NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság

A Ludovika Egyetemi Kiadó Kiadói Bizottságának tagjai

Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, rektor

Dr. Koltay András kutatóprofesszor, prorektor

Dr. Csikány Tamás dandártábornok, egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Dr. Padányi József egyetemi tanár

Dr. Kiss György egyetemi tanár, akadémikus, ÁNTK KDI doktori iskola vezető

Dr. Varga Réka egyetemi docens, ANTK NJT dékán

Dr. Bíró Tibor egyetemi docens, VTK dékán

Dr. Hautzinger Zoltán rendőrezredes, RTK oktatási dékánhelyettes

Dr. Szászi Gábor ezredes, HHK oktatási dékánhelyettes

Török Bernát igazgató, EJKK intézetvezető

Prőhle Gergely igazgató, Stratégiai Tanulmányok Intézet vezetője

Dr. Korim-Éberfi Balázs főtitkár

Loványi–Petró Ildikó irodavezető, Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda