A habilitációs eljárás rendje, feladatai

A habilitált doktor cím kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A habilitációs eljárás a kérelem benyújtásától a habilitált doktor cím odaítéléséig és a habilitációs oklevél átadásáig egymást követő folyamatszakaszokra tagolódik. Ezek a következőek:

1. Habilitációs kérelem előterjesztése, döntés az eljárás megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról.

2. Habitusvizsgálat, döntés az eljárás nyilvános részének megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról.

3. Az eljárás nyilvános része (habilitációs előadás és nyilvános vita), döntés a cím odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról.

A habilitációs eljárás egyes feladatainak rendjét, részletes követelményeit az alábbi útmutatók tartalmazzák:

A habilitációs kérelem benyújtásának feladatai 2021.07.15-től

       - jelentkezési lap
       - adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának ütemezése

 Annak érdekében, hogy a soron következő ülésen a pályázat befogadását az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács napirendjére tűzze, az alábbi benyújtási határidőkkel érdemes számolni.

  • decemberi ülésen történő előterjesztéshez: 2021. 12. 03.

(Egyes esetekben az előterjesztés több időt vehet igénybe, ilyenkor az ezen időpontokig történő benyújtás esetén sem kerül a jelentkezés az EDHT ülés elé.)

A habilitációs eljárás jelentkezési díja 9000 forint, melynek igazolása a pályázat részét képezi. A habilitációs eljárás eljárási díja 130.000 forint, mely az EDHSZ 69. § (4) bekezedés értelmében az eljárás megindírásáról hozott EDHT döntést követő 30 napon belül fizetendő.

A pályázat hiánytalan és formailag hibátlan összeállításában segítséget nyújt a Tudományos Ügyek Iroda habilitációs ügyekért felelős munkatársa, akivel erősen ajánlott a többszöri egyeztetés.