NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Egyetemi akkreditáció az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szemszögéből

Szánti Gábor, Elnök, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vitathatatlanul kivételes és egyedülálló helyzetben van jelenleg Magyarországon. Egy intézmény, egy egyetem szervezeti keretein belül teszi lehetővé, hogy azok, akik a köz szolgálatában kívánnak feladatokat teljesíteni megszerezhessék az ehhez szükséges, magas színvonalú felsőfokú képesítésüket, függetlenül a választott hivatás nemtől.

Hallgatóink számára már az egyetemi éveik alatt, de a későbbi munkavállalás során is kimagasló jelentőséggel bír, hogy megismerhetik a társkarok képzéseinek sajátosságait és ismereteket szerezhetnek az ott folyó képzések, számukra releváns területeiről. Véleményem szerint ez nem csak elősegíti egy, a közszolgálat egészére pozitív kihatással bíró közszolgálati attitűd kialakulását, de javítja a közszféra különböző területén dolgozó személyek közti együttműködés hatékonyságát is.

Hallgatóink áldozatos munkájának bizonyítéka a különböző hazai és nemzetközi versenyeken elért kiváló eredmények és díjak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói bizonyítottan elhivatott művelői választott tudományterületüknek, számos publikáció, TDK dolgozat erre a példa. Éppen ezért úgy gondolom, hogy intézményünk hallgatói és természetesen oktatói szempontból is kiemelt szerepet játszanak a rendészettudomány, a hadtudomány és a közigazgatás-tudomány kutatásában, tovább fejlesztésében.

Hallgatói közösségünk számos olyan lehetőséget kínál tagjai számára, amely elősegíti az előbb említettek megvalósulását.

Számos szakkollégium és tudományos diákkör segíti, hogy az érdeklődő hallgatók a tantervbe foglalt ismereteken túl, elmélyülhessenek az egyes tudományterületek kutatásában. Ezek az önszerveződő szervezetek és hallgatói csoportok kiváló eredményeket tudnak már most felmutatni, és remélhetőleg ez a tendencia megmarad, sőt akár javulni is tud. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a graduális képzés során elsajátított kutatás módszertani és egyéb idevágó ismereteket, amelyek megszerzésére ezek a szervezetek tevékenységük során lehetőséget biztosítanak tagjaik számára, nagy segítséget fognak jelenti azok számára, akik egyetemünk valamelyik doktori iskolájában kívánják folytatni képzésüket.

Úgy gondolom, hogy mind a hallgatóink, mind a közszolgálat egésze számára kiemelkedően fontos szerepet játszik az NKE. Az itt megszerzett ismeretek és tapasztalatok pótolhatatlanok és elengedhetetlenek egy hatékonyan működő közszolgálat számára, így rendkívül fontos, hogy azt megfelelő feltételek mellett szerezhessék meg.