NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Diplomás Pályakövető Rendszer - DPR

Pályakövetésről bővebben - a DPR célja, módszertana

A Diplomás Pályakövetési Rendszer célja, hogy megismerjük hallgatóink intézménnyel kapcsolatos véleményét, motivációját, segítsük őket későbbi karrierjük építésében, kövessük végzettjeink pályájának alakulását, erősítsük egyetemünkhöz történő kötődésüket, fejleszthessük intézményünk oktatási és szolgáltatási színvonalát, javítsuk a kapcsolattartást a munkaerő- piaci szereplőkkel, a vállalkozói és közszféra képviselőivel.

A feldolgozott információk alapján a DPR lehetővé teszi a képzési kínálat tervezését, a marketing stratégia fejlesztését. A DPR nem kiragadott egységként, hanem folyamatként kezeli az egyetemi tanulmányokat, így hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődő fiatalok tudatos pályaválasztási döntést hozzanak. A DPR lehetőséget biztosít a személyes kérdések megválaszolására, így tevőlegesen is hozzájárul a pályaorientációhoz, a hivatástudat kialakításához, elmélyítéséhez.

A pályakövetési vizsgálat két fő területe:

  • A hallgatói motivációs vizsgálattal megismerhetjük a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációit, képzéssel szembeni elvárásait, munkaerő-piaci várakozásait, képzési és elhelyezkedési stratégiáit, továbbá előkészíthetjük a későbbi pályakövetéses vizsgálatokat.
  • A végzett hallgatók megkérdezésével szeretnénk megismerni munkaerő-piaci helyzetüket, munkavállalói tapasztalataikat, munkaerő-piaci elhelyezkedési stratégiájukat, értékelésüket a képzéseinkre és intézményi szolgáltatásainkra vonatkozóan, továbbá szeretnénk feltérképezni a már diplomával rendelkezők továbbképzési motivációit.

 

Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése

Az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatintegráción alapuló modulja, amelynek keretében a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolt egyéni szintű adatokhoz kapcsolnak hozzá anonim módon más államigazgatási rendszerekben (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Innovációs és Technológiai Minisztérium és Diákhitel Központ Zrt.) tárolt tényadatokat. Ezzel lehetőség nyílik az egyes intézményekben, képzéseken végzett hallgatók munkaerőpiaci helyzetének (pl. munkaerőpiaci státusz, jövedelem) vizsgálatára, hatékonyan támogatva az intézményi stratégiaalkotást, a szakpolitikai döntéshozatalt és a munkaerőpiaci szereplőket is. A 2020-as kutatás alapsokaságát a 2011/12 és a 2017/18 tanévek között abszolutóriumot szerzett személyek képezik.

Az interaktív keresőfelület lehetőséget ad arra, hogy négy különböző végzett évfolyam tanulmányi és munkaerőpiaci adatait vizsgálhassuk minden olyan képzésen, amelyen az adott tanévben legalább tizenöten sikeresen végeztek. Néhány kattintással választ kaphatunk – többek között – olyan kérdésekre, hogy az adott szakon és évfolyamon végzettek milyen gyorsan helyezkedtek el, mekkora jövedelemmel rendelkeznek, mely ágazatokban és milyen munkakörökben dolgoznak, valamint milyen arányban és irányban tanulnak tovább.

https://www.diplomantul.hu/adminisztrativ-adatbazisok-egyesitese