Részletfizetés

Fizetés könnyítés a 2020/2021. tanév II. félévében

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. Az első részlet befizetése – a regisztráció feltétele - meg kell, hogy előzze a regisztrációs időszak kezdőnapját. A második részlet befizetésének a határideje 2021.március 16.

 

A hallgató vagyoni helyzetére, jövedelmi viszonyaira, tanulmányi eredményére tekintettel fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően - az azokat alátámasztó dokumentumokkal - igazolni kell. A vagyoni helyzet, illetve a jövedelmi viszonyok igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

A fizetési könnyítési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.

  •  Az önköltséghez kapcsolódó kérelem beadási határideje: 2021. január 20, (HHK 2021. január 13.). Ezt követően keletkezett fizetési kötelezettség esetén a fizetési határidő utolsó napja.
  • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja el.
  • A határidő elmulasztása jogvesztő!
  • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2021. január 24, (HHK 2021. január 17.), mely a félévi regisztráció feltétele!
  • A befizetési határidő elmulasztása késedelmi díjat von maga után.

 

 

Gazdasági Hivatal

2020/21/2 részletfizetés
PDF letöltése
2020/21/1 részletfizetés
PDF letöltése
2019/20/2 részletfizetés
PDF letöltése
2019/20/1 részletfizetés.pdf
PDF letöltése
2018/19/2 részletfizetés.pdf
PDF letöltése