NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Beszámoló az NKE Egyetemi Könyvtár könyvtár- és információtudományi konferenciájáról és szakmai napjáról

„Kihívások és lehetőségek a műszaki tájékoztatásban: 60 éves a szolnoki Repülőműszaki Gyűjtemény” 

 

2023. 11. 30-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a Magyar Tudomány Ünnepéhez csatlakozva és az NKE EK HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény fennállásának 60. évfordulóját ünnepelve könyvtár-és információtudományi konferenciát szervezett „Kihívások és lehetőségek a műszaki tájékoztatásban. 60 éves a szolnoki Repülőműszaki Gyűjtemény” címmel az NKE Szolnok Campusán.

A szakmai nap több részből állt, első részében a meghívott előadók többféleképpen közelítették meg a könyvtári, katonai és műszaki szaktájékoztatás jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Holl András, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ informatikai főigazgató-helyettese a különböző kutatásiadat-kezelésről tartott előadásában bemutatta, hogy egy közgyűjtemény hogyan gyűjtheti és szolgáltathatja a rendelkezésre álló adatokat. Ezt követően Dr. Stohl Róbert őrnagy, a Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság, Haderőnemi Fejlesztési Igazgatóság munkatársa a mai magyarországi honvédségi könyvtárak helyzetéről beszélt, kitekintve a fejlesztési irányvonalakról és lehetőségekről. Az utóbbi években egyre gyakrabban esik szó a mesterséges intelligencia térhódításáról. Takács Dániel, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár könyvtárvezetője a mesterséges intelligencia könyvtárakban közeljövőben betöltött helyéről és szerepéről beszélt, amely hamarosan egyre jobban és többféleképpen segítheti a könyvtárosok munkáját, többek között chatbotok, keresők, vagy akár tudománymetriai támogatás formájában. Az előadók sorát Horváth Noémi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár kari könyvtárigazgatója zárta, aki a mai magyarországi katonai felsőoktatás könyvtári ellátásáról tartott előadást.

A szakmai nap délutánján két kerekasztal-beszélgetést hallgathattak meg a résztvevők. Az első beszélgetés résztvevői hivatásos katonák voltak, akik katonai repülőműszaki területeken tevékenykednek. Dr. Palik Mátyás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai repülési dékánhelyettese, Druzsin József őrnagy, a Haditechnika folyóirat katonai szerkesztője, és Dr. Károly Krisztián százados, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék munkatársa Mészáros Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatójának kérdéseire kifejtették véleményüket az elmúlt néhány évtized kutatásmódszertani változásairól, illetve arról, hogyan keresték és szerezték meg a szükséges könyvtári dokumentumokat néhány éve és manapság.

A második kerekasztal-beszélgetés műszaki területről érkező vállalati könyvtárosokkal zajlott az idén 60 éves NKE EK HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény olvasótermében. A beszélgetés egy jó hangulatú szakmai tapasztalatcsere volt a változó könyvtárhasználói igényekről és a könyvtárosok szerepéről, a könyvtáros szakma jövőjéről. Alexi Anna, az Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtár könyvtárvezetője elmondta, nagyon büszke arra az eredményre, hogy a Könyvtár a közelmúltban elnyerte az intézmény innovációs díját; illetve megtudhatták az érdeklődők, milyen volt a koronavírus-járvány idején a kutatók munkáját segíteni könyvtári eszközökkel, amikor néhány órán belül kellett az újabb és újabb publikációkat megszerezni és a gyógyszerkutatók rendelkezésére bocsájtani, hiszen a vírusellenes készítmények fejlesztésével a fertőzöttek gyógyulása volt a tét. Benedecsik Krisztina, a KTI Közlekedéstudományi Szakkönyvtár könyvtárvezetőjétől megtudhattuk, milyen digitalizálási tevékenységgel és könyvtári szolgáltatásokkal foglalkoznak. A két könyvtárvezető a moderátor Horváth Noémi kérdésére kifejtette véleményét arról is, meglátásuk szerint a következő hatvan esztendőben lesznek-e könyvtárak, és ha igen, milyen szerepe lesz a könyvtárosoknak.

A szakmai nap délelőttjén katonai repüléstudományi tanszékek workshopja várta a résztvevőket, délután, a nap méltó lezárásaképpen az érdeklődők csoportos látogatáson vehettek részt a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban.

Az esemény nagy érdeklődés mellett telt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozó oktatók, kutatók mellett a könyvtárszakma képviselői is nagy létszámban jelen voltak, különös tekintettel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció tagjaira, a honvédségi könyvtárosokra, illetve más megyei, városi és felsőoktatási könyvtárosok is részt vettek az eseményen.

Az egyes előadások anyaga megtekinthető a lenti linkeken:

 
 

 

Szöveg: Horváth Noémi
Képek: Sütő Péter