NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Diákhitel kisokos

 

 

Diákhitel kamat közzététel 2016.12.20.

 

Diákhitel kamat közzététel 2016.06.23.

  • Diákhitel kamat közzététel 2016.06.23.

 

  • Diákhitel tájékoztató_besorolási döntés
  • Diákhitel Központ Zrt. hirdetménye 2015 07 01

 

Hírdetmény


Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. december 5-i hatállyal módosult a Diákhitel Központ Zrt. általános szerzõdési feltételeit tartalmazó üzletszabályzata. A módosítással a hallgatói hitelrendszerrõl szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletet módosító 293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek átvezetésre. A 2014. december 5. napján hatályba lépõ üzletszabályzat szövege a Diákhitel Központ Zrt. www.diakhitel.hu honlapján, valamint a Diákhitel Központ Zrt. – 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11. szám alatti székhelyén, valamint a KÖKI Terminal bevásárlóközpontban (cím: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A–C, II. emelet 242.) mûködõ – személyes ügyfélszolgálatán érhetõ el.
Az üzletszabályzat 5. pontja értelmében a módosítást a hitelfelvevõ részérõl elfogadottnak kell tekinteni,  mennyiben a közzétételtõl számított 15 napon belül ellentétes nyilatkozatot nem tesz a Diákhitel Központ felé. Abban az esetben, ha a hitelfelvevõ a módosítást nem fogadja el, úgy a hitelfelvevõ a hitel-, illetve kölcsönszerzõdést
60 napos felmondási idõvel rendes felmondással megszüntetheti.


Budapest, 2014. december 10.
Diákhitel Központ Zrt.

  • Hirdetmény
  • Diákhitel hírdetmény

 

 

Sajtóközlemény

 

Ügyfélbarát változások a diákhitelezés rendszerében

Módosult a hallgatói hitelezésről szóló Kormány rendelet

Budapest, 2014. november 27. – A Kormány döntött a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormány rendelet módosításáról, melynek eredményeképpen a hallgatói hitelezésben számos ügyfélbarát intézkedés lép életbe. Az új szabályok a hitelfelvétel előtt álló hallgatók, valamint a törlesztési szakaszban lévő ügyfelek számára jelentenek pozitív változásokat. A rendelet két lépcsőben lép hatályba, 2014. november 29-én, illetve 2015. február 1-jén.

A diákhitelek felvétele előtt álló hallgatók számára fontos tudnivaló, hogy változik a diákhitelek igénybevételének egyik legfontosabb jogosultsági feltétele: a jelenlegi 35. életév helyett 40. éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket. Ugyancsak módosul a diákhitelek igénybevételére vonatkozó jogosultsági idő, ez az eddigi 10 tanulmányi félévről 11 tanulmányi félévre nő, vagyis a jelenlegi szabályozáshoz képest egy félévvel tovább kérhető a diákhitel. Egységes, osztatlan képzés esetén, amennyiben a képzési idő meghaladja a 11 félévet, továbbra is maximum 14 tanulmányi félévre igényelhető a diákhitel. Mindkét változás hatályba lépésének időpontja 2015. február 1-je lesz.

A Kormány nem feledkezett el a törlesztési szakaszban lévő ügyfelekről sem, több olyan könnyítést fogadtak el, melyek tovább segíthetik a diákhitelek időben történő visszafizetését. Azon törlesztő ügyfelek számára, akik fizetési nehézséggel küzdenek az eddigi 24 hónap helyett már 36 naptári hónapra lesz kérhető – továbbra is indoklás nélkül – a törlesztőrészlet mérséklése. Pozitív hír szintén a törlesztő szakaszban lévő ügyfelek részére, hogy az eddigi hat havi hátralék, hat havi törlesztőrészlet befizetésének elmaradása helyett a jövőben egy évi elmaradás után mondhatja fel a Diákhitel Központ az ügyféllel kötött hitelszerződést. Az új szabályok 2014. november 29-én lépnek hatályba.

