NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2022

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2022 ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a korábbi félévekhez hasonlóan, a 2022/2023-as tanév 1. félévében is lehetőséget biztosított a hallgatók számára, hogy visszajelzéseikkel értékeljék oktatóikat és tantárgyaikat különböző szempontok szerint.

Az értékelhető tantárgyakat és oktatókat 5 csoportra bontottuk (általános, testnevelési, nyelvi, doktori és szakirányú továbbképzés tárgyak), ezzel biztosítva az eredmények szemléletesebb bemutatását. Az adatfelvételre 2022. november 24-e és 2022. december 31-e között került sor, a felmérés pedig kimagasló válaszadási hajlandóságot eredményezett, melynek során 1199 tantárgyi és 722 oktatói adatlap került kitöltésre. A testnevelés tárgyak esetében 29 tantárgyi és 22 oktatói, a nyelvi képzések esetében 15 tantárgyi és 19 oktatói, a doktori képzések esetében pedig 140 tantárgyi és 115 oktatói adatlap értékelése zajlott le. E kimagasló kitöltési hajlandóságnak oka lehet az, hogy megújításra került az OMHV szabályzat és a kérdőív. A Szenátus döntésével az OMHV-t az oktatás egyfajta pedagógiai elemévé tette azáltal, hogy a tantárgyfelelősök számára e tekintetben új kötelezettségeket írt elő.

A véleményezés hatékonysága érdekében a tantárgyfelelős köteles gondoskodni arról, hogy a tantárgy véleményezéssel érintett tanulmányi féléve utolsó tanóráinak egyikén – a kurzusok jellegéhez igazodóan és a hallgatók előzetes értesítése mellett –

a) a tantárgyfelelős vagy az általa kijelölt oktató megismertesse a hallgatókkal a véleményezés célját, fontosságát és menetét;

b) a tantárgyfelelős vagy az általa kijelölt oktató beszélgetést kezdeményezzen a hallgatókkal a tantárggyal és annak oktatásával kapcsolatos percepciókról, továbbá

c) a hallgatók lehetőséget kapjanak arra, hogy meghatározott időkeretben saját informatikai eszközükön elvégezhessék az adott tantárgy és annak oktatóinak véleményezését.

Az oktatók esetében a lehetséges összes 47 265 kérdőívből 28 046 került végül kitöltésre, ami 59,33%-os válaszadási hajlandóságot mutat. Eltérő arány mutatkozott a testnevelő tanárok kapcsán is: esetükben a lehetséges 2388 kérdőívből 1347-at töltöttek ki teljesen, ami 56,40%-os válaszadási arányt eredményezett. A nyelvi oktatók esetében a kitöltésre jogosult 485 adatlapból 452 értékelése valósult meg, ami 93,20%-a az összes lehetséges kitöltésnek. A doktori képzések oktatóira vonatkozó összes lehetséges kitöltés száma 504, melyből pedig 364 került értékelésre, ami 72,22%-os válaszadási hajlandóságot jelent. A szakirányú továbbképzés oktatóira vonatkozóan a lehetséges 3126 adatlapból 1652 került kitöltésre, ami 52,88%-os válaszadási arányt mutatott.

A tantárgyi kérdőívek kitöltése is hasonló arányú kitöltést eredményezett. Ezt támasztja alá, hogy az összes lehetséges – 22 284 db – kérdőívből 17 628 került értékelésre, így a válaszadási arány 79,11%-os. A testnevelés tantárgyaknál az összes lehetséges kitöltés száma 1174, amiből 765 kitöltés valósult meg, ami 65,16%-os válaszadási hajlandóságot eredményezett. A nyelvi képzések esetében 537 lehetséges kitöltésről beszélhetünk, ezek közül 469 kérdőívet értékeltek a hallgatók, ami 87,34%-a az összes kitöltésnek. Végezetül pedig, a doktori tárgyak esetében összesen 367 kérdőív értékelésére nyílt lehetőség, ezek közül 292-t töltöttek ki a válaszadók, ezúttal is magas, 79,56%-os válaszadási hajlandóságot mutatva, míg a szakirányú továbbképzés tantárgyainál az összes, 1569 kérdőívből 1334-re érkezett válasz, 85,02%-os válaszadási hajlandóságot eredményezve.

Az adatfelvétel az UniPoll online kérdőíves felület segítségével, a Neptun-rendszeren keresztül valósult meg, szem előtt tartva a hallgatók anonimitását és beazonosíthatatlanságát.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2022 ősz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oktatói Munka Hallgatói véleményezése

2022 tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ebben a félévben is felmérést folytatott melynek keretein belül a hallgatók véleményt formálhattak az oktatói munka minőségét illetően. A hallgatói válaszok összesített eredményeit az alábbiakban adjuk közre.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) rendszerének felülvizsgálata az utóbbi években egyre erősebb igényként jelentkezett mind az Egyetem vezetése, mind a hallgatóság részéről. A fentiek alapján az oktatási rektorhelyettes (ORH) területe megkezdte az OMHV megújításával kapcsolatos munkafolyamatot a Kreatív Tanulás Program (KTP), az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a Karok bevonásával. A felülvizsgálat eredményeként egy megújuló, a véleményezés bázisát képező Neptun-rendszer technikai adottságait is figyelembe vevő új szabályozás készül(t), amely az ősz folyamán beterjesztésre kerül a Rektori Tanács elé.

Az adatfelvételre 2022. április 14.- 2022. május 05. és 2022. május 16. - 2022. május 31. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2021/2022-es tanév 2. félévében jelenléti oktatás folyt. A válaszok nagyobb validitásának elérése érdekében 5 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola, szakirányú továbbképzés), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 681 oktatói adatlap és 1241 tantárgyi adatlap készült el. A testnevelés képzés esetén 18 oktatói és 36 tantárgyi adatlap, nyelvi képzések esetén 21 oktatói és 19 tantárgyi adatlap, a doktori iskolákra vonatkoztatva 96 oktatói és 130 tantárgyi adatlap készült el. A szakirányú továbbképzés esetén 131 oktatói és 96 tantárgyi adatlap készült.

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 48474 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 25664, amely 52,9 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2236. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1096, amely 49%-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1490. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 276, amely 18,5 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 851. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 588, amely 69 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A szakirányú továbbképzés esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 6587. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 2652, amely 40,2 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A kitöltési hajlandóság mintái minimálisan csökkentek az előző félévhez képest, de továbbra is a doktori képzéssel kapcsolatos kérdőívek kerülnek legalacsonyabb arányban kitöltésre. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2022 tavasz