NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Had- és biztonságtechnikai mérnöki, Gépészmérnöki, illetve Közlekedésmérnöki szakos hallgatóinak egy része a Kari Tanáccsal és a Hallgatói Önkormányzattal közösen hozta létre a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégi­umot 2010 februárjában.

A Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium az Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzései nappali és levelező tagozatos hallgatóinak szellemi és közösségi műhelyeként működik. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja hadtudományi és műszaki problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése. A Szakkollégium fő célja a szakkollégiumi mozgalom céljainak megfelelően, az egyetemi oktatást kiegészítve a hadtudományi és a műszaki tudományi felkészültség, gondolkodás és a közművelődés elősegítése, valamint a nyitott, innovatív értelmiségi szakemberré és az autonóm közösségi emberré válás ösztönzése. A Szakkollégium együttműködik az Egyetem mindazon karaival, intézeteivel és tanszékeivel, melyek a profiljához illenek, valamint a többi szakkollégiummal, amelyek eredményeire messzemenően támaszkodik.

A Szakkollégium az Alapszabályában lefektetett céljait az alábbiak szerint valósítja meg:

‒         szakkollégiumi tevékenységek tervezése, szervezése és lebonyolítása a Szakkollégiumi Charta rendelkezéseivel összhangban;

‒         szakmai kurzusok tervezése és szervezése;

‒         személyiség- és készségfejlesztő tréningek tervezése és szervezése;

‒         projektek, kulturális rendezvények tervezése és szervezése;

‒         tudományos, szakmai előadások, látogatások tervezése és szervezése;

‒         részt vesz a céljaival, küldetésével összefüggő pályázati projektekben;

‒         részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében, segíti őket a nemzetközi szakmai vérkeringésbe bekerülni;

‒         támogatja a hazai felsőoktatást;

‒         kutatási területein szakértői, szakreferensi és véleményezési tevékenységet végez;

‒         tanulmányi és szakmai munka elismerésére és ösztönzésére pályázatokat ír ki;

‒         együttműködik a tevékenységi körét érintő más állami és társadalmi szervezetekkel, valamint egyesületekkel és keresi az együttműködési lehetőséget a hasonló célokat valló külföldi szervezetekkel, valamint egyesületekkel;

‒         ápolja a műszaki tudományok szakmai és kulturális örökségeit;

‒         feladatainak végrehajtására műhelyeket, kutatósejteket vagy munkacsoportokat hozhat létre.

A Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégiumon belül az alábbi kutatósejtek működnek:

‒         Modern fegyverzet és haditechnika kutatósejt;

‒         Modern Hadviselés kutatósejt;

‒         Kiberbiztonsági kutatósejt;

‒         Modern infokommunikációs technológiák kutatósejt;

‒         Műveleti logisztika kutatósejt;

‒         Hadtörténelem kutatósejt;

Az egyes kutatósejtek ismeretbővítési és kutatási lehetőségeket biztosítanak a tagok számára, egyéni és csoportos felkészüléssel, mentor oktatók támogatásával.

Igazgató: Dr. Tóth András

Elnök: Dub Máté

E-mail cím: Dub.Mate@uni-nke.hu

 

Facebook