NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Marosvásárhely Könyvtáros szemmel

Dolgozói Erasmus pályázat elnyerésével a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának könyvtárában jártam. Megismerkedtem a könyvtárosokkal, a könyvtár életével, működésével. A marosvásárhelyi kar 2001 óta működik, hat mérnöki szakon biztosít magyar nyelvű képzést. Kezdetben a város központjában található tanulmányi házban zajlott az oktatás, majd a diákszám növekedésével egyre újabb és újabb helyszíneket kellett bevonni. A 2003-ban induló beruházásnak köszönhetően 2006-tól már a mai követelményeknek megfelelő campuson folyik a kar élete. Ahogyan a kar, úgy a könyvtár központja is Kolozsváron található. A könyvtár korlátozottan nyilvános,az egyetem hallgatói, oktatói kölcsönözhetnek, míg a külsősök helyben használhatják a dokumentumokat.  Az olvasók fényképes olvasójegyet kapnak, egyedi kóddal. A könyvtár a tanszékeknek megállapított keret, és az oktatók javaslata alapján gyarapodik. Négy könyvtáros szolgálja ki az olvasókat. Felváltva vannak beosztva: van aki az olvasói térben a pultban nyújt segítséget, van aki a raktáros - ugyanis a könyvtár a második emeleten van -, illetve az irodában dolgozik az aktuális feladatoknak megfelelően. Korábban a földszinten található raktárban történt a kölcsönzés, kérőlap segítségével a könyvtáros kereste meg, és nyújtotta át a dokumentumot. A második emeleten voltak találhatóak a nem kölcsönözhető könyvek. Ám ez nem volt az igazi, így a Qulto /Huntéka/ rendszer segítségével átnézték, melyek a legkeresettebb dokumentumok, azokat felhozták a raktárból az emeleti olvasóterembe, és egyedi színes csíkokkal megjelölték őket kölcsönözhetőség szempontjából. Jelenleg még tesztelés alatt van ez a szabadpolcos rendszer. A gyűjtemény szakcsoportjelzetek alapján helyezkedik el, az egyetemen oktatott tárgyakhoz igazodik. Az egyetemen igyekeznek új képzéseket is indítani, melyeket akkreditáltatni kell. Ez úgymond varázsszó a könyvtár életében is, ugyanis rendelkezni kell az adott témában tíz éven belüli dokumentumokkal, tehát folyamatosan figyelni kell, hogy az éppen (újra) akkreditálásra pályázó szak minden tantárgyához legyen friss szakirodalom. A beszerzés a romániai piacon is jelenlévő Bookline áruházon, illetve Bukarestben levő cégen keresztül történik. Magyar nyelven folyik a képzés, így főleg ilyen nyelvű dokumentumokat igyekeznek beszerezni, de találhatóak angol és román nyelvűek is. Online adatbázisokat is használhatnak az olvasók, ezek előfizetése Kolozsváron történik. Még csak egy hete indult el a tanév, így még csendesen teltek a napok a könyvtárban.

Marosvásárhely nagyon szép város, érdemes sétálni a központban. Megtekintettem a Teleki – Bolyai Könyvtárat (közismert nevén a Teleki Tékát). Eredetiben láthattam a Károli – Vizsolyi Bibliát, illetve számos értékes dokumentumot, melyeket Teleki Sámuel gyűjtött. A könyvek tematika alapján vannak elhelyezve a polcokon. A Téka épületében kapott helyet a Bolyai Múzeum kiállítása, amely a két híres matematikus életét tárja elénk, továbbá tudományos műveiket is megtekinthetjük.

Ellátogattam a megyei könyvtárba is, mely a Kultúrpalota épületében működik. Bepillanthattam egy kicsit abba, hogyan is működik egy közművelődési könyvtár. Meglepetésemre nincs beiratkozási díj, mindösszesen annyi a korlátozás, hogy a Maros megyében élők kölcsönözhetnek, akik a megyén kívül élnek nem. A földszinten működik a szakirodalmi gyűjtemény, a második emeleten a szépirodalmi gyűjtemény az egyik olvasóteremmel, a harmadik emeleten találhatóak a szolgálati helyiségek és a régi, ritka könyvek olvasóterme. Ide konkrét céllal főként kutatók érkeznek. A másik olvasóteremben folyóiratokat, kézikönyveket olvashatnak a felhasználók, akik egy kérőlap segítségével juthatnak a dokumentumokhoz. Itt is a Qulto rendszert használják, fényképes olvasójegyet kapnak az olvasók. A dokumentumok elhelyezése úgy történik, mint nálunk, szakcsoportjelzet  szerint tematikusan, azon belül szerző szerint. A gyermekrészleg az épület másik oldalán található. A könyvtár a megyei tanács által megállapított költségvetési keretből gazdálkodik.

Érdemes elindulni az Erasmus a pályázaton, hisz nagyon jó látni, hogyan is működik más oktatási intézmény könyvtára, más országban. Világot is láthat az ember, tapasztalatot is gyűjthet, és kapcsolatokat építhet.

 

Szöveg és fotó: Szabó Nikoletta, HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény