NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács bemutatkozás

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (rövidítve: EDHT) a doktori képzés szervezésére, koordinálására, a doktori eljárás engedélyezésére és felügyeletére, a doktori fokozat odaítélésére, az oktatói és előadói képesség (habilitás), valamint tudományos teljesítmény egyetemi megítélésére, a habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott tudományos testület.

Feladatai:

 • doktori képzés tervezése, szervezése, koordinálása és ellenőrzése;
 • a doktori eljárások engedélyezése, felügyelete;
 • a doktori fokozat odaítélése;
 • a habilitációs minimum-követelmények meghatározása és felülvizsgálata;
 • kérelemre a habilitációs eljárás megindítása vagy az előfeltételek nem teljesülése esetén a kérelem elutasítása;
 • a habilitációs bírálóbizottság kijelölése és a bírálóbizottság jelentése alapján döntés az eljárás nyilvános részének lefolytatásáról, a habilitáció odaítéléséről, illetve a cím megtagadásáról.

A Szenátus a 29/2020. (II. 26.) számú határozatával az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjaként az alábbi személyeket választotta meg:

Elnök: Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, DSc

A Tanácsnak hivatalból tagjai:

 • Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár, DSc
  Hadtudományi Doktori Iskola vezetője
   
 • Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc
  Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője
   
 • Dr. Patyi András, egyetemi tanár
  Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője
   
 • Dr. Haller József egyetemi tanár, DSc
  Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője

A Tanács választott tagjai – karonként 2 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:
 

 • Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar:
  Dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD
  Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár, PhD
   
 • Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:
  Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD
  Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, PhD
   
 • Rendészettudományi Kar:
  Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus, CSc
  Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD
   
 • Víztudományi Kar:
  Dr. Ács Éva kutatóprofesszor, DSc 
  Dr. Karches Tamás egyetemi docens, PhD

A Tanács választott tagjai – az Eötvös József Kutatóközpont 1 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:

Dr. Hörcher Ferenc egyetemi tanár, DSc

Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgató:

 • Hadtudományi Doktori Iskola:
  Bodó Szabolcs alezredes
   
 • Katonai Műszaki Doktori Iskola:
  Szajkó Gyula őrnagy
   
 • Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola:
  dr. Kiss Rebeka
   
 • Rendészettudományi Doktori Iskola:
  Csontos-Nagy Ivett

A Doktori Tanács külsős tagjai:
 

 • Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar:
  Dr. Torma András egyetemi tanár, CSc
  Dr. Palánkai Tibor akadémikus, DSc
   
 • Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:
  Dr. Makkay Imre egyetemi tanár, CSc
  Dr. Szternák György ny. ezredes, egyetemi tanár, CSc
   
 • Rendészettudományi Kar:
  Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár, PhD
  Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár DSc
   
 • Víztudományi Kar:
  Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár, DSc
  Dr. Kiss Keve Tihamér professor emeritus, DSc