Köszöntő

ÜDVÖZÖLJÜK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLAZI EGYETEM

EGYETEMI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK HONLAPJÁN! 

„Többen lesznek kiválóvá  
 gyakorlás, mint pusztán   
  természetes tehetség folytán.”
Démokritosz

 

 Kedves Látogató!

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – jogelőd intézményei hagyományát követve – kiemelt feladatként kezeli a hallgatók tudományos munka iránti érdeklődésének felkeltését, a kutatói kompetenciák kialakításának támogatását, képességeik fejlesztését, illetve a legtehetségesebbeket kiemelve, a kutatói és oktatói utánpótlás nevelését.

A szakkollégiumok mellett, a hazai tehetséggondozás legmagasabb szintű szervezetei, a tudományos diákkörök, ahol a hasonló érdeklődésű hallgatói csoportok együttműködve, egymás munkáját segítve végzik tevékenységüket, bekapcsolódva a tanszékek munkájába, illetve az intézmény által elnyert pályázatok megvalósításába. Eredményeiket különböző fórumokon folyamatosan közkinccsé téve, rendezvényeken előadva, nyomtatott, valamint elektronikus folyóiratokban, kiadványokban, cikkek és tanulmányok formájában publikálva készülhetnek a doktori képzésben való részvételre, ahol majdan lehetőségük nyílik a tudományos fokozat megszerzésére is. A hallgatók tudományos igényű dolgozataikkal szabadon nevezhetnek az intézményi tudományos diákköri konferenciákra, ahol a zsűrik döntése alapján jogot szerezhetnek a kétévente lebonyolításra kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Külföldi partnerintézményeinkkel fennálló együttműködések keretében a pályázóknak lehetősége nyílik az idegen nyelvi környezetben történő megmérettetésre is.    

Az egyetem vezetése és oktatói közössége minden segítséget megad ahhoz, hogy diákköreink minél rugalmasabban legyenek képesek alkalmazkodni a folyamatosan megújuló felsőoktatási környezethez, valamint a megrendelői és piaci igények folyamatos változásaihoz. Ennek keretében az NKE tudományos diákköri szervezetein keresztül a legszélesebb körű autonómia biztosítása mellett koordinálja a diákkörök tevékenységét, biztosítja működésük alapfeltételeit.

Egyetemünk hallgatói mellett, tudományos diákköreink várják a hazai és külhoni felsőoktatási intézmények hallgatóinak, illetve azon kutató középiskolásoknak a jelentkezését is, akik érdeklődnek kutatási portfólióik iránt, részt kívánnak venni munkájukban, indulni szeretnének intézményünk által szervezett diákköri konferenciákon.

Felmerülő kérdéseivel, akár rendes, akár pártoló tagként történő csatlakozási, illetve új diákkör alapítási szándékával, vagy ha egyszerűen csak érdeklődik a mozgalom iránt, keresse bizalommal a karokon működő diákkörök vezetőit, a kari tudományos diákköri tanácsok vezetőségét és tagjait, a hallgatói önkormányzatok TDK felelőseit, vagy az NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács tagjait. 

Budapest, 2020. szeptember 01.

 
Dr. Németh András alezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
elnök