Alumni

 

Szeretettel várjuk Egyetemünk hallgatóit, dolgozóit épülő Alumni Közösségünkben!

 

Kedves leendő Alumni Tagunk!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. január 1-én jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával, a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az érintett intézmények általános jogutódjaként. A jogelőd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a polgári közigazgatás, a rendészet és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése az összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon.

A létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy az egyetem az érintett hivatásrendek erősségeinek kiemelésével, az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva működjön, továbbá meghatározó szerepet játsszon az életpálya és előmeneteli rendszerben egyaránt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a céljait a jogelődök hagyományait ápolva, azok szervezeti értékeit, oktatási és kutatási eredményeit felhasználva kívánja elérni. Ebben a törekvésében jelentős szerepet játszik az Egyetem öregdiákjaival való kapcsolattartás az Alumni Közösség, amelynek tagjai a múlt értékeit a jelenben folyó munka során összekötik a jövőben elérendő eredményekkel.

Alumni programunk célja, hogy összefogja ezt a közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra volt alma materükkel illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akikkel együtt végezték tanulmányaikat. 

Alumni Közösségünk tagja lehet:

a) az Egyetem és a jogelőd intézmények végzett hallgatója, valamint korábbi, oktatói, tanári, kutatói vagy egyéb munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja,

b) az Egyetem oktatói, tanári, kutatói vagy egyéb munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja,

c) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy, aki legalább kettő – a kettő tanulmányi féléves képzési idejű képzések esetén egy – lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik,

d) a külföldi vendéghallgató, aki résztanulmányokat folytat az Egyetemen a c) pontban meghatározott feltételek hiányában is.

Végzett hallgató, aki az Egyetemen vagy jogelődjeinek bármelyikében alapképzési, mesterképzési, osztatlan mesterképzési szakon vagy ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben abszolutóriumot szerzett. Végzett hallgatónak minősül továbbá a fegyvernemi tiszti iskolát, a katonai felsőfokú vezetőképző (vezérkari) tanfolyami képzést, illetve a nemzetbiztonsági felsővezetői tanfolyamot elvégzett személy.

 

Az Alumni Közössés működésének részletes szabályait, valamint a tagok jogait és kötelezettségeit az Egyetem Alumni szabályzata határozza meg:

NKE Alumni szabályzat

 

Kedves leendő Alumni Tagtársunk! 

Üdvözöljük a szándékot, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közösségének tagjai sorába lép!

Az Alumni Közösség aktív tagjává az válhat, aki a regisztrációs nyilatkozatot eljuttatja az NKE Oktatási és Tanulmányi Irodájába, vagy regisztrál online felületünkön.

Az Oktatási és Tanulmányi Iroda postacíme:

1441 Budapest, Pf.: 60.

Amennyiben  támogatni szeretné Alumni közösségünket, megteheti  az NKE számlaszámára történő befizetéssel – MÁK 10023002-00318259-00000000 -, a következő közlemény feltüntetésével: Alumni támogatás.

A támogatás utalásához csekk igényelhető az NKE Alumni koordinátornál az alumni@uni-nke.hu email címen.

 

Felmerülő kérdés esetén keresse alumni koordinátorunkat az alumni@uni-nke.hu e-mail címen vagy a +36-30-691-4205 telefonszámon

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közvetett és közvetlen jogelőd intézményei:

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  elődintézményei

Ludovika Akadémia (1919-1945)
Honvéd Kossuth Akadémia (1947-1948)
Fegyvernemi tiszti iskolák:
Bem Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskola, Bp.(1949-1954)
Dózsa Gyalogos/Lövész Tiszti Iskola, Pécs (1949-1956)
Kossuth Tüzér Tiszti Iskola, Bp.(1949-1956)
Rákosi Páncélos Tiszti Iskola, Tata (1949-1956)
Táncsics Műszaki Tiszti Iskola, Szentendre (1949-1956)
Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola, Szolnok (1949-1957)
Vasvári Repülő Szakképző Tiszti Iskola, Budaörs (1949-1956)
Zalka Híradó Tiszti Iskola, Bp. (1949-1956)
Honvéd Hadtáp Tiszti Iskola, Bp.(1949-1953)
Honvéd Gépkocsi és Traktor Tiszti Iskola, Bp. (1950-1955)
Honvéd Egészségügyi Tiszti Iskola, Bp.(1950-1953)
Gábor Áron Tüzér Technikus Tiszti Iskola, Bp.(1951-1956)
Hunyadi Lövész Tiszti Továbbképző Iskola, Bánhida-Tatabánya (1951-1957)
Honvéd Térképész Tiszti Iskola, Bp.(1951-1954)
Honvéd Sporttiszti Tiszti Iskola, Bp.(1952-1953)
Ságvári Hadtáp Tiszti Iskola, Bp.(1953-1958)
Egyesített Tiszti Iskola (1957-1967)
Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Szentendre (1967-1996)
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (Bolyai János Kat. Műsz. Főisk. 1990-), Bp. (1967-1996)
Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, Szolnok (1967-1996)
Honvéd Akadémia (1947-1956)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (1956-1996)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)

A Rendészettudományi Kar elődintézményei

Rendőrtiszti Főiskola (1971- 2011)

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar elődintézményei

Államigazgatási Főiskola (1977-1999)
Budapesti Közgazdaságtudományi- és Államigazgatási Egyetem Közigazgatási Kar (2000-2004)
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar (2004-2011)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás tudományi Kar (2012-2016)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet (2012-2015)

A Víztudományi Kar elődintézményei

Bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézet (1979-1994)
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Tagozata (1994-1996)
Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás (1996-2010)
Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (2010-2013)
Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (2013-2017)

 

Nemzetbiztonsági Intézet elődintézményei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)

Katasztrófavédelmi Intézet elődintézményei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)
Rendőrtiszti Főiskola (1971-2011)