NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tantárgyleírás

A tantárgy szakmai tartalma: Az NKE hagyományteremtő céllal indította útjára az érdeklődők számára nyitott rendezvénysorozatot, amellyel a hallgatók mellett a szélesebb közönségnek is áttekintést kíván adni az egyetemen folyó kutatásokról, a tudományos életről, közérthető módon mutatva be az egyes hivatásrendek (karok) és intézetek specifikus és interdiszciplináris szakterületeit. A tantárgyat felvevő hallgatók automatikusan bekerülnek az előadásokat látogatók névjegyzékébe.

A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A Szabadegyetem előadásainak témái szerteágazóak, szemeszterenként változóak, az alábbi főbb témakörökből választva:

  1. Hadtudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.
  2. Rendészettudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.
  3. Közigazgatás-tudományi kutatások eredményeinek a bemutatása.
  4. Nemzetbiztonsági munka sajátosságainak bemutatása.
  5. Állam- és társadalomelméleti-, államtudományi kutatások eredményeinek a bemutatása.

A Ludovika Szabadegyetemen az intézmény hallgatói, oktatói, kutatói személyesen is találkozhatnak és közvetlenül is megoszthatják legújabb kutatási eredményeiket.

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tantárgy teljesítéséhez a hallgató köteles az előadások legalább 60%-án részt venni. A Szabadegyetem részvevői (hallgatói) minden foglalkozás során teszt kitöltésével és a jelenléti ív aláírásával igazolják a részvételüket.

Értékelés módszere: Évközi értékelés

Vizsgakövetelmények: A hallgatók a foglalkozások során egy feleletválasztós teszt kitöltésével adnak számot az előadás releváns tudásanyagából. A tesztek során megszerzett pontszámok képezik a félévközi jegy alapját. A tantárgy teljesítésének minimum követelménye az elérhető pontok 60%-ának megszerzése. Az értékelés ponthatárai a következők: elégtelen 60%-ig, elégséges 70%-ig, közepes 80%-ig, jó 90%-ig, jeles 91%-tól.