Aktualitások

Tájékoztató a 2020. évi tavaszi tudományos diákköri konferenciák megrendezéséről

 

A COVID-19 miatt korábban kialakult járványügyi veszélyhelyzet, illetve a védekezés érdekében hozott intézkedések következtében a 2019/20. tanév tavaszi szemeszterében a tudományos diákköri konferenciák megrendezésére nem kerülhetett a sor a korábban megszokott rendeben.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete a kialakult helyzetet folyamatosan értékelve állásfoglalást adott ki a tavaszi konferenciák esetleges megrendezésének feltételeiről, illetve elhalasztásuk lehetőségéről. Ebben felhatalmazta az intézményeket, hogy maguk határozzák meg a pótlás és a megrendezés módját úgy, hogy a hallgatói érdekek ne sérüljenek. Ennek fő eleme, hogy a halasztott konferenciákra az idén végző hallgatók a korábbi feltételekkel nevezhetnek akár szakdolgozatukkal is, függetlenül attól, hogy a nevezés időpontjában, megszerezték-e az abszolutóriumot vagy sem. A nevezésre a szakdolgozat megvédését követően is van lehetőség. A lehetőség az MSc képzésben résztvevők esetében is fennáll, ugyanakkor ebben az esetben a korábbi szabály értelmében a diplomamunka és a benyújtott pályamunka között 30%-nál nagyobb egyezés nem lehet.       

A felhatalmazás alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Karai az alábbi döntéseket hozták:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar: a tavaszi és őszi konferencia összevonása

Felhívás szövege: https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkorok/kari-tudomanyos-diakkori-konferenciak-itdk/itdk-2020-osz

Nevezési határidő: 2020. október 15.
Benyújtási határidő: 2020. október 25.
Konferencia időpontja: 2020. november 05.

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar: a tavaszi konferencia szeptemberben kerül lebonyolításra (nevezési határidő: június 15), melyen az egyetem összes karának hallgatói, és a partnerintézmények hallgatói korlátozás nélkül vehetnek részt. Nevezni kizárólag elektronikusan lehet: tdk.hhk@uni-nke.hu

Felhívás szövege: https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/kari-tudomanyos-diakkor/2020-evi-tavaszi-itdk

Nevezési határidő: 2020. június 15.
Benyújtási határidő: 2020. június 15.
Konferencia időpontja: 2020. szeptember 21.

Rendészettudományi Kar: a tavaszi és őszi konferencia összevonása

Felhívás szövege: https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor-tdk/tdk-felhivas-2020-tavaszi-es-oszi-egyuttes-rendezvenyre

Nevezési határidő: 2020. augusztus 28.
Benyújtási határidő: 2020. október 09.
Konferencia időpontja: 2020. november 04.

Víztudományi Kar: a tavaszi és őszi konferencia összevonása

Felhívás szövege: https://vtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tdk/felhivas

Nevezési határidő: 2020. november 09.
Benyújtási határidő: 2020. november 13.
Konferencia időpontja: 2020. november 19.

További információkért kérem keressék fel a kari TDK honlapokat, illetve kérdéseikkel forduljanak bizalommal a kari tudományos diákköri szervezetekhez.

Várjuk jelentkezésüket!

 

Dr. Németh András őrnagy

ETDT elnök