Aktuális álláspályázatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdetett

 • a Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda (adatvédelmi (jogi)) (fő)referens/szakreferens és
 • a Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda (igazgatási) (fő)referens munkakör betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a www.kozigallas.gov.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. november 27.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • a Campus Igazgatóság campus főigazgató-helyettesi,
 • a Campus Igazgatóság Sportiroda Sportlétesítmény Koordinációs Osztály osztályvezetői és
 • a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda irodavezetői beosztás betöltésére.

 A pályázati felhívások szövege a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. november 27.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékáni (magasabb vezetői), beosztás betöltésére.

A pályázati felhívás szövege a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. november 22.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • a gazdasági főigazgatói (magasabb vezető),
 • a Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetői,
 • az Eötvös József Kutatóközpont Közép-Európa Kutatóintézet kutatóintézet-vezetői,
 • a Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői és
 • a Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály osztályvezető beosztás betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. november 21.

______________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 • a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni (magasabb vezetői),
 • az Eötvös József Kutatóközpont kutatóközpont vezetői és
 • az Eötvös József Kutatóközpont Információs Társadalom Kutatóintézet kutatóintézet-vezetőibeosztás betöltésére.

A pályázati felhívások szövege a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. november 19.