Aktuális álláspályázatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 •  a Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszék tanszékvezetői beosztás, valamint
 • a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 15.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • az Informatikai Igazgatóság Alkalmazásfelügyeleti Központ Oktatástechnikai Osztály osztályvezetői és
 •  a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék tanszékvezetői beosztás, valamint
 • a Rendészettudományi Kar Rendészeti és Magatartástudományi Intézet Kriminálpszichológiai Tanszék egyetemi tanári munkakör betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. július 26.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testülete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 5. § és 17. §, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (1) bekezdés, és 29. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdetett a

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori (magasabb vezetői) beosztás betöltésére.

A pályázati felhívás szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázat beérkezési határideje: 2018. augusztus 03.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • az Államtudományi és Közigazgatási Kar Molnár Tamás Kutatóintézet intézetvezetői,
 • az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ Továbbképzés-szervezési Főosztály főosztályvezetői és
 • a Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezetői beosztás betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. július 11.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdetett

 • a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ nyelvtanári (angol) munkakör betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.kozigallas.gov.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 30.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • a Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészettani Intézet Alkotmányjogi és Rendészetelméleti Tanszék egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 28.