Fizetési figyelmeztetések, felszólítások, késedelmi díj

A Gazdasági Hivatal a befizetési határidő lejártát követően először e-mailben figyelmezteti a hallgatót a fizetési hátralékáról.

Amennyiben a követelést a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, két alkalommal írásban felszólítjuk.

FONTOS!

A fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezménye a hallgatói jogviszony megszüntetése lehet.

A befizetési határidő lejártára való tekintettel a hallgató nem tud vizsgára jelentkezni, a vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem regisztrálhat, a záróvizsgát nem kezdheti meg.

A hallgatói jogviszony – a regisztrációtól számított 30 napon túli - megszűnése nem érinti az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettséget.

A befizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján az Ön részére késedelmi díj kerül kiírásra, melynek összege számlánként:

önköltség esetén    3 000.- Ft
kollégiumi díj esetén 2 000.- Ft
szolgáltatási díj esetén 1 000.- Ft

Gazdasági Hivatal

Fizetési felszólítások
PDF letöltése