A célzott kamattámogatást igénybe vevő ügyfelek - TGYES, GYES, GYED alatt lévő diákhiteles kismamák, kispapák - a jövőben abban az esetben is jogosultak lesznek célzott kamattámogatást kérni, ha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytatnak. Ez vonatkozik a már engedélyezett célzott kamattámogatásokra is. Technikai tudnivaló, ám igen fontos dátum a törlesztők számára, hogy a jövőben a diákhitel esedékes törlesztőrészleteit adott hónap 5. napja helyett, adott hónap 12. napjáig kell teljesíteni, az eddig megszokott módon, a hitelszerződés szerződésszámának egyidejű feltüntetésével. Ezen változások 2015. február 1-jén lépnek hatályba.

Egy speciális igénybevevői körre vonatkozó szigorítás is életbe lép 2014. november 29-én, mely alapján nem igényelhet szabad felhasználású hallgatói hitelt a jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, ha a szabadságvesztés végrehajtása még nem fejeződött be, ide nem értve azt az esetet, ha az elítéltet feltételes szabadságra bocsájtották.

  • Sajtóközlemény

 

További információ:

Imre Zita
marketing és kommunikációs igazgató
Diákhitel Központ Zrt.
H-1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Tel.: +36 1 224 9618 | Fax: +36 1 224 9670
Mobil: +36 20 424 0311
E-mail: imre.zita@diakhitel.hu
www.diakhitel.hu

 

Tisztelt Hallgatók!

Augusztus 15-től egyszerűbben, akár otthonról is regisztrálhatnak Diákhitel Direkt ügyintézési felületünkre, ahol a Diákhitelükkel kapcsolatos minden lényeges információ egy helyen megtalálható.

Azon hallgatók, akik még nem rendelkeznek Diákhitel Direkt hozzáféréssel, augusztus 15-től egyszerűsített regisztráció útján szerezhetnek jogosultságot a Diákhitel Központ online ügyintézési felületéhez. A szerződéskötéshez mindössze Diákhiteles szerződésszámára, adóazonosító számára és néhány személyes adatának megadására van szükség a www.diakhiteldirekt.hu/regisztracio oldalon vagy a Neptun Diákhitel felületen.

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az egyszerűsített regisztráció bevezetésével egy időben az eddig használatban lévő H301-es nyomtatvány megszűnik. A H301-es nyomtatványt átmenetileg még 2014. október 15-ig lehet leadni a Tanulmányi Osztályokon a Diákhitel igénylésükkel együtt. A megadott időpont után viszont az Egyetem a H301-es nyomtatványt már nem tudja befogadni.

 

Budapest, 2014. augusztus 26.                                                     Központi Tanulmányi Hivatal

 

Diákhitel kisokos végzősöknek

Mit kell tennie, ha befejezi az iskolát?

Lépjen be a Diákhitel Direktbe és elektronikus úton jelentse be hallgatói jogviszonya megszűnésének pontos dátumát. Amennyiben nem jelentkezik be Diákhitel Direkt fiókjába, az adatlapot postai úton kell eljutatnia a Diákhitel Központ postacímére. Hallgatói jogviszonya megszűnésének pontos időpontját tanulmányi osztályán tartják nyilván. A törlesztést a hallgatói jogviszonya megszűnését követő negyedik hónap első napjától kell megkezdenie.

Ügyintézzen az interneten! – Diákhitel Direkt

A Diákhitel Direkten keresztül (www.diakhiteldirekt.hu) bármikor lekérdezheti egyenlegét, ellenőrizheti annak alakulását, befizetéseinek beérkezését. Megváltoztathatja személyes adatait és láthatja az Önnek küldött értesítőket, tájékoztatókat, leveleket.   Amennyiben még nincs hozzáférése az online ügyintéző portálhoz, de szeretné azt használni, a honlapon található szerződést kitöltve és kinyomtatva személyesen adja le oktatási intézménye diákhiteles ügyintézőjénél, vagy a Diákhitellel partner bank- és takarékszövetkezeti fiókokban, postahivatalokban, illetve a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatainak egyikén.

