Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kará­nak Had- és biztonságtechnikai mérnöki, Gépészmérnöki illetve Közleke­désmérnöki szakos hallgatóinak egy része a kari tanáccsal és a hallgatói önkormányzattal közösen hozta létre a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégi­umot 2010 februárjában.

A szervezet legfőbb célja olyan interdiszciplináris képzés biztosítása első­sorban a műszaki tudomány hallgatói számára, melyben megjelennek a tan­rendben nem szereplő, a tananyaggal mégis összefüggő témakörök, információbiztonság, vagyonvédelem és hobbielektronika illetve számos egyéb tekintetében; releváns tudással kiegészítve az egyetemi tanulmányokat. Mindemellett a közösség és kapcsolatrendszerek építése, a kulturális programok, valamint a minősített szakkollégiumi cím elnyerése és fenntartása is kiemelt sze­repet kap a feladataik sorában.

A szakkollégium életében a fő hangsúlyt a szakmai előadások, workshopok, és meghí­vott előadókkal történő nyílt fórumok jelentik. Tagjaink több tudományos rendezvényen is aktívan részt vettek és vesznek továbbra is, mint szervezők, segítők vagy egyszerű hallgatók.

Igazgató: Dr. Keri András alezredes

Elnök: Luter Tibor

Alelnök: Éltető Nikoletta honvéd tisztjelölt

Honlapunk: www.ptmszk.hu

Facebookon: http://facebook.com/PTMSZ