NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Publikációs Nívódíj 2019

Kategória

Pályázó(k) neve

Pályamű címe

1. Folyóirat cikk

Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok

A Massachusetts állambeli Norfolki Börtön működésének kriminálpedagógiai gyökerei

2. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv

 

Dr. Sasvári Péter – Urbanovics Anna

A tudományos  publikálás alapjai

3. Könyvrészlet

Dr. Pócza Kálmán – Dr. Dobos Gábor Dr. Gyulai Attila

Dissenting Coalitions at the Hungarian Constitutional Court 1990-2018

4. Konferenciaközlemény

Dr. Nyikos Györgyi – Soós Gábor

 

Public and Private Funds in National Economic Development in Hungary

5. Tankönyv, jegyzet

Dr. Barta Judit – Dr. Barzó Tímea – Dr. Fézer Tamás – Dr. Juhász Ágnes –
Dr. Keserű Barna Arnold – Dr. Kőhidi Ákos – Dr. Leszkoven László –
Dr. Papp Tekla
Dr. Pusztahelyi Réka – Ujváriné Dr. Antal Edit

 

Civilisztika II. Dologi jog – Felelősségtan