Aktualítások

Határon túli együttműködés a tehetséggondozásban

2015. október 12-én Kolozsváron került aláírásra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsai közötti Együttműködési Nyilatkozat. A dokumentum - a két egyetem rektora által korábban aláírt Együttműködési Megállapodás által deklarált célok megvalósítása érdekében -  megfogalmazza  a két intézmény oktatóinak és hallgatóinak tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri mozgalom keretében történő együttműködésnek lehetőségeit (kutatás, konzulensi és tutori tevékenység, rendezvények). A Nyilatkozatot a Sapientia EMTE részéről, Dr. Balog Albert egyetemi tanár, Az NKE részéről Dr. Németh András őrnagy, egyetemi docens, intézményi TDT elnökök látták el kézjegyükkel.

Összefoglaló az „NTP-OTDKR-14-0056” azonosítószámú, „Az NKE tehetséges hallgatóinak a XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázat megvalósításáról

Pályázatunk célja az volt, hogy az NKE tehetséges hallgatóinak a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 5 tudományterületi szekciójában történő részvételét támogassuk.

Az online rendszer adatai alapján a Had- és Rendészettudományi Szekcióba összesen 145 nevezés érkezett, nagyrészt az NKE pályázói részéről. A szervezők áldozatos munkájának köszönhetően a konferencia kiemelkedően magas színvonalon került lebonyolításra.  

A Had- és Rendészettudományi Szekcióba beérkezett rekord számú dolgozatot 9 felsőoktatási intézmény 13 karának hallgatói nyújtották be az alábbi megoszlás szerint (db.): Nemzeti Közszolgálati Egyetem (133), Szent István Egyetem (5), Budapesti Corvinus Egyetem (1), Budapesti Gazdasági Főiskola (1), Nyugat-magyarországi Egyetem (1), Szegedi Tudományegyetem (1), Eszterházy Károly Főiskola (1), Gál Ferenc Főiskola (1), Miskolci Egyetem (1). Ezekből a konferencia napján végül 135 került bemutatásra.

A 16 tagozatban 16 első, 16 második és 12 harmadik helyezés került kiosztásra. A végső sorrend több tagozat esetében is nagyon szoros versenyben dőlt el. Az első helyezéseken 5 kar, illetve önálló intézet hallgatói osztoztak, míg minősített helyezést 10 kar, illetve önálló intézet hallgatói értek el. Különdíjban és tárgyjutalomban a pályázók közel fele részesült, ami jól jelzi a bemutatott pályamunkák magas színvonalát.

A XXXII. OTDK öt tudományterületi szekciójába az NKE hallgatói összesen 172 nevezést nyújtottak be az alábbi megoszlás szerint:

 • Had- és Rendészettudományi Szekció: 133 fő
 • Közgazdaságtudományi Szekció: 2 fő
 • Műszaki Tudományi Szekció: 2 fő
 • Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció: 2 fő
 • Társadalomtudományi Szekció: 8 fő


Az egyetem hallgatói ezeken a megmérettetéseken  az alábbi eredményeket érték el: I. helyezés: 15 fő, II. helyezés: 14 fő, III. helyezés: 12 fő, Különdíj: 58 fő.

 

Szekciónkénti bontásban:

- A Had- és Rendészettudományi Szekcióban hallgatóink 15 db. első, 14 db. második, 11 db. harmadik helyezést, 57 db. különdíjat szereztek (HHK: I. helyezés: 6 fő, II. helyezés: 5 fő, III. helyezés: 3 fő, Különdíj: 20 fő, RTK: I. helyezés: 4 fő, II. helyezés: 5 fő, III. helyezés: 6 fő, Különdíj: 25 fő, NETK: I. helyezés: 2 fő, II. helyezés: 3 fő, Különdíj: 4 fő, VKI: I. helyezés: 3 fő, II. helyezés: 1 fő, III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 7 fő, NBI: III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 1 fő).

- A Műszaki Tudományi Szekcióban egy HHK-s szerzőpáros III. helyezést szerzett.

- A Társadalomtudományi Szekcióban a KTK-s hallgatók 1 db. különdíjat szereztek.

Az elért eredmények mutatják hallgatóink és konzulenseik áldozatos és színvonalas munkáját. Az NKE tudományos diákköri tevékenységét a továbbiakban is magas színvonalon kívánjuk folytatni.