A törlesztés módja

Kizárólag banki átutalással lehet törleszteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába mindig írja be nyolcjegyű szerződésszámát és nevét!

Diákhitel1 – 10032000-01800126

Diákhitel2 – 10032000-01800157

Hogy nőhet a tartozása, ha fizeti a havi kötelező törlesztőrészletet?

Az első két törlesztési évben a kötelező havi törlesztőrészlet kifejezetten alacsony, mert az előző évi minimálbérhez igazodik. A tartozás növekedése leginkább ebben az időszakban állhat elő. Ha például valaki a törlesztése első két évében csak a kötelező minimumot törleszti, és emellett viszonylag magas volt a tartozása az év elején, akkor év végén azt tapasztalhatja, hogy nőtt a hiteltartozása (egyenlege). Például 800 ezres év eleji tartozás esetén könnyen kiszámolható, hogy a minimálbérhez igazodó kötelező törlesztés fizetése esetén a befizetések még a tartozásra egy év alatt rárakódó kamatot sem fedezik. Emiatt nő a hiteltartozás.

Mikor fog észrevehetően csökkenni a tartozása?

A törlesztés harmadik évétől kezdve már a két évvel korábbi, egyéni éves bruttó jövedelemhez igazodik a kötelező törlesztés. (A törlesztőrészlet jelentősen növekedhet!) Tapasztalataink szerint ekkortól, a havi kötelező törlesztőrészlet befizetése a törlesztők nagy részénél már fedezi az éves kamatot. Mivel az évek múlásával általában nő a jövedelem, így várhatóan ettől kezdve akár többletbefizetés nélkül is egyre gyorsabban csökken majd a tartozás.

 

Kedvezmények a törlesztéshez

1. Előtörlesztés/előteljesítés

Bármikor, bármennyit, díjmentesen lehet a kötelező összegen felül is fizetni. Előtörleszteni kizárólag külön átutalás formájában, a törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet. Fontos, hogy az utalás közlemény rovatába a szerződésszám mellé be kell írni az „előtörlesztés” szót. Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet befizetése alól! Ha az „előtörlesztés” szó nincs a szerződésszám elé írva, akkor a többlet ún. előteljesítésnek minősül és elsősorban a költségre, kamatra és végül a tőketartozás kiegyenlítésére kerül jóváírásra. Ez akkor jöhet jól, ha rendszertelen a jövedelme és nehézséget okoz a meghatározott összeget havonta határidőre átutalni.

2. Törlesztőrészlet mérséklése

Ugyancsak a biztonságos törlesztést szolgálja, hogy indoklás nélkül, maximum 24 hónapra kérhető a törlesztőrészlet mérséklése.

3. Törlesztési kedvezmények

Nem kell törlesztenie, ha gyermekvállalással, illetve rokkantsággal kapcsolatos meghatározott ellátásokban részesül. Az első esetben, Diákhitel1 igénybevételekor célzott kamattámogatást is kaphat. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény időtartama alatt a hitelfelvevő tartozása nem növekszik az ügyleti kamattal. A tgyes és gyed vonatkozásában az igénylésre rendszeresített nyomtatványt le kell igazoltatni az adott ellátást folyósító szervvel, gyes esetén nincs szükség igazolásra, elegendő a kitöltött nyomtatványt beküldeni. Egyéb kedvezményekről és azok igényléséről bővebben olvashat a www.diakhitel.hu oldalon.

A kamat növeli a tartozás összegét

Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutaljuk. Így a hiteltartozást a kamat folyamatosan növeli.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

További információ:

Honlap:
www.diakhitel.hu, www.diakhiteldirekt.hu
www.facebook.com/diakhitel

Belföldről: 06 40 24 00 24
Külföldről: 00 36 224 96 98

Személyes Ügyfélszolgálat:
KÖKI Terminal
1191 Budapest Vak Bottyán u. 75. A-C. II. emelet 242.

Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest Csalogány u. 9-11.
E-mail: info@diakhitel.hu
Postacím: Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest