NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Minőségpolitika

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

MINŐSÉGPOLITIKÁJA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő  tevékenységével elkötelezett a magyar nemzeti közösség és államiság szolgálata, továbbá a nemzetek európai és globális  közösségének erősítése, a béke, a szabadság és a biztonság, valamint a fenntartható fejlődés és a nemzetek  együttműködésének támogatása iránt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy régiójának elismert államtudományi és közszolgálati egyetemévé váljon, a  világ vezető egyetemeivel szövetségben pedig aktív és elismert részese legyen a nemzetközi tudományos életnek.

Az elődök öröksége és polgárainak lelkiismerete arra kötelezi az Egyetemet, hogy az oktatás és a tudományos kutatás  eszközeivel támogassa a magyar államszervezet működését, a jó kormányzás megvalósulását, valamint Magyarország  gazdasági versenyképességének erősödését. Az Egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően kiemelt célja a  közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem, a víztudomány és a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereinek magas  színvonalú képzése.

Az Egyetem polgárainak tudatosan építkező szellemi műhelyeiből áll, folyamatos és fenntartható fejlődési pályán kíván  haladni a kiválóság felé, hogy versenyképes, a korszerű szakmai ismeretek közvetítésében és átadásában, új tudományos  eredmények elérésében élen járó felsőoktatási intézménnyé váljon.

Az Egyetem oktató-nevelő és kutató munkáját áthatja a közösségi felelősségvállalás és a haza szolgálata, a művelt,  önállóan gondolkodó, kreatív emberfők nevelése iránti elkötelezettség, a magyar nemzeti kultúra, az európai és azon belül  a keresztény értékek, továbbá más nemzetek kulturális hagyományainak tisztelete, a tolerancia, az egyéni szabadság és az  emberi méltóság védelme.

Az Egyetem legnagyobb értéke a hallgatók és oktatók közösségének együttműködése, amely az egyetemi polgárok  egymás iránti tiszteletére, a tudomány és a társadalom kérdéseiről folytatott párbeszédre, valamint a közös értékek és  célok  áldozatos támogatására épül.

Ezen szellemiség és az intézmény által megfogalmazott célok elérése érdekében az Egyetem működésének minden  elemében a magas minőség elérésére törekszik, minőségbiztosítási tevékenységét a hazai és nemzetközi gazdasági,  tudományos és kulturális folyamatokat követve, de akár új irányokat is kijelölve fejleszti, rendszeresen újabb  minőségcélokat jelöl ki, és értékeli azok teljesülését.

Az Egyetem vezetésének meggyőződése, hogy az intézmény nemzeti hivatását csak a minőség iránti elkötelezettsége és az  egyetemi közösség tagjainak személyes példamutatása révén töltheti be. Valamennyi polgárát arra ösztönzi, hogy jó pél dával, személyes és közösségi tevékenységével is járuljon hozzá az Egyetem sikeréhez, céljainak eléréséhez, a haza  szolgálatához.