További képek: http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/galeria/fotogaleria/osszefoglalo-kepek

Összefoglaló videó: http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/galeria/videogaleria

Összefoglaló a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról

A XXXII. OTDK-n egyetemünk két tudományterületi szekció megszervezésében és lebonyolításában volt érdekelt. Az Állam- és Jogtudományi Szekciót (http://otdk2015.uni-nke.hu) a Közigazgatás-tudományi Kar rendezte 2015. március 31 - április 02., míg a Had- és Rendészettudományi Szekcióban (http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu) a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar társszervezőként vállalt szerepet 2015. április 15-17. között, amelyet a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara rendezett Gödöllőn. Az online rendszer adatai alapján a Had- és Rendészettudományi Szekcióba145, az Állam- és Jogtudományi Szekcióba 297 (kvóta: 300 pályamű) nevezés érkezett. (Ezekből az első esetben egy, a második esetben két dolgozat került kizárásra.) A szervezők áldozatos munkájának köszönhetően mindkét konferencia kiemelkedően magas színvonalon került lebonyolításra, amiért köszönet illeti őket.  

A Had- és Rendészettudományi Szekcióba beérkezett rekord számú dolgozatot 9 felsőoktatási intézmény 13 karának hallgatói nyújtották be az alábbi megoszlás szerint (db): Nemzeti Közszolgálati Egyetem (133), Szent István Egyetem (5), Budapesti Corvinus Egyetem (1), Budapesti Gazdasági Főiskola (1), Nyugat-magyarországi Egyetem (1), Szegedi Tudományegyetem (1), Eszterházy Károly Főiskola (1), Gál Ferenc Főiskola (1) Miskolci Egyetem (1). Ezekből a konferencia napján végül 135 került bemutatásra.

A 16 tagozatban 16 első, 16 második és 12 harmadik helyezés került kiosztásra. A végső sorrend több tagozat esetében is nagyon szoros versenyben dőlt el. Az első helyezéseken 5 kar, illetve önálló intézet hallgatói osztoztak, míg minősített helyezést 10 kar, illetve önálló intézet hallgatói értek el. Különdíjban és tárgyjutalomban a pályázók közel fele részesült, ami jól jelzi a bemutatott pályamunkák magas színvonalát.

Az Állam és Jogtudományi Szekcióba beérkezett dolgozatokat 11 felsőoktatási intézmény 12 karának hallgatói nyújtották be az alábbi megoszlás szerint (db): Eötvös Lóránd Tudományegyetem (40), Pázmány Péter Katolikus Egyetem (40), Pécsi Tudományegyetem (38), Szegedi Tudományegyetem (40), Debreceni Egyetem (30), Miskolci Egyetem (30), Károli Gáspár Református Egyetem (25) Széchenyi István Egyetem (25), Nemzeti Közszolgálati Egyetem (25), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem + Babes-Bolyai Tudományegyetem (5).

A 30 tagozatban 30 első, 37 második és 30 harmadik helyezés került kiosztásra. Az első helyezéseken 9 kar, hallgatói osztoztak, míg minősített helyezést 10 kar hallgatói értek el. Különdíjban és tárgyjutalomban 60 dolgozat részesült. A rendezvény volumenére jellemző, hogy az összes résztvevők száma meghaladta az 1000 főt!

AXXXII. OTDK hat tudományterületi szekciójába az NKE hallgatói összesen 172 nevezést nyújtottak be az alábbi megoszlás szerint:

 • Had- és Rendészettudományi Szekció: 133 fő
 • Állam- és Jogtudományi Szekció: 25 fő
 • Társadalomtudományi Szekció: 8 fő
 • Közgazdaságtudományi Szekció: 2 fő
 • Műszaki Tudományi Szekció: 2 fő
 • Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció: 2 fő

 

Az egyetem hallgatói ezeken a megmérettetéseken  az alábbi eredményeket érték el: I. helyezés: 16 fő, II. helyezés: 17 fő, III. helyezés: 13 fő, Különdíj: 63 fő, legjobb opponens: 2 fő.

Szekciónkénti bontásban:

Állam és Jogtudományi Szekcióban hallgatóink 1 db első, 3 db második, 1 db harmadik helyezést, 5 db különdíjat és 2 legjobb opponensnek járó elismerést szereztek (KTK: II. helyezés: 2 fő, III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 4 fő, legjobb opponens: 2 fő; RTK: I. helyezés: 1 fő, II. helyezés: 1 fő, Különdíj: 1 fő).

Társadalomtudományi Szekcióban a KTK-s hallgatók 1 db különdíjat szereztek.

