Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság

Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság végrehajtó testülete:

Dr. Deli Gergely, egyetemi tanár, rektor

Dr. Koltay András, kutatóprofesszor (ÁNTK, TKT) 

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, fejlesztési rektorhelyettes (ÁNTK KKT)

Dr. Fodor Pál, egyetemi tanár, történész (MTA BTK Történettudományi Intézete)

Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes (HHK)

Dr. Ződi Zsolt, tudományos főmunkatárs (Eötvös József Kutatóközpont)

Dr. Török Bernát, egyetemi docens, központvezető (Eötvös József Kutatóközpont)

Dr. Kristó Katalin, egyetemi docens, dékán (ÁNTK, LJKT) 

 

Ludovika Egyetemi Kiadói Bizottság tagjai:

Dr. Padányi József, egyetemi tanár

Dr. Hautzinger Zoltán, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes (RTK)

Dr. Koller Boglárka, egyetemi tanár, nemzetközi rektorhelyettes (ÁNTK EET)

Dr. Bíró Tibor, egyetemi docens, dékán (VTK)

Prőhle Gergely, igazgató (STI)

Dr. Kiss György, egyetemi tanár, akadémikus, doktori iskola vezető (ÁNTK KDI)

Dr. Hörcher Ferenc, intézetvezető, kutatóprofesszor  (EJK PÁK)

Richard Albert, University of Texas at Austin

Oreste Pollicino, Universitá Bocconi Angelo Sraffa Department of Legal Studies

Jane Reichel, Stockholm University

Li Junqing, Minzu University of China