NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Újdonságok az Egyetemi Központi Könyvtárban

Az Egyetemi Központi Könyvtárba látogató Olvasót az idén is sok új intellektuális "élmény" fogadja a könyvtárba belépve: a polcokon új magyar-, és idegennyelvű könyvek sokasága vár felfedezésre, olvasásra, kölcsönzésre. 

Ízelítőként fogadjanak néhány könyvajánlót!

Bővebben informálódhat az egyes kötetek adatairól és elérhetőségéről a borítóképre kattintva.

 

Meredith L. Gore (ed.): Conservation criminology

Conservation Criminology promotes thinking about how unsustainable natural resources exploitation is a cause and a consequence of social conflict. Case studies profiled in the book demonstrate this cause and effect type situation, as well as innovative approaches for reducing risks to people and the environment. This text encourages readers to consider how humans behave in response to environmental risks and the various mechanisms that constitute effective and ineffective approaches to enforcement of wildlife crimes, including environmental and conservation policy. Case studies from the USA, Latin America, Africa, and Asia highlight corruption in conservation, global trade in electronic waste, illegal fishing, illegal logging, human-wildlife conflict, technology and space, water insecurity, wildlife disease, and wildlife poaching. Taken together, chapters expand the reader’s perspective and employ tools to understand and address environmental crimes and risks, and to provide novel empirical evidence for positive change.  With established contributors providing interdisciplinary and global perspectives, this book establishes a foundation for the emerging field of conservation criminology.

 

Cath Senker: Cybercrime and the Dark Net - revealing the hidden underworld of the internet

With the emergence of the internet new forms of crime became possible. From harassment and grooming to fraud and identity theft the anonymity provided by the internet has created a new world of crime of which we all must be aware. The threat of hackers reaches beyond the individual, threatening businesses and even states, and holds worrying implications for the world we live in.
In this enlightening account, Cath Senker unmasks the many guises that cybercrime takes and the efforts of law enforcement to keep pace with the hackers. She reveals the mysterious world of hackers and cybersecurity professionals and reveals a story that is both shocking and surprising. With chapters on political activism and human rights, Senker shows a brighter side of the darknet. For anyone interested in learning more of the world of cyber-criminals and their opponents, this is the perfect starting point.

 

Kis-Benedek József: Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus

A könyv a dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus gyökereit és egymáshoz fűződő kapcsolatukat kutatja. A dzsihadizmus országonként eltérő formában és intenzitással, de már jelen van Európában is, terjedése növekvő tendenciát mutat. A radikalizmus több területen  jelentkezik, a szerző a dzsihadizmushoz kapcsolódó radikalizmus okait és megnyilvánulási formáit vizsgálja. Kitér a radikalizmus elleni küzdelem feladataira, illetve a már radikalizálódott személyekkel való bánásmódra, annak módszereire. A terrorizmus mai megnyilvánulásai, többek között az öngyilkos merénylők és a magányos farkasok, Európa terrorfenyegetettsége és a terrorizmus jövőbeni alakulása a könyv kiemelt témái. A válságkörzetekben folyó háborúk és a menekülthullám is hozzájárul a jelenségek európai terjedéséhez, melyet a szerző egyes fejezeteknél külön vizsgál.

 

Bódi Stefánia: Egyes politikai jogok bemutatása - a gyülekezési jog és a petíciós jog alkotmányos szabályozása Magyarországon és a világ más országaiban

Bódi Stefánia, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense 2001 óta rendszeresen közölte a politikai jogokkal, azon belül is a gyülekezési és a petíciós joggal kapcsolatos írásait, tanulmányait különböző jogi és társadalomtudományi folyóiratokban. A politikai jogok szabályozása nagy hagyományokra tekint vissza Magyarországon és mindig híven tükrözte az ország aktuális történelmi- politikai állapotát.
Ebben a kötetben a szerző korábban megjelent írásaiból készült egy monográfia, mely a szerző korábbi írásait egybeszerkesztve tartalmazza, kiegészítve új fejezetekkel és kutatási eredményekkel. Az olvasó adalékokat talál a gyülekezési és a petíciós jog angol, amerikai, német, holland, francia és cseh szabályozásához is, így a kötet átfogó áttekintés a témakör iránt érdeklődő olvasó számára.

 

Max M. Houck: Firearm and toolmark examination and identification

The Advanced Forensic Science Series grew out of the recommendations from the 2009 NAS Report: "Strengthening Forensic Science: A Path Forward." This volume, Firearm and Toolmark Examination and Identification, will serve as a graduate-level text for those studying and teaching firearm and toolmark examination and identification. It will also prove an excellent reference for forensic practitioner’s libraries or use in their casework. Coverage includes a wide variety of tools and toolmarks, analysis of gunshots, ammunition, gunshot wounds and professional issues they may encounter.


