NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Nemzetközi kapcsolatrendszer

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásával élénk nemzetközi tevékenység indult el a már meglévő és elismert kari kapcsolati alapokon, melyek nagy része a fenntartó tárca külpolitikájának eleme. Az Egyetem a nemzetközi kapcsolatok fókuszába a képzésfejlesztést, mobilitást, közös kutatási programok indítását állítja.

Az egyetem nemzetközi tevékenységeinek összehangolásáért és koordinációjáért a Nemzetközi Iroda felel. Emellett a karok felelősek a szakmailag hozzájuk kötődő kapcsolatok fenntartásért és a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért a kari nemzetközi és tudományos dékánhelyettes irányítása alatt.

 

Nemzetközi Szervezetek

Az egyetem nemzetközi szervezetekben való tagságai
 

Rövidítés Szervezet Terület
IAU International Association of Universities felsőoktatás
EUA European Universities Association felsőoktatás
EIPA European Institutes of Public Administration közigazgatás-tudományok
NISPAcee Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe közigazgatás-tudományok
IIAS International Institute of Administrational Sciences közigazgatás-tudományok
IASIA Association Internationale des Écoles et Instituts d’Administration / International Association of Schools and Institutes of Administration közigazgatás-tudományok
EGPA European Group of Public Administration közigazgatás-tudományok
AERTE The European Association of State Territorial representatives közigazgatás-tudományok
ECPR European Consortium for Political Research politikatudomány
AEPC Association of European Police Colleges rendészettudományok
ELI European Law Institute jogtudomány
Magna Charta Magna Charta Universitatum felsőoktatás
ENAI European Network for Academic Integrity felsőoktatás
EPSA European Public Sector Awards

közigazgatás-tudományok

ICAI                        International Center for Academic Integrity felsőoktatás
IPSA International Political Science Association politikatudomány
RSA Regional Studies Association

több területet fog össze

 

Az egyetem fő partnerszervezetei

Közigazgatás-tudomány:
 

Közép-Kelet Európai E-közigazgatási (CEE e-GOV) program

DISPA Directors of Institutes and Schoold of Public Administration

EDSI - European Decision Science Institute

TPC - Transatlantic Policy Consortium

 

Rendészettudomány:
 

CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training

FRONTEX –  Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség  

ICOFI - International College of Financial Investigation

ILEA - International Law Enforcement Academy

Mitteleuropäische Polizeiakademie

 

Hadtudomány:


BALDEFCOL – Baltic Defence College, (EST)

CEFME – Central European Forum on Military Education

George C. Marshall European Center for Security Studies Garmisch-Partenkirchen

NDC – NATO Defense College

iMAF – international Military Academic Forum

SDC EAB – European Security and Defence College Executive Academic Board

 

 

Intézményközi együttműködési megállapodások

Ország Partner Aláírás éve

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok

Marymount University

University of Louisville

 

University of St. Thomas

 

Virginia Military Institute

2015

2019

 

2021

 

2019

Amerikai Egyesült Államok University of North Georgia 2017
Ausztria Osztrák Nemzetközi Védelmi Akadémia - Austrian National Defence Academy 2014

Azerbajdzsán

Azerbajdzsán

Csehország

ADA University

The Academy of Public Administration Under the President of the Republic of Azerbaijan

Police Academy of the Czech Republic in Prague

2018

2017

2018

Csehország University of Defence in Brno (Cseh Nemzetvédelmi Egyetem)  2015
Etiópia Ethiopian Civil Service University 2014
Etiópia Mekelle Egyetem 2016
Georgia LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
(Georgia Belügyminisztérium Rendőr Akadémiája)
2016

Hollandia

Hollandia

India

Utrecht University, Faculty of Law, Economics and Governance/School of Law

Inholland University of Applied Sciences

Marwadi University

2017

2018

2022

Indonézia

Indonézia

Universitas Ahmad Dahlan

Universitas Muhammadiyah Malang

2016

2021

Izrael

Izrael

Kanada

University of Haifa

Bar-Ilan University

Justice Institute of British Columbia

2015

2020

2020

Kazahsztán

Kenya

Almaty Technological University JSC

The Foreign Service Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kenya

2014

2019

Kína Beijing Language And Culture University -’BLCU’ (Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetem)  2015

