Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Farkas Johanna
rendészettudományok (a rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi docens
PhD (állam és jogtudományok) Miskolci Egyetem, 2013.

EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2022.06.13. (32/2022. sz. határozat)

Elnök: Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, professor emeritus, CSc
Bírálók: Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD és Dr. Sár László professor emeritus, PhD
Tagok: Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, PhD (titkár) és Dr. Koudela Pál főiskolai tanár, PhD
Póttagok: Dr. Bolgár Judit ny. ezredes, professor emerita, CSc és Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, PhD

EDHT döntés eljárás nyilvános részének megindításáról: 2022.10.10. (53/2022. sz. határozat)

Nyilvános habilitációs előadás - 2022. november 14. 14:00 („A radikalizálódás és a vallási szélsőségesség pszichológiai jelenségvilága”) 
Nyilvános habilitációs vita - 2022. november 14. 16:00 („Radikalizálódás az ismert kockázatok és a potenciális vulnerabilitás tükrében”) 

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Zrínyi Miklós terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

 

Dr. Németh József Lajos
hadtudományok (biztonsági tanulmányok)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos főmunkatárs
PhD (hadtudományok) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2007.

EDHT döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2022.10.10. (54/2022. sz. határozat)

Elnök: Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc
Bírálók: Dr. Szendy István ezredes, egyetemi tanár, CSc és Dr. Vasa László egyetemi tanár, PhD
Tagok: Dr. Szilágyi Tivadar ny. egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD
Póttagok: Dr. Szelei Ildikó alezredes, egyetemi docens, PhD és Dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD

 

Dr. Szabó Csaba r. alezredes
rendészettudományok 
(szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai)

Belügyiminisztérium, tanácsadó
PhD (hadtudományok) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.

EDHT döntés a bírálóbizottság személyi változásáról: 2022.10.10. (55/2022. sz. határozat)

Elnök: Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus, C.Sc
Bírálók: Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD és Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, PhD
Tagok: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, MTA doktora (titkár) és Dr. Christián László r. dandártábornok, PhD
Póttagok: Dr. Harai Dénes professor emeritus, C.Sc és Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár, PhD