Címzetes egyetemi tanári cím

Dr. Botz László ny. altábornagy Az adományozott címmel az Egyetem érdekeit támogató, elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. 2005 óta a nemzetbiztonsági képzés egyik kiemelt oktatója. A diplomácia, katonadiplomácia, a válságkörzetek elemzése, kutatása témakörök elismert szakértője. Több éve aktívan segíti az Egyetemen folyó nemzetbiztonsági felsővezetői alap- és mesterképzéseket, valamint a doktori képzést, hozzájárulva ezzel az Egyetem elismertségének növeléséhez. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Gőcze István Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint két évtizedig oktatott az Egyetemen és a jogelőd intézményben. A mai napig aktívan vesz részt az egyetemi vérkeringésben, a tudományszervezés, a kutatás és az oktatás területén. A hadtudomány, a hadelmélet, hadviselés, továbbá a tudományelmélet és kutatásmódszertan területén szerzett tapasztalata élő, aktuális tudásbázist jelent a doktoranduszok, és a hallgatók számára egyaránt. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Navracsics Tibor Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Jogász, politológus, egyetemi docens, politikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó óraadója. Az összehasonlító politológia és az európai belpolitika, mint kutatási területek szakembereként, valamint a politikatudomány doktoraként a hallgatóknak átadott elméleti és szakmai gyakorlati tapasztalataira épülő oktatási tevékenységét az Egyetem kiemelt értékűnek tekinti. Szakértelmével és hatékony munkájával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy A címmel szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Magas színvonalú munkavégzés jellemzi mind az oktatásban, mind a hallgatók képzéseinek színvonalas megvalósításában. Rendészeti vezetőként szerzett tudása, tapasztalata valamint tudományos kutatói és szakmai közéleti tevékenysége méltóvá teszik őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 15/2019.
(III. 6.)
számú szenátusi határozat
Dr. Harald Pöcher dandártábornok A címmel az Egyetem érdekeit támogató, elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Nemzetközileg elismert oktató, szakértő. Több éve kapcsolódott be – oktatóként és kutatóként egyaránt – Egyetemünk vérkeringésébe. Elkötelezettsége a magyar történelem megismertetésére a magyar-osztrák katonai kapcsolatok fejlesztése területén megkérdőjelezhetetlen. Hatékony munkájával sokat tett és tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetésének és képzési filozófiájának nemzetközi elismeréséért. 120/2018.
(XI. 17.)
számú szenátusi határozat
Dr. Hoffmann Imre Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Katasztrófavédelmi Intézet megalapításától kezdve részt vesz az alap- és mesterképzés programjának kialakításában, az oktatásban és a hallgatói tehetséggondozásban. Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárként közreműködött a Víztudományi Kar létrehozásában. Támogatása, szerepvállalása emeli a Karon folyó oktatás és kutatás színvonalát. Szakértelmével, odaadó és segítőkész magatartásával hozzájárul az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 73/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat
Sándorné dr. Kriszt Éva Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A közgazdaságtudományok elismert szakértője, számos publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. A magyar egyetemi közösség meghatározó vezetőjeként támogatta az egyetem alapítását, érdekeit és fejlesztését, hozzájárulva ezzel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 13/2017.
(III. 8.)
számú szenátusi határozat
Arnóczky M. Pál ny. mk. ezredes Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A jogelőd intézmény oktatójaként kimagasló feltalálói, tudományos és hazafias munkásságával, adományaival segítette a magyar katonai és polgári tanintézményeket, tanácsaival a magyar hadtudományt. Különösen gazdag tudományos munkájával méltón hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Bánfi Ferenc r. vezérőrnagy Szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalataival segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási, kutatási és kulturális tevékenységét. Rendszeres előadója az egyetem által szervezett konferenciáknak. A CEPOL uniós ügynökséghez kapcsolódó témakörökben tart órákat a Rendészettudományi Karon. Jelentős támogatást nyújtott az NKE – CEPOL együttműködés kialakításához, tagja a Mentorok Kollégiumának. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Felkai László ny. r. vezérőrnagy Az adományozott címmel szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelkedő vezetői és szervezői tevékenységével segítette a rendészet és a közigazgatás intézményi, szakmai és jogi alapjainak fejlődését, korszerűsítését. Elkötelezett támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Munkájával jelentősen hozzájárult a rendészeti képzés mai intézményi rendszerének kialakításához, a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozásához. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Nógrádi György Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az ezredforduló óta az egyik legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértő, aki lankadatlanul dolgozik a magyar nemzet biztonságpolitikai ismereteinek bővítéséért. A jogelőd intézményekben főiskolai oktatóként, napjainkban a doktori képzés meghatározó egyéniségeként jelentős részt vállal az újabb tudós generáció képzésében. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szabó József ny. vezérőrnagy Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága nagy jelentőségű a repülés, az űrhajózás és az űrdinamika területén. Több évtizedes felsőoktatásban eltöltött munkájával és tudományos kutatásaival nagymértékben hozzájárult az űrkutatásban való magyar szerepvállaláshoz és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szájer József Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Meghatározó szerepet vállalt a rendszerváltást előkészítő Ellenzéki Kerekasztal munkájában. Elévülhetetlen szakmai érdemei vannak a közjogi és a külügyi fejlesztés területén, kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat. Oktatóként és kutatóként részt vesz a jövő generációjának képzésében. A Magyarország közjogi megújulásában végzett következetes munkája méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szemerkényi Réka 2014 óta hazánk Washingtonba akkreditált nagykövete. Pályája során számos hazai és külföldi felsőoktatási és tudományos intézményben dolgozott oktatóként, kutatóként. Meghatározó szerepe van a magyar külpolitikai és biztonságpolitikai gondolkodás, valamint a kiberbiztonság fejlődésében. Aktívan támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem amerikai tudományos kapcsolatainak fejlesztését. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Vukovich Gabriella Demográfia és népességstatisztikai területen szerzett szakértelmével számos nemzetközi szervezet munkájába kapcsolódott be. Az ENSZ Statisztikai Bizottságának alelnöke, az ENSZ 2015-2030 közötti Fenntartható Fejlődési Céljainak monitorozására alakult partnerségi, koordinációs és fejlesztési stratégiai csoportjának társelnöke. Az általa vezetett hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai együttműködő partnere, melynek egyik eredménye a 2015 óta évenként megjelenő Jó Állam Jelentés színvonalának emelése. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szent-Imrey Tamás Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói tevékenysége nagy jelentőségű a kommunikáció tudomány területén. A közigazgatás-tudományi képzési program bővítésével hozzájárul az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 62/2015.
(X. 28.)
számú szenátusi határozat
Dr. Révai Róbert

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Dr. Printz János A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke, több mint 10 éve óraadóként működik közre egyetemünk illetve jogelődjének Ellenőrzési- számviteli oktatásában. Rendszeresen oktat, tudományos konferenciáinkon gyakorta előadást tart. 19/2014
(II. 19.)
számú szenátusi határozat
Dr. habil. Kis-Benedek József Egyetemi diplomáját 1976-ban, a hadtudományok PhD fokozatosa címet 2005-ben, a habilitációt 2010-ben szerezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE). Öt nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával. Kis-Benedek József a MK Katonai Felderítő Hivatalában dolgozott 1976-tól 2005-ig. Katonai rendfokozata ezredes, 10 évet dolgozott külföldön, katonadiplomáciai területen. 2002 óta oktat és 2006-tól folyamatosan részt vesz a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék munkájában, majd a NKE Nemzetbiztonsági Intézetének oktató munkájában egyetemi docensként. 142/2013.(X. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Sándor Miklós ny. ezredes Több mint 50 évet szolgált katonaként a Magyar Honvédség híradó szakmájában, ebből 25 évet töltött el a felsőfokú híradó tisztképzés területén adjunktusként, habilitált docensként, tanszékvezetőként. A miniszterelnök úr javaslatára 2010-ben kinevezték Főiskolai tanárnak. Rendelkezik – 12 kitüntetés mellett – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel. Kiemelkedő tudományos-szakmai életútjának elismeréseként megkapta az MTA Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületétől a Puskás Tivadar díjat. 103/2013.(VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Zsuga János A Miskolci Egyetemen szerezte gázmérnöki diplomáját, majd ugyanitt szerezte meg a Mikoviny Sámuel Doktori Iskolában a műszaki tudományok doktora (PhD) címet. Zsuga János 2003-2004-ig a MOL Rt. földgázszállítás vezetője, majd 2004-2007-ig a MOL Földgázszállító Rt. vezérigazgatója volt. 2007-től a FGSZ Zrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság elnöke. Tagja az MTA köztestületének, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a GTE-GAS (Gas Transmission Europe) Transmission Europe Ballancing munkacsoportnak és a GTE-GAS Transmission Europe Capacity Congestion Managment munkacsoportnak. 103/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy 1971-ben végezte el az Állatorvos-tudományi Egyetemet, majd ezt követően tanulmányait filozófia, igazgatás-szervezés és bűnügyi szakon folytatta. Munkahelyét 1971-től 2006-ig a Belügyminisztérium, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság jelentette. Tudományos és oktatói tevékenysége széleskörű. Az elmúlt 30 esztendőben megszámolhatatlan tankönyv és jegyzet őrzi munkásságát. Pályafutása alatt 18 kitüntetésben részesült. Többek között birtokosa a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének, Szent György Érdemrendnek, a Hűség a Hazához Érdemrend Nagy Keresztjének, a Kiváló Tudományos Munkáért Emlékéremnek, valamint az NKE címzetes egyetemi docense. 1998 óta aktív részese az oktatói továbbképzésnek, az RTK-n és a jogelőd intézményekben rendszeres óraadó, vizsgáztató tevékenységet folytat. Meghatározó, aktív szerepet vállalt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, és az Egyetem megalakulása óta a Fenntartói Testületben. Törekvéseivel, szakmai útmutatásával támogatást nyújt a karnak és az egyetemnek. 103/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Lindner Miklós ny. vezérőrnagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Lindner Miklós címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.
(VI .27.) számú szenátusi határozat
Dr. Dombrády Lóránd Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Dombrády Lóránd címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Csatári Sándor ny. mk. vezérőrnagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Csatári Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Tibor okl. mk. alezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Tibor okl. mk. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Tálas Péter Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Tálas Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr.Várhegyi István ny. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Várhegyi István címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI.27.) számú szenátusi határozat
Dr. Véha Antal Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Véha Antal címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kóródi Gyula címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Turmezei Péter Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Turmezei Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. habil. Huszár András ny. r. o. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. habil. Huszár András címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Sándor Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Schandl László o. dandártábornok Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Schandl László címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat