NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Fizetési figyelmeztetések, felszólítások, késedelmi díj

A befizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján az Ön részére késedelmi díj kerül kiírásra, melynek összege számlánként:

önköltség esetén   

 5 000.- Ft

kollégiumi díj esetén

 3 000.- Ft

szolgáltatási díj esetén

 1 000.- Ft

A Gazdasági Hivatal a befizetési határidő lejártát követően először e-mailben figyelmezteti a hallgatót a fizetési hátralékáról.

Amennyiben a követelést a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, két alkalommal írásban felszólítjuk.

 

 

FONTOS!

A fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezménye a hallgatói jogviszony megszüntetése lehet.

A befizetési határidő lejártára való tekintettel a hallgató nem tud vizsgára jelentkezni, a vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem regisztrálhat, a záróvizsgát nem kezdheti meg.

A hallgatói jogviszony – regisztrációtól számított 30 napon túli - megszűnése nem érinti az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettséget.

 

 

Gazdasági Hivatal

Fizetési felszólítások
PDF letöltése