NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2020

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE
2020. ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési terve szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E többrétű és összetett feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény döntéshozóit, a Karok/Intézetek vezetőit és nem utolsósorban az oktatókat látja el információkkal. A felmérés egyben lehetőséget biztosít a hallgatók számára arra is, hogy időről- időre a véleményükkel hozzájáruljanak az Egyetem oktatási színvonalának emeléséhez. A kutatás – többek között – olyan kérdésekre keresi a választ, mint a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonya, a tananyag elsajátításának jellemzői, a tanulás körülményei. Az OMHV felmérés eredményei a legpontosabb visszajelzések arról, ahogyan a hallgatók megítélik az Egyetemen folyó munkát. Ezen vélemények felhasználásával lehetőség nyílik egy olyan együttműködés kialakítására, amely a hallgatók igényeit is figyelembe veszi és modern tanulási környezetet biztosít. A saját magára vonatkozó adatokat az oktatók megismerhetik, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok valamint a doktori iskolák munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílt meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2020. november 18. - 2020. november 30. és 2020. december 07. - 2020. december 30. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2019/2020-as tanév II. félévében a járványügyi helyzet miatt nem készült OMHV elemzés. Ennek köszönhetően a mostani felmérés eredményei talán a szokásosnál is fontosabbak. A jobb minőségű válaszok elérése érdekében 4 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 642 oktatói adatlap, és 1124 tantárgyi adatlap készült el. A testnevelés képzés esetén 20 oktatói és 24 tantárgyi adatlap, nyelvi képzések esetén 45 oktatói és 40 tantárgyi adatlap, a doktori iskolákra vonatkoztatva 70 oktatói és 120 tantárgyi adatlap készült el.

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 49208 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 21901, amely 44,75 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2360. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 968, amely 41,09 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1601. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 372, amely 23,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1663. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 887, amely 53,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2020 ősz