Mestertanári cím

Ilosvay Lívia Az adományozott címmel kimagasló oktatói munkássága, példamutató magatartása valamint többéves, kiemelkedően aktív szakmai és nevelő, valamint tudásgyarapító tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A német rendészeti szaknyelv korszerűsítésében és fejlesztésében végzett munkái példaértékűek. A hiánypótló német-magyar rendészeti szakszótára és számos német szaknyelvi egyetemi jegyzete méltán vált a hallgatók és az utókor hasznára. 15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat
Téglási József alezredes Az adományozott címmel kimagasló és kiváló oktatói munkássága, többéves aktív szakmai és nevelő, valamint tudásgyarapító tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A szárazföldi hadművelet-elmélet és harcászat Magyar Honvédség szinten elismert szakértője. A közös közszolgálati gyakorlat katonai komponensének fő kidolgozója és a gyakorlat levezetésének egyik kulcsszemélye. Munkájával, szakmai tapasztalatával hozzájárul az egyetemi oktatás színvonalának növeléséhez. 109/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat
Anne- Elisabeth Courrier 2007 óta karunk oktatója. Kezdetben a francia partnerkapcsolatok kiépítésében segédkezett, majd az oktatási és kutatási tevékenységbe is bekapcsolódott. Oktatási tevékenysége keretében francia közjogi kurzust tartott francia nyelven és Erasmus oktatást angol nyelven. Kutatási tevékenysége révén több publikáció is született magyar, francia és angol nyelven. Tevékenységét mindig aktívan, ellenszolgáltatás nélkül végzi Karunkon, melynek elismeréseként Magyary Zoltán Díjban részesült. 63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes mesteroktatói címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat