NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Aktualitások

Tájékoztató a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2023 tavaszára meghirdette a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (36. OTDK).

Az OTDT a 36. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 36. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

A 36. OTDK folytatja azt a hagyományt, hogy 16 különálló szekcióba tagozódik a szakterületek alapján. Egyetemünk idén két szekcióban is szervező szerepet vállalt, ennek megfelelően április hónapban a Rendészettudományi Kar szervezésében kerül megrendezésre a Had- és Rendészettudományi Szekció, valamint a Víztudományi Kar szervezésében a Műszaki Tudományi Szekció. A 36. OTDK adatai az alábbi linkeken érhetők el:

A 36. OTDK központi felhívása: https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

A Had- és Rendészettudományi Szekció felhívása: https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36OTDK_hadszekciofelhivas.pdf

A Műszaki Tudományi Szekció felhívása: https://otdk.hu//storage/36.OTDK/36OTDK_muszakiszekciofelhivas.pdf

A szekciók keretében szakmai tagozatok működnek. Az OTDK szekcióinak rendezői az OTDT szakmai bizottságainak egyetértésével legalább 6 és legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatokat tervezhetnek. További feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető. A tagozatban helyezés és különdíj akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 dolgozatból legalább 5 és legfeljebb 15 dolgozat bemutatásra kerül. Amennyiben valamely szakmai tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat az OTDK szekcióért felelős OTDT szakmai bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az összevonás feltétele, hogy az összevont tagozatban legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka szerepeljen, így helyezések és díjak is kioszthatóvá válnak.