NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Meghívó Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország az első világháborúban c. kötetének bemutatójára

Tisztelettel meghívjuk

Balla Tibor:

Szarajevó, Doberdó, Trianon

Magyarország az első világháborúban

című kötetének bemutatójára.

A kötetet bemutatja: Prof. Dr. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

Helyszín: EKKL Egyetemi Központi Könyvtár (1083 Budapest, Ludovika tér 2., 2. emelet)

Időpont: 2019. november 28., 18:00 óra

"A XX. század a háborúk százada volt. Nem élt a korszakban olyan nemzedék, mely ne tapasztalta volna meg a véres harcok következményeit: a lövészárkokat, a bombázásokat, a gáztámadásokat, az örökös félelmet - és a nagyapák, apák, hitvesek, gyermekek halálát. A sorban az első a "Nagy Háború" volt, amely lángba borítva az egész világot újrarajzolta Európa térképét: többek között Magyarországét is. Nagyhatalmak estek szét, ősi dinasztiák hullottak a porba, miközben új államok születtek. Az első világháború hadszínterein magyar bakák küzdöttek hazájukért, az Osztrák-Magyar Monarchia fennmaradásáért és a történelmi Magyarország létéért.

Könyvünk számos korabeli fotó, plakát és korábban nem publikált áttekintő térkép segítségével mutatja be Magyarország 1914 és 1920, azaz a háború kitörése és a trianoni békediktátum aláírása közötti időszakot. Rávilágít, mi történt a háborús évektől a tanácsköztársaság időszakán keresztül a trianoni szerződésig. Mi történt a világháború 51 hónapja alatt, a politikában a hátországban és a hétköznapokban. Majd mi történt a szétesett ország lakóival...

Balla Tibor alezredes, hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora és oktatója. Számos, a Nagy Háború történetét feldolgozó hadtörténeti munka írója"