Részletfizetés

Részletfizetés a 2018/2019. tanév II. félévében

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. Az első részlet befizetése – a regisztráció feltétele - meg kell, hogy előzze a regisztrációs időszak kezdőnapját.  A második részlet befizetésének a határideje 2019. március 14.  

 

A hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel fizetési

kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően, az azokat alátámasztó dokumentumokkal igazolni kell. A vagyoni viszony, illetve a jövedelmi helyzet igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

Részletfizetési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.

 

  • A részletfizetési kérelem beadási határideje: 2019. január 15. 
  • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja el.
  • A határidő elmulasztása jogvesztő!
  • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2019. január 20., mely a félévi regisztráció feltétele!
  • A befizetési határidők elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összege 3.000.- Ft.

 

Gazdasági Hivatal

 

2018/19/2 részletfizetés.pdf
PDF letöltése