Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Fischl Vilmos
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács, főtitkár
PhD (hadtudományok), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2006.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.06.27.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2020.01.27. (15/2020. sz. határozat)
   Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Korányi András egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Újházi Lóránd tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Kránitz Mihály egyetemi tanár, PhD
   Póttagok: Dr. Resperger István egyetemi tanár, PhD, Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc és Dr. Molnár Ferenc ezredes, főosztályvezető, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2020.03.09. (32/2020. sz. határozat)

 

Dr. Tóth Bence
katonai műszaki tudományok (katonai logisztika és védelemgazdaság)

NKE HHK Természettudományi Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (fizikai tudományok), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2019.10.28.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2019.12.16. (53/2019. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Óvári Gyula egyetemi tanár, CSc
   Bírálók: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi tanár, PhD és Dr. Pokorádi László egyetemi tanár, CSc
   Tagok: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Péter Tamás egyetemi docens, PhD
   Póttagok: Dr. Báthy Sándor professor emeritus, CSc és Dr. Berek Lajos professor emeritus, CSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2020.03.09. (33/2020. sz. határozat)