Kína

Chinese Academy of Governance, CAG (Kínai Államigazgatási Főiskola)

2013

Kína

East China University of Political Science and Law
(Kelet Kínai Politikatudomány és Jogi Egyetem)

2014

Kína

 

Hong Kong Polytechnic University, Department of Chinese and Bilingual Studies
(Hong Kong Műegyetem Kínai és Kéttannyelvű Tanszék) 

 

2016

 

Kína Minzu Univerisity of China (MUC) (Kínai Minzu Egyetem) 2013
Kína People’s Liberation Army National Defence University
(Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Nemzetvédelmi Egyeteme)
2014
Kína People’s Public Security University of China (Kínai Népi Rendőrségi Egyetem)  2014
Kína Shanghai International Studies University, (Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem)  2016
Koreai Köztársaság KIPA - The Korea Institute of Public Administration (Koreai Közigazgatási Intézet) 2014
Koreai Köztársaság Korea National Defense University - KNDU (Koreai Nemzetvédelmi Egyetem) 2016

Lengyelország

Lengyelország

Lengyelország

Lengyelország

 

Malajzia

The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces (Tadeusz Kosciuszko Tábornok Szárazföldi Erők Katonai Akadémia)

Police Academy in Szczytno

War Studies University

Wyzsza Szkola Wroclaw

 

Universiti Malaya

2013

2018

2018

2020

 

2021

Németország Deggendorf Institute of Technology 2016
Németország Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 2012
Németország Ludwigsburgi Közigazgatási és Pénzügyi Főiskola 
(Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg)
2014
Németország Ruhr University Bochum, Faculty of Law 2017
Nigéria Federal Ministry of Water Resources of the Federal Republic of Nigeria
(Nigériai Szövetségi Vízgazdálkodási Minisztérium)
2016
Nigéria Nigériai Nemzeti Politikai- és Stratégiai Kutatások Intézete
(National Institute of Policy and Strategic Studies – NIPSS)
2013
Olaszország Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliare (ISAG)  2016

Olaszország

Olaszország

Olaszország

Institute for Global Studies

University of Salento

University of Foreigners of Perugia

2017

2021

2020

Oroszország MGIMO University 2017

Oroszország

 

RANEPA - The Russian Presidental Academy of National Economy and Public Administration -- North-West Institute of Management
(Oroszországi Nemzetgazdasági és Közszolgálati Akadémia)

2015, 2016

Románia Babes-Bolyai Tudományegyetemmel (Universitatea Babes-Bolyai) 2014
Románia Nicolae Bălcescu Land Forces Academy ("Nicolae Bălcescu" Szárazföldi Erők Akadémiája) 2015
Románia Partiumi Keresztény Egyetem (Partium Christian University)  2014
Románia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - Sapientia Hungarian University of Transylvania  2013, 2016
Szerbia Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 2016
Szerbia The University of Defence in Belgrade 2016
Szerbia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
(Teachers' Training Faculty in Hungarian in Subotica)
2015
Szerbia University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences 2016
Szlovákia Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
(Milan Rastislav Stefanik Tábornok Fegyveres Erők Akadémia)
2014
Szlovákia Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara
(University Constantine the Philosopher in Nitra)
2013
Szlovákia Selye János Egyetem  (Univerzita J. Selyeho)  2014
Ukrajna II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2015
Vietnám Vietnam National University, Hanoi 2017

 

Erasmus+ intézményközi megállapodások

Az Erasmus+ program 2014-es indulásának köszönhetően az intézmény újrakötötte Erasmus+ megállapodásait. Az Erasmus+ partnerek köre azóta is folyamatos bővül. Az intézményközi megállapodások központi jóváhagyással köttetnek, amelyekért a Nemzetközi Igazgató felel.

Jelenleg több mint 110 felsőoktatási intézménnyel van érvényes Erasmus+ megállapodása az egyetemnek, amelyek bizonyos esetekben több kart is érintenek.

Az egyes karok és szervezeti egységek kapcsolatainak listája az Erasmus partnerintézmények almenüben.