 

 

Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században - a mozaikmódszer

A magánélet és a munka területén egyaránt jelen lévő digitalizáció egyre növekvő adatmennyiségeket (Big Data) eredményez. Az összekapcsolódó és kölcsönös függőségeken alapuló globalizált világ, az internet biztosította szabadság (Deep Web, Dark Web) és a 24 órás hírtelítettség új korszakot nyitott a hírszerzés területén is. Alfréd Rolington a 21. század kihívásaira válaszoló, szoros nemzetközi együttműködésen alapuló stratégiát ismertet.
A szerző - nagy múltú szakemberek bevonásával, mint Sir Colin McColl (MI6), R. James Woolsey (CIA) és Sir Dávid Phillips - könyvében a hírszerzés elmúlt korszakait ismerteti és elemzi. Szó esik a 20. századi világháborúk vagy épp a hidegháború formálta hírszerzési szemléletváltásokról, egészen a 9/11 kiváltotta legújabb helyzetig, melynek bemutatása a szerző által javasolt stratégia, a mozaikmódszer ismertetésével zárul.

 

Petrus C. van Duyne (et al.) (eds.): Human dimensions in organised crime, money laundering and corruption

Organised crime, whether or not in its Transnational manifestation, is usually depicted in huge threatening dimensions. However, despite this sometimes superhuman representation one should not forget that we are dealing with a human phenomenon and, therefore, should not lose sight of the corresponding human dimensions. This also concerns related phenomena such as money laundering and corruption. This forces itself upon us when we look back at the threat images that have been put forward by the authorities as well as the media in the past decades. What threat has come true since, say, 1970 or 1980? We observe still the same (criminal) ‘business as usual’, together with the alleged accumulation of huge amounts of crime-money. However, these threat images are mainly presented from an ‘underworld gaze’ directed at the criminal exploits of hoodlums and thugs, ‘under’ the ‘civilised’ society and often viewed as coming from abroad. Meanwhile the criminal (underworld) markets have not faltered. Despite this continued ‘threat’, the industrialised world grew steadily richer and safer  ̶  up until 2008. Then the effects of enduring massive criminal manipulations in the financial upperworld brought this growing affluence to an inglorious end.

 

Borbíró Andrea (et al.) (szerk.): Kriminológia

A kötet 27, az adott szakterületen jártas kutató-oktató szerzője arra vállalkozott, hogy friss szemléletű, korszerű áttekintést nyújtson a kriminológia tudományáról, illetve a 21. századi bűnözésről és a bűnözéskontrollról. Noha szerzőink sokféle iskolát és megközelítést képviselnek, összeköti őket a globális és lokális folyamatok iránti érzékenység, az interdiszciplináris szemlélet és a laikusok számára is élvezhető közérthető nyelvezet.
A kötet négy részben foglalkozik a bűnözés és a bűnözéskontroll alapproblémáival.
Részletes elemzést nyújt a bűnözés hagyományos és kortárs magyarázatairól, bevezeti az olvasót a bűnözéskutatás alapkérdéseibe, bemutatja a kriminalitás aktuális nemzetközi és hazai folyamatait, valamint átfogó képet ad a kriminálpolitika intézményeiről és ellentmondásairól. Az elméleti összefüggéseken és a ténykutatásokon túl a szerzők ismertetik az egyes témakörök releváns nemzetközi és magyar jogi szabályozását, illetve a kriminalitás kezelésének gyakorlati aspektusait.

 

Ilosvay Lívia (szerk.): Magyar - német rendészeti szaknyelvi szótár

Jelen szótár segítséget nyújthat a nyelvtanulásban jártas és esetleg már nyelvvizsgával is rendelkező tanulók számára, akiknek az idegen nyelvet a szakmára jellemző szituációkban kell használnia, amely tevékenységnek fontos része a különböző nyelvi kompetenciák mellett a szakmaspecifikus szókincs értése és önálló alkalmazása.
Ezen túlmenően a szótár a szervezett kereteken belül történő, de akár az önálló német szaknyelvi képzésben, továbbképzésben, a szakirodalom megismerésében, nemzetközi konferenciákon tartandó előadásokra történő felkészüléshez is hasznos lehet.
 

 

 

Budaházi Árpád: Polygraph examinations blessing or curse

Polygraph examination is considered by many a silver bullet, which is capable of revealing the truth although some are more sceptical regarding its usage. According to common belief polygraph examinations are easy to manipulate. What is the truth in connection with instrumental lie detection? How can it help the work of investigative authorities and the court? What are the dangers? The author not only gives answers to these questions but illustrates the work of examiners by real criminal cases, reviews the practice in different countries and gives an outline of the results of technical development as well. The author examines the critical remarks concerning instrumental lie detection, illuminates the weak points and makes his criminal-tactical recommendations. He enumerates the possibilities of polygraph examinations and illustrates their role in successful investigations in real cases.
 


Urbán Aladár: Szabadság és rend - Pest-Buda rendje és rendőrsége 1848-ban

A kötet egy alig ismert 1848. évi kormányzati hivatal, a főváros politikai hangulatának megfigyelésére és az idegenek ellenőrzésére júniusban létrehozott Országos Rendőri Hivatal történetét kívánta feldolgozni. A vállalkozás hivataltörténeti szempontból szokatlan, mert olyan szervezet tevékenységét rekonstruálja, amelynek irattára megsemmisült.
Anyagából csak mintegy 30 eredeti (tisztázati) dokumentumot ismerünk, melyet a hivatal minisztériumokhoz vagy egyénekhez intézett, s ezek az érintett levéltárakban vagy gyűjteményekben maradtak fenn. (A hivatal elveszett iktatókönyve mintegy ezer bejegyzést tartalmazhatott.) A téma eredményes feldolgozását más források, így a belügyminisztérium, illetve szeptembertől a Honvédelmi Bizottmány iratai, kortársi naplók, levelek és emlékezések, továbbá a korabeli sajtó biztosították. Kiegészítették ezt a július elejétől kilenc héten át Szemere Bertalan belügyminiszterhez intézett hosszabb-rövidebb napi jelentések. Ezeket nem helyezték irattárba, így szerencsésen megmaradtak. Hitelessé teszik továbbá a feldolgozást a fővárosi levéltár dokumentumai, mindenekelőtt a rendőrségi iratok.


Boda József: "Szigorúan titkos!"? - nemzetbiztonsági almanach

Ez a kötet nyíltan kíván szólni a titkos információgyűjtés múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Mindezt a 21. században bekövetkezett társadalmi, politikai változások és az informatika területén bekövetkezett robbanásszerű fejlődés nemzetbiztonságot is befolyásoló hatásai teszik indokolttá. A könyv a szakemberek számára a szaktevékenységet összefoglaló mű. Az érdeklődő civil olvasók számára ismeretterjesztő olvasmány, amely betekintést enged a nemzetbiztonsági szolgálatok (titkosszolgálatok) működésébe, mind a katonai, mind a polgári szervezetekre kitérve: tisztázza az alapfogalmakat; ismerteti az egyetemes hírszerzés és elhárítás vázlatos történetét; bemutatja a titkos információgyűjtésre feljogosított hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységét.
 


Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata

A terrorizmus globális kihívás, nem ismer határokat, nincs tekintettel nemre, korra, vallásra és kultúrára, ugyanakkor állandóan változik. A terroristák gyakran arctalan, gátlástalan, többnyire megtévesztett emberek. A szerző - a legújabb elméleti kutatások és gyakorlati eredmények alapján - komoly tapasztalatok birtokában, tudományos igénnyel elemzi ezt a jelenséget, nemcsak tankönyvszerű szerkesztésben, hanem izgalmas olvasmányként is. Bepillantást enged a terrorszervezetek belső világába, valamint a terrorelhárítás területén nagy gyakorlattal rendelkező szolgálatok által alkalmazott módszerekbe.

 

 

Fiona Brookman (et al.)(ed.): The handbook of homicide

The Handbook of Homicide is described as an international sourcebook of information and scholarship on the nature, causes and patterns of homicide, as well as policies and practices for investigating and preventing it. Published by Wiley the handbook is comprised of a series of original essays by renowned authors from around the world. It is the first internationally-focused collection of the latest research on the nature and causes of homicide
Readers will gain insight into the patterns and trends of homicide in the UK and the US, as well as Canada, Japan, Russia, China, South Africa and many other countries. Other chapters explore: social and legal responses; gang homicide; drug-related homicide; corporate homicide; technology and homicide investigation; cold case reviews and preventing homicide.

 

Joe Navarro: Veszélyes személyiségek - az FBI profilozója megmutatja, hogyan ismerhetjük fel a szemünk előtt rejtőzködő rossz embereket

Naponta újabb és újabb tragédiákról szólnak a hírek Newton, Boston, Aurora, Columbine. A riportokban számtalanszor elhangzik, hogy bár voltak ugyan jelek, de senki nem foglalkozott velük. A szörnyű tragédiákon túl felettébb félelmetes az a tény, hogy a bűnözők kevesebb, mint 1%-át ítélik börtönbüntetésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy az újságok minden egyes szalagcímére több millió, az átlagembert veszélyeztető helyzet jut.
És a valódi bűneseteken túl ott vannak az őrült munkatársak, a fékevesztett családtagok vagy épp azok a kegyetlen szomszédok, akik bár fizikai fájdalmat nem okoznak, mégis folyamatosan megkeserítik az életünket. Vajon időben felismerhetjük az ilyen emberektől érkező fenyegetést?
Joe Navarro, az FBI egykori ügynökének könyve megtanít a négy leggyakoribb veszélyes személyiség a nárcisztikus, a ragadozó, a paranoiás és a labilis típus azonosítására. Részletesen ismerteti az egyes típusok felől érkező fenyegetést. Így megvédhetjük magunkat, rövid és hosszú távon egyaránt. De ha mégsem tudtuk elkerülni a pusztító erő közelségét, bemutatja azt is, hogyan dolgozhatjuk fel az általa okozott traumát.