Diplomás Pályakövető Rendszer - DPR

Pályakövetésről bővebben - a DPR célja, módszertana

A Diplomás Pályakövetési Rendszer célja, hogy megismerjük hallgatóink intézménnyel kapcsolatos véleményét, motivációját, segítsük őket későbbi karrierjük építésében, kövessük végzettjeink pályájának alakulását, erősítsük egyetemünkhöz történő kötődésüket, fejleszthessük intézményünk oktatási és szolgáltatási színvonalát, javítsuk a kapcsolattartást a munkaerő- piaci szereplőkkel, a vállalkozói és közszféra képviselőivel.

A feldolgozott információk alapján a DPR lehetővé teszi a képzési kínálat tervezését, a marketing stratégia fejlesztését. A DPR nem kiragadott egységként, hanem folyamatként kezeli az egyetemi tanulmányokat, így hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődő fiatalok tudatos pályaválasztási döntést hozzanak. A DPR lehetőséget biztosít a személyes kérdések megválaszolására, így tevőlegesen is hozzájárul a pályaorientációhoz, a hivatástudat kialakításához, elmélyítéséhez.

A pályakövetési vizsgálat két fő területe:

  • A hallgatói motivációs vizsgálattal megismerhetjük a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációit, képzéssel szembeni elvárásait, munkaerő-piaci várakozásait, képzési és elhelyezkedési stratégiáit, továbbá előkészíthetjük a későbbi pályakövetéses vizsgálatokat.
  • A végzett hallgatók megkérdezésével szeretnénk megismerni munkaerő-piaci helyzetüket, munkavállalói tapasztalataikat, munkaerő-piaci elhelyezkedési stratégiájukat, értékelésüket a képzéseinkre és intézményi szolgáltatásainkra vonatkozóan, továbbá szeretnénk feltérképezni a már diplomával rendelkezők továbbképzési motivációit.