NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

GYIK - hallgatói mobilitás

Szakmai gyakorlat esetén honnan tájékozódhatok a célintézmények munkanyelvéről?

Általánosságban elmondható, hogy az angol a fő munkanyelv a nemzetközi szervezetek és nagykövetségek esetében. Német nyelvterületeken szükséges azonban a megfelelő német nyelvtudás, illetve a franciaországi gyakorlatok esetén is szükséges az erős középfokú nyelvtudás. Olaszország esetén szintén szükséges a helyi nyelv ismerete. Egyéb országokban (Észtország, Dánia, Lettország, stb.) az angol nyelvtudás a meghatározó.

A pályázati űrlapon a hallgató megjelölheti milyen nyelven tudja teljesíteni gyakorlatát, a Nemzetközi Iroda ezt figyelembe véve fog számára gyakorlati helyet keresni.

 

Jelentkezhetek egyszerre hallgatói gyakorlatra és tanulmányi mobilitásra?

A hallgatók beadhatnak külön pályázatot szakmai gyakorlatra és hallgatói mobilitásra. Nagy számú jelentkezés esetén várhatóan egy hallgatónak egyszerre egy pályázata kerül pozitív elbírálásra. A következő pályázati időszakban azonban ismételten pályázhatnak. A képzési ciklusa alatt azonban újra jelentkezhet mobilitási programra, ha a programok összege nem haladja meg a 12 hónapot.

 

Van a szakmai gyakorlat időtartamának felső korlátja?

Az NKE nem szabja meg a gyakorlatok hosszát, ezt a fogadó intézmények követelményei befolyásolják, illetve a hallgató itthoni tanulmányai. Javasoljuk, hogy a hallgatók informálódjanak a pályázat benyújtása előtt, hogy tudják-e teljesíteni itthoni követelményeiket a tervezett gyakorlat mellett is.  Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy hallgató egy képzési ciklusban 12 hónapot tölthet mobilitáson.

 

Van a szakmai gyakorlat végrehajtásának megszabott ideje?

Központi szinten nincs meghatározva, hogy a hallgatók mikor teljesíthetik a gyakorlatukat, azonban minden pályázónak javasoljuk, hogy tájékozódjon jövőbeli tanrendjéről. A szakmai gyakorlat teljesítése mellett az NKE-n való kötelezettségeknek is eleget kell tennie a hallgatóknak. Az elnyert ösztöndíj megvalósítási határidejét az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

 

Szakmai gyakorlat esetén a teljes megpályázott időtartamra kapok támogatást?

Előfordul, hogy egy intézmény csak hosszabb időre, akár hat hónapra fogad csak gyakornokokat, illetve a hallgató is dönthet úgy, hogy hosszabb időre pályázik. Mivel az Egyetem minél több hallgatónak szeretne lehetőséget adni szakmai gyakorlaton való részvételre, ezért a pályázati űrlapon megadjuk a lehetőséget, hogy a hallgató feltüntesse, ha a gyakorlatát, vagy annak egy részét önköltségen is tudja vállalni. Így előfordulhat, hogy esetleg kevesebb hónapra kap támogatást, mint amennyi ideig tartana a gyakorlata. Természetesen amennyiben a hallgató nem jelzi, hogy önköltségen is vállalja gyakorlatát (vagy annak egy részét), úgy az elbírálás során csak azt az opciót vesszük figyelembe, hogy teljes egészében támogatjuk a gyakorlatot.

 

Pályázhatok-e hosszabb idejű gyakorlatra önköltségen?

A szakmai gyakorlatra való pályázás során lehetőség van feltüntetni, ha a hallgató önköltségen is tudja vállalni gyakorlatát, vagy annak egy részét. Így előfordulhat, hogy a hallgató nem kap a szakmai gyakorlatának teljes időszakára támogatást, illetve támogatás nélkül is kiutazhat.


 

Ha külföldi lakhellyel rendelkezem, pályázhatok-e a lakhelyem szerinti országba?

Pályázni csak a hallgató állandó lakhelyétől eltérő célországba lehet. Tehát például egy lengyelországi lakhellyel rendelkező diák nem pályázhat Lengyelországba, még akkor sem, ha közben az NKE hallgatója.

 

Szakmai gyakorlat esetén is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznem?

Szakmai gyakorlat mellett ugyanúgy aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a hallgatóknak a kiutazásuk ideje alatt. Kivételt képeznek ez alól a már záróvizsgát tett hallgatók, akik a záróvizsgát követő egy évben teljesíthetnek gyakorlatot.

 

Mit jelent, hogy egy képzés alatt rendelkezik a hallgató 12 ösztöndíjhónappal?

Az Erasmus+ lehetővé teszi, hogy a hallgatók képzési ciklusonként 12 hónap időtartamot töltsenek külföldön mobilitási programok keretein belül. Tehát a BA/BSc, MA/MSc és PhD képzés alatt külön-külön 12 hónap áll a hallgatók rendelkezésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hallgató képzésenként 12 hónapra nyer támogatást, mivel a pályázás során előnyt élveznek azok, akik még nem vettek részt mobilitási programban.

 

Mehetek-e szakmai gyakorlatra, ha már itthon teljesítettem a kötelező gyakorlatomat?

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat nem függ össze az itthon kötelezően teljesítendő gyakorlattal, tehát bátran jelentkezhetnek azok is, akik már teljesítették ilyen irányú kötelezettségeiket.

 

Mire elég az támogatás összege?

Általánosságban elmondható, hogy a Magyarországtól nyugatra fekvő országokban a megélhetés felére elég az Erasmus+ támogatás összege. Tehát még egyszer ekkora összeget érdemes rászámolni a nyugati országokba való utazáskor, amit a hallgatónak saját magának, illetve szüleinek kell előteremtenie. A keletebbre fekvő államokban azonban szinte a megélhetés összes költségét fedezi a támogatás összege, pl. Lengyelországban, Törökországban, vagy Romániában. Volt Erasmusos hallgatók tudnak segítséget és támpontot adni ilyen kérdésekben. Az ő elérhetőségükről a kari koordinátorodnál érdeklődhetsz.

 

Pályázhatok-e újabb mobilitási programra, ha éppen külföldön tartózkodom?

Nincs elméleti akadálya a pályázat beadásának külföldi tartózkodás esetén sem. A szóbeli interjúk kérdését ilyen esetben külön egyeztetjük az érintettekkel.

 

Pályázhatok-e mobilitási programra, ha végzős BA/BSc szakos hallgató vagyok, és csak most felvételizek MA/MSc képzésre?

Igen, ilyen esetben is lehet pályázatot beadni tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra is. Tanulmányi mobilitás esetén a mesterképzésre való felvételi eredményéig várólistára tesszük a hallgatót. Szakmai gyakorlat esetén azonban nincs akadálya a gyakorlat teljesítésének, mivel a hallgatók a záróvizsgát követően is mehetnek gyakorlatra, tehát sikertelen felvételi esetén is letölthetik gyakorlatukat.

 

Milyen kritériumoknak kell megfelelni, ha külképviseleten szeretném tölteni a gyakorlatomat?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) külön feltételeket szab a külképviseleteken folytatott szakmai gyakorlat folytatásához:

  • legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia),
  • megfelelő tanulmányi szakirány,
  • kimagasló tanulmányi átlag,
  • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.

A hallgatók csak abban az esetben folytathatnak gyakorlatot külképviseleten, ha sikeresen átestek a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, valamint ha a helyettes államtitkár is jóváhagyta gyakorlatukat.

Célszerű az ösztöndíjra való pályázás előtt jelentkezni a minisztériumhoz gyakorlatra, mivel az ügyintézés időigényes!

A külképviseletre való pályázás lépései:

A pályázat során a hallgató önállóan jár el, az alábbi lépések tájékoztató jellegűek:

  1. A hallgatónak önállóan kell benyújtania pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz (szakmaigyakorlat@mfa.gov.hu), javasolt már az Erasmus+ pályázat beadása előtt.
  2. A minisztérium illetékes munkatársa ezután elküldi a jelentkező számára a beküldendő dokumentumok listáját (életrajz, nemzetbiztonsági kérdőív, motivációs levél stb.).
  3. Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről szóló határozatot menet közben is el lehet juttatni a minisztérium számára, mivel ez befolyásolja a gyakorlat időtartamát.
  4. Amennyiben a pályázó minden követelménynek megfelelt, és nemzetbiztonsági átvilágítása is sikeresen lezárult, úgy a minisztérium értesíti a gyakorlat megkezdésének időpontjáról.

A hallgatók kiutazásuk előtt külön tájékoztatáson vesznek részt a KKM-ben.

 

Mi a teendő, ha a pályázat leadási határideje után kapom meg a nyelvvizsgám eredményét?

A pályázati űrlap megjegyzés rovatában feltüntethető, hogy a pályázó mikor fogja készhez kapni nyelvvizsgájának eredményét, illetve itt beírható ha már informálisan megkapta az eredményt.  Az egyéb mellékletek csatolásánál esetleg igazolásis feltölthető az eredményről.

 

Melyik átlagot kell feltüntetni a pályázati jelentkezés során?

A pályázati űrlapon a Neptunban megjelenő 'kummulált átlagot' kell feltüntetni. Neptun: Tanulmányok menüpont- Tanulmányi átlagok.

 

Honnan tölthető le a nyilatkozat?

A központi honlapról, a Nemzetközi Kapcsolatok > Erasmus+ > tanulmányi mobilitás vagy szakmai gyakorlat menüpontokon belül, a pályázás és elbírálás menete menüpontból.