Aktuális álláspályázatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdetett

  • az Oktatási és Tanulmányi Iroda irodavezető-helyettesi beosztás betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a www.kozigallas.gov.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 03.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

  • a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztás betöltésére.

A pályázati felhívás szövege a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. április 03.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

  • a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék tanársegédi munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. március 27.