Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság

Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság végrehajtó testülete:

Dr. Koltay András, egyetemi tanár, rektor

Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár, fejlesztési rektorhelyettes

Dr. Smuk Péter, egyetemi tanár, dékán (ÁNTK)

Dr. Fodor Pál, egyetemi tanár, történész (MTA BTK Történettudományi Intézete)

Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes (HHK)

Dr. Ződi Zsolt, tudományos főmunkatárs (Eötvös József Kutatóközpont)

Dr. Török Bernát, egyetemi docens, központvezető (Eötvös József Kutatóközpont)

 

Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság tagjai:

Dr. Padányi József, egyetemi tanár

Dr. Hautzinger Zoltán, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes (RTK)

Dr. Koller Boglárka, egyetemi docens, nemzetközi rektorhelyettes

Dr. Bíró Tibor, egyetemi docens, dékán (VTK)

Prőhle Gergely, igazgató (STI)

Dr. Kiss György, egyetemi tanár, akadémikus, doktori iskola vezető (ÁNTK KDI)

Dr. Hörcher Ferenc, intézetvezető, egyetemi tanár (EJK PÁK)

Richard Albert, University of Texas at Austin

Oreste Pollicino, Universitá Bocconi Angelo Sraffa Department of Legal Studies

Jane Reichel, Stockholm University

Li Junqing, Minzu University of China