Szervezet

A Kreatív Tanulás Program szervezete

 

A Program megvalósítását Dr. Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes felügyeli.

A Program vezetője Dr. Méhes Tamás egyetemi docens.

A karok és a hallgatói önkormányzat által delegált tagokból, valamint további szakértőkből álló Kreatív Tanulás Munkacsoport feladata a Program stratégiájának kidolgozása és projektfolyamatként a stratégia által kijelölt célok megvalósítása.

A Programban foglalt célok elérése érdekében alapított projekt lebonyolításához szükséges kutatások, elemzések és a kutatási eredményeket bemutató publikációk a Kreatív Tanulás Kutatóműhely irányítása alatt készülnek.

A Program megvalósítását az Oktatási és Tanulmányi Iroda támogatja (NKE.KTP@uni-nke.hu).

Az oktatói, tanári karral történő együttműködést a tanszékek delegáltjaiból álló oktatói hálózat szolgálja.

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/01/29/a-kreativ-tanulase-a-jovo