NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tantárgyleírás

A tantárgy szakmai tartalma: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Szabadegyetem néven 2014 októberétől – hagyományteremtő céllal – olyan rendezvénysorozatot indított útjára, amely a hallgatók mellett a szélesebb közönségnek is betekintést kíván nyújtani az egyetemen folyó kutatási tevékenységekbe és tudományos életbe, közérthető módon mutatva be az egyes szakterületeket. E fórum létrehozásának egyben célja az is, hogy alkalmat adjunk külsős szakembereknek, az egyetem kutatóinak, oktatóinak, valamint hallgatóinak a személyes találkozásra, legújabb kutatási eredményeik közvetlen módon történő megosztására.

A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A Szabadegyetem előadásainak témái szerteágazóak, szemeszterenként változóak, az elmúlt években a szervezők igyekeznek mindig valamilyen aktuális témát bemutatni a hallgatók számára.

A Ludovika Szabadegyetemen az intézmény hallgatói, oktatói, kutatói személyesen is találkozhatnak és közvetlenül is megoszthatják legújabb kutatási eredményeiket.

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az aláírás és az évközi érdemjegy megadásának feltétele a félév foglalkozásain való részvétel. A minimum követelmény az előadások 80%-án, azaz a 6 előadásból legalább 5 előadáson való részvétel. Az előadáson való részvétel kizárólag akkor fogadható el, ha az előadás teljes idején jelen van a hallgató. A Szabadegyetem résztvevői (hallgatói) minden foglalkozás során LudEvent regisztrációval (a regisztráció részletes menete elérhető a moodle felületen) igazolják a részvételüket.