Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Demeter Márton
közigazgatás-tudomány (nemzetközi és európai tanulmányok)

NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék, egyetemi docens
PhD (társadalmi kommunikáció), Pécsi Tudományegyetem, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2020.03.27.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2020.10.12. (40/2020. sz. határozat)
- EDHT döntés habilitációs bírálóbizottság módosításáról: 2020.12.14. (53/2020. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Kiss György Árpád egyetemi tanár, DSc
   Bírálók: Dr. Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár, PhD és Dr. Csepeli György egyetemi
   tanár, DSc
   Tagok: Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Hadas Miklós egyetemi tanár,
   DSc
   Póttagok: Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, PhD és Dr. Pető Andrea egyetemi tanár, DSc
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2021.03.01. (9/21. sz. határozat)
- 2021. október 7. Nyilvános habilitációs előadás ("Világrendszer-elmélet és kultúra (Interkulturális kommunikáció tantárgy))" - idegen nyelv: angol
- 2021. október 7. Nyilvános habilitációs vita ("Jó gyakorlatok egy transzparens és inklúzív transznacionális tudástermelési mező megvalósulásáért") - idegen nyelv: angol

Dr. Gellén Márton
közigazgatás-tudomány (a közigazgatás személyi állománya)

NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék, egyetemi adjunktus
PhD (állam-és jogtudomány), Széchenyi István Egyetem, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2020.05.26.
- EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2020.10.12. (41/2020. sz. határozat)
   Elnök: Dr. Patyi András tanszékvezető egyetemi tanár, PhD
   Bírálók: Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, PhD és Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi tanár, PhD
   Tagok: Dr. Budai Balázs Benjámin tanszékvezető egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Balázs István egyetemi tanár,
   CSc
   Póttagok: Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, PhD és Dr. Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár, PhD
- EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2021.01.25. (2/2021. sz. határozat)