Had- és Rendészettudományi Szekcióban hallgatóink 15 db első, 14 db második, 11 db harmadik helyezést, 57 db különdíjat szereztek (HHK: I. helyezés: 6 fő, II. helyezés: 5 fő, III. helyezés: 3 fő, Különdíj: 20 fő, RTK: I. helyezés: 4 fő, II. helyezés: 5 fő, III. helyezés: 6 fő, Különdíj: 25 fő, NETK: I. helyezés: 2 fő, II. helyezés: 3 fő, Különdíj: 4 fő, VKI: I. helyezés: 3 fő, II. helyezés: 1 fő, III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 7 fő, NBI: III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 1 fő).

Műszaki Tudományi Szekcióban egy HHK-s szerzőpáros III. helyezést szerzett.

Gratulálunk hallgatóink és konzulenseik nagyszerű szerepléséhez!

Rövid beszámoló a 2014. évi tavaszi kari TDK fordulókról

A projekt a Nemzeti Tehetség Program “Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatására kiírt „A közszolgálat ifjú tehetségei” című NTP- TDK-13-019 azonosítószámú támogatási szerződés terhére valósult meg.
 

2014 tavaszán is nagy érdeklődés mellet zajlottak az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulói, amit a bemutatásra kerülő összesen 139 pályamunka is jól bizonyít. Ezekkel együtt a tanévet kiemelkedő eredménnyel zárta a tudományos diákköri mozgalom, hiszen az 2013 őszi dolgozatokkal együtt összesen 254 dolgozat került megmérettetésre, ami az egyetem megalakulását követő időszakhoz képest az aktivitás megduplázódását jelenti.

Idén először a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a kari fordulók egyetemi szinten összehangolva kerültek lebonyolításra, és a pályamunkák bemutatására közös rezümékötetben formájában is lehetőség nyílt.

Az egyes konferenciák a karok, illetve képzések sajátosságaihoz igazodva, különböző időpontokban kerültek megtartásra. A sort a Rendészettudományi Kar nyitotta 2014. április 02-án, ahol a pályázók 7 tagozatban 46 előadás formájában mutatták be kutatási eredményeiket a szakmai zsűrik és az érdeklődők előtt. A bizottságok minősítése alapján ezúttal 24 hallgató nyerte el a XXXII. OTDK-n való indulás jogát2014. április 24-én az egyetem Ménesi úti kampuszán került megrendezésre a közigazgatás-tudományi Kar konferenciája ahol a 4 tagozatban 31 pályamű bemutatására került sor. A szigorú zsűri ebben a fordulóban 3 dolgozatot juttatott tovább, a többi esetben pedig javasolta a kutatások folytatását és a következő kari fordulón – az új eredményekkel kiegészítve – történő újabb megmérettetését. A sort a hagyományokhoz híven a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar zárta, a közvetlenül a Honvédelem Napját követően, 2014. május 22-én megrendezett konferenciájával. Ezen a fordulón a kariak mellett, az egyetemen működő független intézetek hallgatói is bemutathatták pályamunkáikat, ami 12 tagozatban 62 előadást jelentett. A késői időpontnak is köszönhetően a pályamunkák többsége kiforrott kutatások eredményeiről számolt be, így a zsűrik 46-ot alkalmasnak is találtak közülük az országos fordulóban való megmérettetésre.     

A konferenciák eredményei a Kari Tudományos Diákköri Tanácsok oldalain olvashatóak:

HHK: http://hhk.uni-nke.hu/hirek/2014/06/02/beszamolo-a-hhk-2014_-evi-tavaszi-itdk-eredmenyeirol

KTK: http://ktk.uni-nke.hu/hirek/2014/04/25/lezajlott-a-tudomanyos-diakkori-konferencia-tavaszi-forduloja

RTK: http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor/tdk

 

A rezümékötet elektronikus formában az alábbi linkről tölthető le: Rezümkötet

A rendezvényről készült összefoglaló videó az alábbi oldalon tekinthető meg: Összefolaló videó

A rendezvény képgalériája az alábbi oldalon tekinthető meg: Képgaléria

Egyetemünk karainak TDK eredményessége

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöki munkacsoportja új eljárást dolgozott ki a felsőoktatási intézmények és karaik által folytatott TDK tevékenység sikerességének hiteles minősítésére, amelynek eredményeit az „Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények TDK eredményessége”című kiadványában publikálta. A TDK-eredményességi mutató a tudományos teljesítmény mellett az oktatói munkát is figyelembe veszi, így teremtve meg egy komplex szemléletű tehetséggondozási eredményesség meghatározásának lehetőségét, amely az elmúlt három OTDK adatain alapul.

A módszerrel nem rangsor került felállításra, hanem a 175 kar teljesítményét hat kategóriákba sorolva minősítették. Ez alapján a „felsőházban” kiemelkedő minősítést a karok 5%-a, jelentős minősítést 10%-a,  minősítést 15%-a ért el, míg közepesre a karok 20%-át értékelték. A lista második felében fejlesztendő minősítést az intézmények 40%-a kapott, a fennmaradó 10% teljesítményét pedig értékelhetetlennek találták.

A fenti besorolás szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző karának jogelődjei, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar jelentős, a Bolyai János Hadmérnöki (Katonai Műszaki) Kar pedig jó minősítésével, illetve az NKE Rendészettudományi Kar jogelődjeként a Rendőrtiszti Főiskola szintén jó minősítésével a felsőházban debütált. Bár a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar az NKE Közigazgatás-tudományi Karának jogelődjeként még fejlesztendő értékelést kapott, a XXXI. OTDK-ra való felkészülés időszakában a Kari Tudományos Diákköri Tanács által tett erőfeszítéseknek köszönhetően jó esély mutatkozik a előrelépésre.        

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács a kari szervezetekkel, valamint az egyetemi és kari vezetőkkel szorosan együttműködve tevékenykedik az NKE-n zajló tudományos diákköri aktivitás fokozásán annak érdekében, hogy a hamarosan egyéves fennállását ünneplő intézmény a XXXI. OTDK-t  követően  ̶  a Had és Rendészettudományi Szekció házigazdájaként  ̶  az országos tudományos diákköri mozgalom integráns részévé váljon.  

Az OTDT értékelése az alábbi linken olvasható:

http://www.otdt.hu/cms/otdk/eredmenyessegi-mutato/

Cziráki Szabina, Harai Dénes: HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG – TEHETSÉGGONDOZÁS – TDK

(TDK fórum, Széchenyi István Egyetem, Győr)

2012. október 31.

Tájékozató az ETDT alakuló üléséről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának első, alakuló ülését 2012. május 11-én 10:00 órára, az NKE Hungária körúti kampusz „A” épületének Bolyai termébe hívta össze a tanács elnöke, Dr. Németh András okl. mk. százados. Az ülésen részt vett mindhárom kar kari tudományos diákköri tanácsának elnöke és titkára, a karok és önálló intézetek képviselői, valamint az egyetem hallgatói és doktorandusz önkormányzatainak delegáltjai. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Dr. habil. Nemeslaki András tudományos és nemzetközi rektorhelyettes is.

Az ülés folyamán kiderült, hogy a tanács tagjai nem csupán a tudományos diákköri tevékenységgel kapcsolatban gondolkodtak hasonlóan, de a szervezet működését, valamint jövőjét érintő kérdésekben is egyet tudtak érteni, így egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el mind a szervezet ügyrendjét, mind az éves munkatervét, illetve választották meg a szervezet titkárát is.

Az üléssel egyidejűleg zajlott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferenciája, ahol a hallgatók által készített 50 TDK pályamunka került bemutatásra. Ennek kapcsán napirendre került az oktatók és a hallgatók motivációjának kérdése is. Mint Dr. habil. Nemeslaki András rektorhelyettes úr elmondta, intézményünk státuszából eredően kiemelten fontos terület a tudományos utánpótlás-nevelés, aminek legfontosabb pillére az aktív tudományos diákköri tevékenység, így ennek támogatása prioritást kell hogy élvezzen az egyetemen. Ezért a vezetés most minden eddiginél nyitottabb az új ötletekre, az oktatók és a hallgatók ösztönzésére pedig sokkal nagyobb energiát kíván fordítani.

A kari tudományos diákköri tanácsok elnökeinek tájékoztatóiból kiderült, hogy némely területen az egyetem tradicionálisan szinte egyeduralkodónak számít (pl.: hadtudományok, büntetőjog, kriminológia, kriminalisztika), más tudományterületeken viszont komolyan meg kell küzdeni a legapróbb sikerekért is (pl.: a jogi szekciókban). Ezért fontos feladat az NKE tudományos diákköreinek más felsőoktatási intézmények hallgatói számára történő megnyitása, a lehetőségek és elért eredmények széleskörű, nyilvános propagálása.

Az ülésen elhangzottak alapján az ETDT tagjai felé kérésként fogalmazódott meg, hogy konstruktív ötletek kidolgozásával járuljanak hozzá a tudományos diákköri stratégia és a motivációs rendszer megalkotásához, melyek a soron következő, júniusi ülésen ismét napirendre kerülnek majd.

A tudományos diákkörökkel kapcsolatos információk elérhetőek a http://etdt.uni-nke.hu/ oldalon.

Budapest, 2012. május 22.

 

Szilágyi Enikő htj.

ETDT titkár