebb találják.

---
 
Tudós Kávézó, 40 fő, HHK  - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00
 
 
14:00     Stratégiák es haderő - bővebben
              Dr. Resperger István ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár
 
14:45     Irreguláris hagyomány az orosz katonai gondolkodásban - bővebben
              Dr. Forgács Balázs őrnagy, egyetemi docens
 
15:30     Belarusz - Európa utolsó diktatúrája? - bővebben
              Dr. Rácz András tudományos munkatárs
 
16:15     Hadviselés és genocídium a rómaiaknál - bővebben
              Tóth László fhdgy.
 
17:00     A mohácsi csata emlékművei - bővebben
              Dr. Négyesi Lajos ezredes
 
17:45     A NATO globális partnerségi kapcsolatai, kihívások és érdekek - bővebben
              Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár
 
18.30     Felkelések és a rákkutatás: egy interdiszciplináris megközelítés - bővebben
              Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, tanszékvezető egyetemi docens - Bakos Csaba Attila alezredes -
              Molnár Ádám medikus
 
19:15     Drónok harca: baljós árnyak Keletről? A török drónipar fejlődése és lehetőségei - bővebben
              Dr. Egeresi Zoltán tudományos segédmunkatárs
 
20:00     A katolikus egyház válasza a környezeti kihívásokra - bővebben
              Dr. Ujházi Lóránd tudományos főmunkatárs
             
20:45     Haditechnikai K + F a világ élmezőnyében, avagy Magyarország katonai radar fejlesztései
               a II. Világháború idején - bővebben
              Dr. Hajdú Ferenc mk. ezredes
            
21.30     Rombolás és építés – Duna-hidak egy hatékony közlekedési hálózatért - bővebben
              Dr. Tóth Bence egyetemi adjunktus
 
22:15     Úttalan utakon: válaszok az IED-k elleni harcban - bővebben
              Dr. Horváth Tibor alezredes, egyetemi docens
---
 
 
EISZ-kabinet 30 fő, HHK + Biztonságpolitikai Szakkollégium  - 2021. 09. 24. |  15:30 – 20:40
 
 
15:30     Oroszország erődemonstrációja és katonai jelenléte az Arktisz térségében - bővebben
              Bazsó-Vigh Vivien doktorandusz
 
16:15     A kulturális antropológia megjelenése a katonai műveletekben - bővebben
              Dr. Sztankai Krisztián őrnagy,  adjunktus
 
17:00     Drónok Harca - avagy hogyan befolyásolta a haditechnika
              a Dél-Kaukázus területi és politikai átrendeződését - bővebben
              Fuksz Emese
             
17:45     Orosz befolyás Latin-Amerikában – geopolitikai térnyerés a 21. században - bővebben
              Györgyi Dominika Zita
 
18:30     Az orosz űrhadviselés ambíciói és realitásai 2030-ig - bővebben
              Haiszky Edina Julianna, Biztonságpolitikai Szakkollégium elnöke
 
19:15     Afrikai gyerekkatonaság - bővebben
              Palkovics Dóra
 
20:00     Fából vaskarika, avagy hogyan lesz Koszovónak nemzeti hadereje - bővebben
              Lángné Petruska Szidónia doktorandusz
 
---
 
212. terem, 38 fő, HHK Nemzetbiztonsági Intézet - 2021. 09. 24. |  14:00 – 22:15
 
14:00     A tömeges illegális migráció és a biztonság  kérdései - bővebben
              Novák András tudományos segédmunkatárs
 
14:45    szünet
 
15:30     Titokvédelem és büntetőjog - bővebben
              Dr. Gál István László egyetemi tanár HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék
 
16:15     Társadalmi jelzőrendszerek a világban: elméleti alapok, gyakorlati tapasztalatok - bővebben
              Rémai Dániel mb. tanszékvezető
 
17:00     A játékosítás alkalmazhatósága a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervezeteknél - bővebben
              Dr. Zalai-Göbölös Noémi c. nb. őrnagy, egyetemi tanársegéd
 
17:45     Biztonságtudatosítás lehetőségei a terrorelhárításban - bővebben
              Jasenszky Nándor szakoktató
 
18:30     A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe az ország biztonsági rendszerében
              Miről szól a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége? - bővebben
              Dr. Vida Csaba egyetemi docens
 
19:15     „Dinamikus aszimmetriák és fenyegető konvergenciák a jelenkori terrorizmusban - bővebben
              Dr. Bács Zoltán György, adjunktus, RTK Nemzetbiztonsági Intézet, Terrorelhárítási tanszék:
 
20:00     A társadalmi jelzőrendszer fontossága - bővebben
              Kiss Gábor
 
20:45     9/11 – terrorista beszivárgás az USA területére (a huszadik évforduló emlékére) - bővebben
              Dr. Laufer Balázs, nb. alezredes, tanársegéd
 
21:30     Sürgősségi ellátás rendkívüli körülmények között - bővebben
              Dr. Faggyas Attila
 
---
 
108. tanterem, 25 fő, HHK + Katasztrófavédelmi Intézet - 2021. 09. 24. |  14:00 – 21:30
 
 
14:00     A sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretrendszertől a magyar nemzeti
              katasztrófakockázat-értékelésig - bővebben
              Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, egyetemi adjunktus
 
14:45     Veszélyes tulajdonságú vegyi anyagok az emberiség szolgálatában - bővebben
              Dr. Dobor József tű. alezredes
 
15:30     A katasztrófavédelmi műveletirányítás aktuális helyzete és a fejlesztés iránya - bővebben
              Dr. Hesz József tű. ezredes
 
16:15     Az EU polgári védelmi mechanizmus tevékenységei 2020-ban - bővebben
              Dr. Teknős László tű. százados,  egyetemi adjunktus
 
17:00     A drónok alkalmazási lehetőségei az új koronavírus (Covid-19) elleni küzdelemben - bővebben
              Dr. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens
 
17:45     A különböző káresetekre adható tűzoltósági válaszok - bővebben
              Dr. Pántya Péter alezredes
 
18:30     Hogyan tehetjük nem éghetővé az éghető anyagokat - bővebben
              Dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi docens
 
19:15     Az erdőhöz közeli lakott területek tűzmegelőzési és tűzoltási lehetőségeinek vizsgálata - bővebben
              Dr. Bodnár László egyetemi tanársegéd
 
20:00     Mennyire okos egy okos épület? - bővebben
              Dr. Érces Gergő tű. őrnagy, tanársegéd
 
20:45     A tűzoltók döntési technikái: heurisztikák - bővebben
              Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy, adjunktus
---