NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Rektori köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

Hallgass, fiam, mestered parancsaira és nyisd meg szívedet. 

(Szent Benedek Regulája)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektoraként tisztelettel köszöntöm az Egyetem honlapján. Engedje meg, hogy ismertessem intézményünk küldetését, feladatait és céljait!

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával létrejött intézményünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény hívta életre. A 2012. január 1-jétől működő Egyetem célja, hogy a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek számára képezzen szakembereket. 2017-ben létrejött az Egyetem Víztudományi Kara is a bajai Eötvös József Főiskola vízügyi képzéseinek átvételével. A jövőben a vízstratégia, vízpolitika, vízgazdálkodás kulcsfontosságú lesz, így a vízügyi szakemberképzés integrálása az Egyetem oktatási profiljába hasznos és releváns lépés volt.

Jelenleg négy karral, négy doktori iskolával és hazánk egyik legmodernebb és legszebb egyetemi campusával büszkélkedhetünk. 2014 márciusában megnyílt a teljes műemléki rekonstrukcióval felújított történelmi Ludovika Főépület. 2017 szeptemberében pedig a közel négyezer  fő egyidejű befogadására alkalmas, szemináriumi termekkel, nagyelőadókkal, laborokkal és olvasóteremmel rendelkező Oktatási Központ, valamint a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium is megnyitotta kapuit. A Ludovika Campuson található még a 2017-ben Építőipari Nívódíjat nyert Orczy Úti Kollégium is, a sportcsarnokkal, uszodával rendelkező Ludovika Aréna, továbbá több kültéri sportpálya, a lövészklub, valamint a Ludovika Huszár Lovarda is.

A Ludovika Sportegyesületben működik az ország legnagyobb, egyetemi utánpótlásnevelő vívó szakosztálya is. A rendészeti- és honvédtisztjelöltek kötelező vívás- vagy lovasoktatásban vesznek részt. A Ludovika Sportegyesület huszonkét szakosztályával Egyetemünk méltán használja a „Sportos egyetem, sportos közszolgálat” szlogent. Mindez növeli Egyetemünk presztízsét, a ludovikás hagyományokat integrálja az egyetemi oktatásba, ugyanakkor túl is lép a klasszikus magyar felsőoktatás funkcióin és keretein.

Egyetemünk egy különleges intézmény, elsődleges feladata, hogy hű maradjon a Ludovika hagyományaihoz, és megőrizze egyediségét.

Az Egyetem első rektora, Dr. Patyi András az egyetemalapítás nehéz munkáját eredményesen elvégezte. Utódja, Dr. Koltay András biztos növekedési pályára állította az intézményt. Ezt követően a rektori jogkörök gyakorlásával megbízott oktatási rektorhelyettes, Dr. Christián László r. dandártábornok biztosította intézményünk működésének folytonosságát. Az Egyetem harmadik rektoraként az általuk örökül hagyott magas elvárások mentén építkezem tovább.

Az alapítás óta eltelt tíz év mutatja, hogy hasznos volt az államigazgatási, katonai és a rendészeti képzés integrálása egy intézményi erőtérbe. Képzéseink lehetővé teszik, hogy minden tehetséges, a köz szolgálatára vállalkozó fiatal megtalálja a neki legmegfelelőbb életpályát. Hazánk legszebb és legmodernebb campusa is hozzásegít ahhoz, hogy a korábban megkopott katonai és rendészeti életpálya visszanyerje elismertségét és egykori presztízsét. A modern egyetemi infrastruktúra garantálja az oktatás magas színvonalát, és lépést tart a 21. század oktatástechnikai fejlődésével. Hivatásunk és kötelességünk, hogy korszerű és a legmagasabb szintű szakmai ismeretekkel rendelkező, önálló döntéshozatalra képes, szellemileg és fizikailag felkészült szakembereket képezzünk alap-, mester- és doktori szinten. Hallgatóink tehetséggondozását kilenc szakkollégium, valamint a közigazgatási vezetőképzést fókuszba helyező Ludovika Collegium biztosítja, a hagyományos képzéseken túl pedig a Nemzetek Európája Karrierprogram és a Magyar Diplomáciai Akadémia várja az érdeklődőket. A tudományt művelni szándékozó hallgatók számára lehetőség nyílik doktori fokozatszerzésre is. Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok területein rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 2018-ban intézményünk nemzetközi akkreditációt is szerzett, miután részt vett az Európai Egyetemek Szövetsége Intézményértékelési Programjában (EUA IEP). A közszolgálati továbbképzési rendszer kialakításával, a közigazgatási vizsgarendszerek működtetésével Magyarország legnagyobb felnőttképzési e-learning rendszerét is sikerült felépítenünk. Évente közel háromszázezer továbbképzést szervezünk, ezzel is gondoskodva a közszolgálat minőségének további fejlesztéséről.

Az oktatás mellett a kutatásra is nagy figyelmet fordítunk, ennek kiemelten fontos intézménye a 2019. február 1-jén megalakult Eötvös József Kutatóközpont. A szakmailag elismert és tapasztalt kutatók, oktatók, szakértők folytatnak kiemelt stratégiai szintű, multidiszciplináris kutatásokat. A kutatások eredményei beépülnek a karok oktatási tevékenységébe, gazdagítják az Egyetem kutatási tevékenységét, és erősítik az együttműködést más felsőoktatási, valamint tudományos intézmények kutatóival.

Egyetemünk abban is különleges, hogy hidat képez az állampolgárok és a tág értelemben vett kormányzás között. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy hatékony együttműködési modellt képviseljen a társadalmi igények, a nemzetstratégiai-kormányzati célok és az egyetemi autonómia között. Fontos feladatunk, hogy a nemzet ifjait a haza szolgálatára kész katonává, rendészeti szakemberré, hivatalnokká és vízügyi szakemberré képezzük.

Hallgatóink felkészülten érkeznek a munkaerőpiacra, és a közszolgálat, a közjó iránt elkötelezetten képesek hasznosítani az Egyetemen szerzett tudásukat. A modern kormányzás komplex, folyamatosan változó környezetében egyszerre kell biztosítani az állandóságot és a stabilitást és készen állni a változások reszponzív, innovatív kezelésére.

Elért sikereink mellett fontos továbbfejleszteni az intézményt: megújítani az oktatás módszertanát, kialakítani egy, a kor kihívásaira reagálni tudó, gyakorlatorientált szemléletet és növelni az intézmény láthatóságát. Az Egyetem eredményeit, fejlesztési céljait, irányelveit és működését ismerve, meg vagyok győződve róla, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarországhoz, annak Alaptörvényéhez és nemzeti értékeinkhez hű, ugyanakkor széles látókörű honvéd- és rendészeti tiszteket, valamint közigazgatási vezetőket, munkatársakat fog képezni a jövőben is.

Bízom benne, hogy honlapunkon minden Önt érdeklő információt megtalál. Jó böngészést kívánok!

 

Dr. Deli Gergely

rektor