NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Mit jelent egy doktorandusz és a Doktorandusz Önkormányzat számára az egyetem akkreditációja?

Kiss Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke


Az egyetemi akkreditációs folyamat során a felsőoktatási intézmények a MAB és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben rögzített követelményeknek kívánnak eleget tenni, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapcsán kiemelt fontosságú.

Az ország felsőoktatási rendszerében speciális képzésével és egyedi, törvénybe iktatott működésével Egyetemünk számára ez különleges és kiemelten fontos feladat, amelyet újra és újra abszolválnia kell. Meglátásom szerint a doktoranduszok kapcsolata az intézményi akkreditációval sokkal szorosabb, mint ahogy sokan gondolnák.

Az akkreditációs dokumentumok előkészítése fontos és kimerítő munka, de az elvárások teljesítéséhez mindenképpen szükség van az oktatók, kutatók, az egyetemi polgárok és mindemellett a doktoranduszok áldozatos munkájára is.

A posztgraduális képzésben résztvevő nappali és levelező doktorandusz hallgatók számára a kutatás előírt követelmény, ezzel szerves részét képzik Intézményünk tudományos munkájának. Az aktuális kutatások, konferenciák, publikációk, tanórák megtartása nem csak az Egyetem reputációját növelik, hanem hozzájárulnak mindazokhoz a MAB követelmények teljesítéséhez, amellyel az Nemzeti Közszolgálati Egyetem tovább folytathatja működését.

Az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökeként az egyik legfontosabb elemének tartom az önkormányzat munkájában és működésében, hogy az Egyetem három kara ne egymás mellett, hanem együtt, egy közös cél eléréséért és a közös érdekeket szem előtt tartva működjön. Ez a szemléletmód szükséges a sikeres akkreditációhoz is. Úgy gondolom, hogy Egyetemünk az elmúlt években is kitűnően támogatta a kutatások és a tudomány ifjú úttörőit, de nem szabad megfeledkezni róluk a jövőben sem.

Az ezekre vonatkozó tendenciák biztatóak és ezt kívánja a Doktorandusz Önkormányzat a jövőben elősegíteni azért, hogy a doktorandusz hallgatok továbbra is jelentős mértékben kivehessék és ki is vegyék részüket a tudományos életből és így, közvetve majd, a következő akkreditáció során is jelentős szerepet vállalhassanak.