NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

NKE Egyetemi Levéltár és Ludovika Muzeális Gyűjtemény

1. Elérhetőségek

1101 Bp. Hungária krt. 9-11.
e-mail: leveltar@uni-nke.hu

 

2. Munkatársak

Petrik Iván főigazgató
tel.: +3614329000 / 29591
e-mail: Petrik.Ivan@uni-nke.hu

Kis Péter levéltáros
tel.: +3614329000 / 29649
e-mail: Kis.Peter@uni-nke.hu

Toldi Lóránt levéltáros
tel.: +3614329000 / 29586
e-mail: Toldi.Lorant@uni-nke.hu

 

3. Levéltártörténet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Levéltárának magját a Rendszerváltás Gyűjtemény Archívum (RVGYA) képezte, amelynek első állományrészei 2012-ben kerültek a Közszolgálati Egyetemre, az Egyetemi Központi Könyvtár szervezői közreműködésével a HHK kari könyvtárának raktárhelyiségeiben nyerve elhelyezést.

Az archívum 2013 végétől a Molnár Tamás Kutatóközpont Jelenkutató Csoportjának kezelésébe került, majd 2016. január 1-től 2021 nyaráig tudományos rektorhelyettesi alárendeltségben, az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár szervezeti keretei között folytatta az egyetemi gyűjtőkörre is fokozatosan kiterjedő működését.

2021. augusztus 1-től önálló szervezetként, NKE Egyetemi Levéltár néven, immár közlevéltárként működik, továbbra is a tudományos rektorhelyettesi portfólió részeként.

Az NKE Egyetemi Levéltár történetéről részletesebben: Levéltártörténet tanulmány

 

4. Iratok

Levéltárunk gyűjti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi központi, kari, intézeti, önálló tanszéki és kari szervezeten kívüli egységeinek maradandó értékű iratanyagát. Az alig több mint tíz éves Egyetem intézményrészeiből azonban jelentős iratátvételre eddig még nem került sor. Az NKE iratok nagy arányú átvétele 2027 után várható.

Levéltárunkban őrizzük azonban a jogelőd intézmények iratait. A katonai felsőoktatás tekintetében ugyan csak az 1996. szeptember 1. után keletkezett iratokat, de a rendészeti és a közigazgatási felsőoktatás esetében valamennyi elődintézmény iratanyaga levéltárunkba került. Ide tartoznak a Víztudományi Kar jogelődeinek iratai is, amelyek azonban az NKE bajai intézményrészében kerültek elhelyezésre.

Folyamatosan bővül, és már jelen pillanatban is fontos irategyüttesekkel büszkélkedhet az Egyetem oktatóinak, munkatársainak magániratait tartalmazó gyűjteményünk.

A Levéltár gyűjti a magyar közigazgatás-, és politikatörténet maradandó értékű iratait is. A Rendszerváltás Gyűjtemény Archívum (RVGYA) adta egykor a levéltári iratállomány magját. A gyűjtemény négy nagy tematikus egységre tagolódik: (1) politikatörténeti iratok, (2) személyi iratok – a politikai és szellemi elithez tartozó személyek iratanyaga, (3) közigazgatási és önkormányzati kutatások iratok, valamint (4) a közigazgatás-történeti gyűjtemény – a megszűnt Nemzeti Közigazgatási Intézet és jogelőd szervezeteinek iratanyaga. A magyar politikatörténet fontos forrásegyüttese a Szabad Demokraták Szövetségének iratanyaga, amely szintén Levéltárunk állományába került.    

Fondjegyzék: NKE fondjegyzék

 

5. Kutatószolgálati információk

Levéltárunkban kizárólag előzetes bejelentkezés után lehet kutatásokat folytatni!

Bejelentkezés: leveltar@uni-nke.hu e-mail címen, vagy a +3614329000 / 29586 telefonszámon.

Levéltárunk kutatószolgálata hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között tart nyitva.

Letölthető dokumentumok:

Kutatói adatlap
Kutatói nyilatkozat
Támogatói nyilatkozat
Kérőlap, kísérő lap 
NKE kutatási szabályzat

 

6. Kiadványaink

„Zászló alá magam csaptam fel” ünnepi tanulmányok a 65 éves Csikány Tamás dandártábornok tiszteletére. Budapest: Ludovika, 2023.

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/zaszlo-ala-magam-csaptam-fel/

 

7. Hírek

Fejlesztés alatt.

 

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Gyűjteménye

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2020-ban határozta el, hogy állandó kiállítás keretében mutatja be a Ludovika Akadémia történetét azzal a céllal, hogy a katonai felsőoktatás és a közszolgálati képzés múltját, hagyományait feltárja. Ennek muzeológiai hátterét jelenti az elpusztult és szétszóródott emlékanyag pótlására hivatott Ludovika Gyűjtemény, amely számít arra, hogy magánszemélyek a Ludovikás felmenőikhez kapcsolódó tárgyaikat és dokumentumaikat felajánlják. A Ludovika Gyűjtemény 2022. június 24-én kapott működési engedélyt a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól közérdekű muzeális gyűjteményként. Fennállásának első évében 45 tárgy és dokumentum került a tulajdonába. Az állandó kiállítás („A Hazáért mindhalálig!” A Ludovika Akadémia története 1808-1945) 2022. május 23-án nyílt meg.

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/ludovika-torteneti-kiallitas

 

9. Egyetemtörténet

Levéltárunkban számos olyan dokumentumot őrzünk, amely ugyan élesen megvilágítja Egyetemünk és elődintézményei működésének egy-egy részletét, de eddig nem találtak utat a nagy összegző tanulmányokba, monográfiákba. Ennek ellenére érdemesek arra, hogy a szélesebb nyilvánosság is megismerje őket. Ezek közül válogatunk, és teszünk közzé itt néhány forrásszemelvényt, vagy azokra épülő rövid dolgozatot.

Fejlesztés alatt.