NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Alumni

 

Szeretettel várjuk Egyetemünk végzős és volt hallgatóit épülő Alumni Közösségünkben!

Kedves leendő Alumni Tagunk!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. január 1-én jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával, a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az érintett intézmények általános jogutódjaként. A jogelőd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a polgári közigazgatás, a rendészet és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése az összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon.

A létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy az egyetem az érintett hivatásrendek erősségeinek kiemelésével, az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva működjön, továbbá meghatározó szerepet játsszon az életpálya és előmeneteli rendszerben egyaránt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a céljait a jogelődök hagyományait ápolva, azok szervezeti értékeit, oktatási és kutatási eredményeit felhasználva kívánja elérni. Ebben a törekvésében jelentős szerepet játszik az Egyetem öregdiákjaival való kapcsolattartás az Alumni Közösség, amelynek tagjai a múlt értékeit a jelenben folyó munka során összekötik a jövőben elérendő eredményekkel.

Alumni programunk célja, hogy összefogja ezt a közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra volt alma materükkel illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akikkel együtt végezték tanulmányaikat. 

Alumni Közösségünk tagja lehet:

a) az Egyetemen és a jogelőd intézményekben végzett egykori hallgató

b) az Egyetem végzős hallgatója

c) a külföldi vendéghallgató, aki résztanulmányokat folytat vagy folytatott az Egyetemen 

Az Alumni Közösség tiszteletbeli tagja lehet:

az Egyetem alaptevékenységét, illetve az Alumni tevékenységet támogató személy vagy szervezet függetlenül attól, hogy az Egyetemen végzett-e

 

Végzett, aki az Egyetemen vagy jogelődeinek bármelyikében alapképzési, mesterképzési, osztatlan szakon vagy ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben abszolutóriumot szerzett.  Végzettnek minősül továbbá a honvédtisztképzés egyéb formáiban végzett személy, a katonai felsőfokú vezetőképző (vezérkari) tanfolyami képzést, illetve a nemzetbiztonsági felsővezetői tanfolyamot elvégzett személy. Végzős az a hallgató, akinek tanulmányai befejezése az adott tanévben várható.

 

Az Alumni Közössés működésének részletes szabályait, valamint a tagok jogait és kötelezettségeit az Egyetem Alumni szabályzata határozza meg:

 

NKE Alumni szabályzat

 

Kedves leendő Alumni Tagtársunk! 

Üdvözöljük a szándékot, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közösségének tagjai sorába lép!

Az Alumni Közösség aktív tagjává az válhat, aki a regisztrációs nyilatkozatot eljuttatja az NKE Oktatási és Tanulmányi Irodájába, vagy regisztrál online felületünkön.

Az Oktatási és Tanulmányi Iroda postacíme:

1441 Budapest, Pf.: 60.

Amennyiben  támogatni szeretné Alumni közösségünket, megteheti  az NKE számlaszámára történő befizetéssel – MÁK 10023002-00318259-00000000 -, a következő közlemény feltüntetésével: Alumni támogatás.

A támogatás utalásához csekk igényelhető az NKE Alumni koordinátornál az alumni@uni-nke.hu email címen.

 

Felmerülő kérdés esetén keresse alumni koordinátorunkat az alumni@uni-nke.hu e-mail címen vagy a +36-30-691-4205 telefonszámon

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közvetett és közvetlen jogelőd intézményei:

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  elődintézményei

Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia (1872-1945)

Magyar Királyi Honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia (1939-1945)

Magyar Királyi vitéz Nagybányai Horthy Miklós/István Honvéd Repülő Akadémia (1939-1945)

Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (1920-1945)

Honvéd Kossuth Akadémia (1947-1948)

Egyesített Tiszti Iskola (1957-1967)

Kossuth Lajos Katonai Főiskola (1967-1996)

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (1967-1990)

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (1990-1999)

Kilián György Repülő Műszaki Főiskola (1967-1990)

Szolnoki Repülőtiszti Főiskola (1991-1996)

Honvéd Akadémia (1947-1956)

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (1956-1996)

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet (2012-2015)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

 

A Rendészettudományi Kar elődintézményei

Rendőrtiszti Főiskola (1971- 2011)

Kossuth Lajos Katonai Főiskola (1967-1996)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet (2012-2019)

 

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar elődintézményei

Államigazgatási Főiskola (1977-1999)

Budapesti Közgazdaságtudományi- és Államigazgatási Egyetem Közigazgatási Kar (2000-2004)

Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar (2004-2011) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (2012- 2016)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet (2012-2015)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (2015-2019)

 

A Víztudományi Kar elődintézményei

Bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum (1962-1970)

Budapesti Műszaki Egyetem, Vízgazdálkodási Főiskolai Kar (1970-1979)

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézet (1979- 1994)

Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Tagozat (1994-1996)

Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás (1996-2010)

Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (2010- 2013)

Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (2013-2017)

 

Nemzetbiztonsági Intézet elődintézményei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)

Rendőrtiszti Főiskola (1971-2011)