NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Új adatbázisok az NKE-n

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elérhetővé váltak az alábbi adatbázisok:

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Az Adatbázisban található tartalmak túlnyomó többsége olyan együttműködésekből született, melyet a L’Harmattan Kiadó különböző akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakmai és civil szervezetekkel, valamint szakterületükön vezetőnek számító szakemberekkel alakított ki. A magas színvonalú szakkönyveket a L’Harmattan szépirodalmi portfoliója teszi teljessé.
Az Adatbázisban közel 1500 könyv, mintegy 390.000 oldalnyi szöveg található.

-

Osiris Kiadói Adatbázis

A kiadói adatbázisban a legfontosabb sorozatok (az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar - Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb. - és a világirodalom - Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.-  olvashatók. Ezen kívül az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

-

ProQuest OneAcademic

A ProQuest teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisában több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumtípusok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.

Az egyetemi előfizetés részét képezik az alábbi tartalmak:

Ebook Central - Teljes szövegű e-könyvek, számos témakörben.
ProQuest Central - Főként az üzlet, egészségügy és orvostan, nyelv és irodalom, társadalomtudományok, oktatás, természettudomány és technika, valamint művészet, vallás, történelem és filozófia területén több ezer teljes szövegű folyóirat.
ProQuest OneAcademic - Teljes szövegű hozzáférés folyóiratokhoz, könyvekhez, disszertációkhoz, hírekhez, videókhoz.

-

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által előfizetett adatbázisok jegyzéke és rövid leírása itt látható.