Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Bíró Tibor
műszaki tudományok (katasztrófavédelem)

NKE VTK Területi Vízgazdálkodási Tanszék, egyetemi docens
PhD (mezőgazdaságtudomány), Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1998.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2021.05.14.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2021.10.11. (55/2021. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Szöllősi-Nagy András egyetemi tanár, DSc és Dr. Szlávik Lajos professor emeritus, PhD
   Tagok: Dr. Solymosi József professor emeritus, DSc (titkár) és Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár, DSc
   Póttagok: Dr. Földi László egyetemi tanár, PhD és Dr. Grigorszky István habilitált egyetemi docens, PhD

Dr. Szabó Csaba
rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Belügyiminisztérium, tanácsadó
PhD (hadtudomány), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2021.10.15.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2022.01.24. (2/2022. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, professor emeritus, CSc
   Bírálók: Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. habil. Madai Sándor, PhD (titkár) és Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, akadémikus, DSc
   Póttagok: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, professor emeritus, CSc és Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár, PhD