NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Adatbázisok a mérnöki kutatás és a távoktatás szolgálatában

Támogató rendszerünk és lehetőségeink közül a jelenlegi helyzetben az oktatói képzésekre és igényekre kiemelten koncentrálunk, hozzájárulva a tananyagok könnyebb elérhetőséghez, a szakirodalom digitális feldolgozásával az interaktívabb oktatási formák kidolgozásához. A tudásmenedzsment rendszerekre irányított figyelem jelentős.

 

A Víztudományi Kar oktatói és kutatói részéről igény mutatkozott az Egyetem által előfizetett, számukra releváns adatbázisok mélyebb megismerésére, keresési trükkök elsajátítására. Ebben kértek és kaptak segítséget a Könyvtár kollégáitól, akik célzottan a kari igényeket és kutatási területeket vették alapul, online ismetetőket tartottak azok minél hatékonyabb alkalmazásáról.

A képzésen tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtottak az Egyetem által előfizetett adatbázisok (bibliográfiai, referáló, illetve teljes szövegű online szakirodalmi adatbázisok) használatában, a találatok rendszerezésében, mentésében, megosztásában, helyes hivatkozásában. Hasznos tanácsokat adtak továbbá a hatékony tudományos szakirodalom kereséséhez, felhasználásához. A tudománymetriai adatokat szolgáltató adatbázisok is említésre kerültek, azok elérhetőségét, használatát és az adatbázisok különböző mutatószámait (Impakt Faktor, SJR szakterületi folyóiratrangsor, H-index) ismertetve.

Első körben a Területi Vízgazdálkodási Tanszék részesült a speciális tréningszolgáltatásban, melynek a legnagyobb hozadéka az oktatókban megfogalmazódott kérdésekre adott válaszokban mérhető.

A távoktatásra átállás eredményeként sikerrel használja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a ProQuest tartalmakat. A szolgáltató június végéig kérésünknek megfelelően beállította a természettudományi, műszaki tartalmait, így mostantól a SciTech Premium Collection csomag is elérhetővé vált. Az előadássorozat következő állomása ezen tartalmak részletes áttekintését tűzte ki célul.

Olyan oktatói közösségek kialakítására törekszik a Kar, ahol az oktatók megoszthatják tapasztalataikat, és egymástól, illetve szakemberektől kérhetnek egyéni tanácsokat arról, hogy hogyan tehetik tudásukat naprakésszé, kurzusaikat elérhetőbbé, átláthatóbbá és élvezhetőbbé.

Vízügyi Digitális Tudástár

Adatbázisok

Az önképzésre mutatkozó igényeket továbbra is szem előtt tartjuk, és állunk rendelkezésre csoportos és egyéni megkeresések esetén egyaránt.

Az egyetemi honlapon, a könyvtári menüpont alatt a mindenkori aktuális hír a bővülő online szolgáltatásokról szól, egy-két naponta frissítésre kerül – érdemes figyelemmel kísérni.

Szöveg: Mácsik Petra NKE EKKL VTK