NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Szakkollégiumi Együttműködési Fórum

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny személyegyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Egyes álláspontok szerint egyenesen „Hungarikum” a maga nemében. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik rendszerint egyetemi hallgatók - igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez szükséges megfelelő környezetet. A szakkollégium alapító okirata sokféle lehet, de rendszerint a tagok együttlakásának tényén alapul, s célul tűzi ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését. A szakkollégiumi tehetséggondozás kettős céljaként a felsőoktatásban a tehetséges diákok megtalálása, tehetségük kibontakoztatása, fejlesztése.

A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum 2014-ben alakult egy ünnepi konferencia keretében, mely során az egyetem összes szakkollégiuma aláírt egy együttműködési nyilatkozatot. Ez a Fórum fogja össze és képviseli a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő szakkollégiumokat. Legfontosabb célja az intézményi szakkollégiumi tehetséggondozás hatékony és magas színvonalú ellátása. Mindemellett pedig törekszik a rendszeres ülésekkel és a szakkollégiumok közötti folyamatos kapcsolattartással a lehető legtöbb támogatást adni a szervezeti és egyéni fejlődéshez.

A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum által eddig megvalósított programok, illetve elért eredmények:

  • Workshop, melynek keretében létrejött a Szakkollégiumi Fejlesztési Terv 2015-2018
  • „Európa a világban, a világ Európában - Nemzetközi feszültségek vizsgálata a közszolgálat egyes ágazatainak bevonásával” című konferencia
  • „Államkutatási távlatok - Szakkollégiumi perspektívák” című konferencia