NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Magyar Tudomány Ünnepe 2013

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudomány Napi rendezvényei

Az NKE, mint számos kutatási projektet tervező és megvalósító, a Magyar Tudományos Akadémiával és annak bizottságaival, intézeteivel szoros kapcsolatban álló felsőoktatási intézmény fontosnak tartja, hogy minél több programmal vegyen részt a Magyar Tudomány Ünnepe egy hónapon át tartó országos rendezvénysorozatán. Ennek érdekében ünnepi szenátusi ülést, egyetemi konferenciát és kiállítást kíván szervezni, de az egyes karok által tervezett – többek között az egyetem Tudományos Tanácsának tagjai által tartott – előadásokkal és ülésszakokkal is hozzá szeretne járulni a Magyar Tudomány Napjáról való minél sikeresebb megemlékezéshez.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2013. évi rendezvénysorozata november 3-30. között, az egész országban kerül megrendezésre. Az Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2013. évi Magyar Tudomány Ünnepe vezértémájának főcíme: Velünk Élő Tudomány.

Az eseményekről bővebb tájékoztatást találnak az MTA honlapján.

http://mta.hu/magyar_tudomany_unnepe_2013/?node_id=26416

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az alábbi rendezvényekkel vesz részt az eseményen:

2013. november 7.
Az NKE ünnepi szenátusi ülése, kiállítása és konferenciája

10.00–12.00
Ünnepi szenátusi ülés 

10.00-10.05
Rektori köszöntő

10.05–10.30
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, az MTA 2002 és 2008 közötti elnöke előadása: A tudomány a 21. századi magyar társadalomban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10.30–11.00
Tiszteletbeli doktori címek ünnepélyes átadása:
Dr. Boross Péter, 1993-1994 között Magyarország miniszterelnöke
Prof. Dr. Szabó Dénes, a Montreali Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára

11.00–11.30
Egyetemi elismerések ünnepélyes átadása

11.30–12.30
Egyetemi habilitációs és doktori címek ünnepélyes átadása 
 
13.00–16.30
Eleink nyomában. A Ludovikától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig

Tudományos ülésszak és kiállítás-megnyitó

Az ülésszak elnöke:
Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc, NKE, a Tudományszervező Központ mb. vezetője

Előadások:

13.00–13.25
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, az NKE rektorhelyettese
A Ludovika-törvénytől a felsőfokú tisztképzésig (1808–1922)

13.25–13.50
Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, NKE HHK
Honvédtisztképzés a Ludovika Akadémián

13.50–14.15
Dr. Oroszi Antal, ny. ezredes
A Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia

14.15–14.40
Kávészünet

14.40–15.05
Prof. em. Dr. Máthé Gábor, NKE KTK
Közigazgatási szakemberképzés története Magyarországon

15.05–15.30
Dr. Kis Norbert PhD, NKE, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes
A Tanácsakadémiától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig

15.30–15.45
Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, NKE, RTK
A Rendőr Akadémiától Nemzeti Közszolgálati Egyetemig 
 

15.45–16.10
Hozzászólások, vita 
 

16.30
Kiállítás-megnyitó

Az NKE Központi Könyvtára Eleink nyomában. A Ludovikától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig című kiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja:
Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

 

Kapcsolódó kari programok

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 a Rendészettudományi Karon
összefoglaló

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon
összefoglaló

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 a Közigazgatás-tudományi Karon
összefoglaló

ROBOTHADVISELÉS
konferencia - 2013. 11. 27. 9 óra

A könyvtáros mint tudásközvetítő perszonális interfész
Országos könyvtárszakmai konferencia - 2013.11.21

Szervezeti, szabályozási és innovatív változások a létfontosságú rendszerek védelmében
konferencia - 2013.11.14. 9 óra

"A világgazdasági fejlődés fő összetevőinek alakulása" - Prof. Dr. Kádár Béla előadása
előadás - 2013. 11. 07. 15 óra

Kollektív bűnösség az Európai Unióban  – sértik-e a Benes-dekrétumok rendelkezései az uniós jogot?
szimpózium - 2013. 11.06. 15 óra

"Közigazgatási bíráskodás Magyarországon a múltban és a reménybeli jövőben" Prof. Dr. Zlinszky János előadása
előadás - 2013. 11. 04. 16.45 óra