NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Publikációs Nívódíj 2020

Kategória

Alkategória

Pályázó(k) neve

Pályamű címe

I. jog-, közigazgatás- és rendészettudományok

1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv

Dr. Haller József

Neurobiopsychosocial Perspectives on Aggression and Violence
From Biology to Law Enforcement

2. Folyóirat cikk

Dr Auer Ádám, Dr Orbán Endre

Zárókőszerep az uniós alapjogvédelemben?
Újabb fejlemények a német Szövetségi Alkotmánybíróságnak az uniós joghoz fűződő viszonyában. A felejtéshez való jog I-II.

3. Könyvrészlet

Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin

The Right to a Remedy in International Documents

4. Konferenciaközlemény

Dr. Sallai János r. ezredes

A rendészettudomány XXI. századi kihívásai

5. Tankönyv, jegyzet

Az alkategóriában a bírálóbizottság nem adott ki helyezést. 

 

II. hadtudomány

1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv

Dr. Forgács Balázs őrnagy

Gerillák, partizánok, felkelők
Az irreguláris hadviselés elméletének története - korunk kihívásai

2. Folyóirat cikk

Dr. Balla Tibor ezredes

A trianoni békediktátum és az önálló magyar haderő

3. Könyvrészlet

Dr. Balla Tibor ezredes

Das kaiserliche und königliche 11. Husarenregiment „Ferdinand der Erste, König der Bulgaren” im Ersten Weltkrieg

4. Konferenciaközlemény

Dr. Tóth Bence

A magyarországi vasúthálózat „gyenge láncszemei”

5. Tankönyv, jegyzet

Dr. Szászi Gábor ezredes, Dr. Tóth Bence

Döntéselőkészítési módszerek
Alapfeladatok és alkalmazások

III. politikatudomány és nemzetközi tanulmányok

1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv

Dr. Hörcher Ferenc

A Political Philosophy of Conservatism
Prudence, Moderation and Tradition

2. Folyóirat cikk

Dr. Dobos Imre, Dr. Michalkó Gábor, Dr. Sasvári Péter

Messze még a híd?
Kelet-Közép-Európa gazdaságtudományi kutatóinak összehasonlítása

3. Könyvrészlet

Az alkategóriában a bírálóbizottság nem adott ki helyezést. ​​​​​​​

 

4. Konferenciaközlemény

Az alkategóriában a bírálóbizottság nem adott ki helyezést. ​​​​​​​

 

5. Tankönyv, jegyzet

Az alkategóriában a bírálóbizottság nem adott ki helyezést. ​​​​​​​

 

IV. természet- és műszaki tudományok

1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv

Dr. Teknős László tű. százados

Az éghajlatváltozás és a rendkívüli időjárás hatásaiból adódó katasztrófavédelmi feladatok kockázatalapú megközelítése

2. Folyóirat cikk

Dr. Tóth Bence, Dr. Horváth István

How the Planned V0 Railway Line Would Increase the Resilience of the Railway Network of Hungary Against Attacks

3. Könyvrészlet

Az alkategóriában a bírálóbizottság nem adott ki helyezést. ​​​​​​​

 

4. Konferenciaközlemény

Németh András, Dr. Tóth Bence

Gráf alapú integrált díjképzési rendszer hazai alkalmazási lehetőségei

5. Tankönyv, jegyzet

Dr. Tóth Bence

Mechanika II:
Szilárdságtan