NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Szakmai gyakorlat

Erasmus+ szakmai gyakorlat

A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, amely során ösztöndíj támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.

Sikeres pályázás esetén, a hallgatók önállóan kötelesek leszervezni gyakorlati programjukat a kiválasztott intézménnyel. A pályázati űrlapon 3 preferált célintézményt lehet megjelölni, a pályázat leadásához azonban még nincs szükség aláírt fogadólevélre a partnerintézménytől. A nyertes pályázók kéthavi ösztöndíjban részesülnek, önköltségen azonban hosszabb idejű gyakorlat is végezhető. Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatónak lehetősége van a pályázati űrlapon megadottól eltérő gyakorlati helyet választani.

A Nemzetközi Iroda korlátozott mértékben tud a hallgatóknak támogatást nyújtani a gyakorlati helyek egyeztetésében.

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók,
 • elsőéves hallgatók (itt nem kitétel a két lezárt félév),
 • végzős hallgatók (a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat),
 • tanárasszisztensek,
 • már korábban Erasmus mobilitási programban részt vett hallgatók (amennyiben a korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott tevékenység ideje összesen nem haladja meg a 12 hónapot).

Egyéb követelmények:

A pályázatok elbírálásánál az alábbi kitételeknek való megfelelést vesszük alapul:

 • megfelelő nyelvtudás (szóbeli interjún teszteljük),
 • a célintézménynek megfelelő tanulmányi szakirány,
 • kiemelkedő tanulmányi átlag,
 • szakmai motiváció.
 • A külképviseleteken való gyakorlat folytatásának előfeltétele a legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia), megfelelő tanulmányi szakirány, kimagasló tanulmányi átlag, valamint hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez. Ezeket a feltételeket a pályázásnál az Egyetem nem ellenőrzi!

A mobilitási program fő jellemzői

Célországok, gyakorlati helyek

 • A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, Törökországba, Szerbiába és Észak-Macedóniába utazhatnak.
 • Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni vállalkozásokhoz, privát vagy közintézményekhez, illetve ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez is. Nagykövetségek szintén választhatók. (A Nemzeti Irodák valamint az EU-szervek azonban nem jelölhetők meg gyakorlati helyként!)
 • A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a hallgató képzési programjához
 • Amennyiben a hallgatók Magyarország külképviseleteire (nagykövetségek, konzulátusok) szeretnének pályázni, úgy javasolt a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz akár már az Erasmus+ ösztöndíjra való pályázást megelőzően beadni a jelentkezéseket (a hosszadalmas ügyintézés miatt). A külképviseleteken való gyakorlat folytatásának előfeltétele a legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia), megfelelő tanulmányi szakirány, kimagasló tanulmányi átlag, valamint hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.

Időtartam

 • A mobilitás időtartama 2-12 hónap lehet, ezt befolyásolja, hogy a fogadó intézmény mennyi időre fogadja a hallgatót.
 • Egy ciklusban maximum 12 hónapig vehet részt a hallgató mobilitási programban. Tehát az a hallgató is pályázhat szakmai gyakorlatra, aki már tanulmányi mobilitási programban részt vett korábban. Az anyagi támogatás nem garantált azoknak, akik már egyszer részt vettek a programban.

Nyelvi követelmények

 • amennyiben az NKE által megadott listáról választasz helyet, a jelentkezési űrlapon a célország mellett megjelölheted milyen nyelven szeretnéd folytatni a gyakorlatod, a koordinátorok ehhez mérten keresnek majd számodra megfelelő gyakorlati helyet,
 • saját választású gyakorlati hely esetén Neked kell informálódnod a gyakorlati hely munkanyelvéről és nyelvi követelményeiről.

Adminisztráció, kötelezettségek

 • A kiválasztott hallgatók egy online nyelvi tesztet kötelesek kitölteni, amely az Európai Bizottság által megszabott követelmény. A nyelvi teszt eredménye nem befolyásolja az elnyert mobilitást, azonban ennek eredményétől függően bizonyos szám
 • A nyertes pályázók Támogatási szerződést kötnek az Egyetemmel, amelyben rögzítik a hallgató ösztöndíjának összegét, valamint az utalás módját és idejét.
 • A hallgatóval képzési szerződést kötnek az érintett felek, vagyis a küldő intézmény illetve a fogadó gyakorlati hely.  A dokumentum lényege a gyakorlat programjának rögzítése.
 • A gyakorlati hely igazolást állít ki a gyakorlat végén a teljesített programról és az elért eredményekről. Az intézmény teljes mértékben beszámítja a hallgató külföldön teljesített gyakorlatát.
 • Hazatérése után a hallgatónak online beszámolót kell beküldenie a gyakorlatáról.
 • A hallgató a külföldi gyakorlata alatt az NKE-n esedékes tárgyait is köteles felvenni és teljesíteni, amelynek megkönnyítésére kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezhet. (Erről bővebben a kiutazás előtt címszó alatt olvashatsz.)

Pénzügyek

 • A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk összes költségét. A támogatási összeg nem fedezi minden esetben az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról.

Támogatási összegek

Magas megélhetési költségű országok: 750 euró / hó
Dánia (DK), Finnország (FI), Izland (IS), Írország (IE), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU),  Nagy-Britannia (UK), Norvégia (NO), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű országok: 750 euró / hó
Ausztria (AT), Belgium (BE),Ciprus (CY), Franciaország (FR), Görögország (GR), Hollandia (NL), Málta (MT), Németország (DE),  Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 690 euró / hó
Szerbia (RS), Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Észak-macedón Köztársaság (MK), Magyarország (HU), Lengyelország (PL), Lettország (LV), Litvánia (LT), Románia (RO), Szlovákia (SK), Szlovénia (SI), Törökország (TR)Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT). Macedónia (MK)

A hallgatók jogai és kötelezettségei
 • A hallgatók a külföldön töltött gyakorlat során továbbra is jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjakra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön kiadványt adott ki:
 • A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön (a címre kattintva letölthető a dokumentum)
 • A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell tenniük  (pl. tandíjfizetés, tantárgyak teljesítése).
 • A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait és előírásait betartani.
 • A hallgatónak jelezni kell minden a képzési szerződésével kapcsolatos változást a küldő és fogadó intézmény felé. A támogatási szerződéssel kapcsolatos változásokat szintén jeleznie kell a küldő intézmény koordinátorának.
 • A hallgató kötelessége a külföldi gyakorlata alatt a fogadó intézmény szabályainak betartása.
Erasmus Student Charter