NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Teendők a kiutazás előtt és után

Kiutazás előtt

A kiutazást megelőzően több adminisztratív teendővel kell számolni, amelyek intézése során a kari koordinátorok állnak a munkatársak rendelkezésére.

A kiutazás előtt köttetik a támogatási szerződés, amely rögzíti a támogatás összegét, valamint az utalás módját és idejét. A szerződéseket a kari koordinátorok késztik elő.

Letter of Acceptance, vagyis a partnerintézmény fogadólevelének beszerzése a munkatárs feladata, amelyet a kari koordinátor részére kell megküldeni a támogatási szerződés megkötéséhez.

munkatervet szintén a mobilitási tevékenység lefolytatása előtt készíti el a nyertes pályázó, amelyet a küldő és fogadó intézmény is jóváhagy.

A kiutazás előtt a pályázó maga gondoskodik külföldi szálláshelyéről, utazásának megszervezéséről, illetve a biztosításáról, amely a teljes kint tartózkodása alatt érvényes.

 

Kiutazás után

A mobilitási program végén a fogadó intézmény által kiállított Certificate of Attendance igazolja az teljesített programot. Az igazolást szintén a kari koordinátornak kell leadni a hazaérkezést követően.

A hazaérkezést követően a kari koordinátor által megküldött linken kell a mobilitási programról szóló online beszámolót beküldeni.