NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2021

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE
2021 ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődeinél több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza az OMHV felmérések. Ezek a felmérések értékes visszajelzést jelentenek az intézmény vezetése, oktatói számára a tekintetben, hogy a hallgatók hogyan tekintenek a munkájukra. A hallgatók elhivatottságát és demokratikus véleménynyilvánítási igényét jelzi az a tény, hogy minden évben rendre magas kitöltöttségi eredményeket tudunk felmutatni, valamint a szöveges értékelések is egyre nagyobb arányban jelennek meg. Az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E többrétű és összetett feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény döntéshozóit, a Karok/Intézetek vezetőit és nem utolsósorban az oktatókat látja el ismeretekkel. A felmérés egyben lehetőséget biztosít a hallgatók számára arra is, hogy időről-időre a véleményükkel hozzájáruljanak az Egyetem oktatási színvonalának emeléséhez. A kutatás – többek között – olyan kérdésekre keresi a választ, mint a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonya, a tananyag elsajátításának jellemzői, a tanulás körülményei. Az OMHV felmérés eredményeinek felhasználásával lehetőség nyílik egy olyan együttműködés kialakítására, amely a hallgatók igényeit is figyelembe veszi és modern tanulási környezetet biztosít. A saját magára vonatkozó adatokat az oktatók megismerhetik, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok valamint a doktori iskolák munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2021. december 01. - 2021. december 08. és 2021. december 15. - 2021. december 31. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2021/2022-es tanév 1. félévében jelenléti oktatás folyt. A válaszok nagyobb validitásának elérése érdekében 5 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola, szakirányú továbbképzés), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 716 oktatói adatlap és 1309 tantárgyi adatlap készült el. A testnevelés képzés esetén 20 oktatói és 33 tantárgyi adatlap, nyelvi képzések esetén 36 oktatói és 37 tantárgyi adatlap, a doktori iskolákra vonatkoztatva 112 oktatói és 138 tantárgyi adatlap készült el. A felmérésben új alpopulációként jelentek meg a szakirányú továbbképzés eredményei, ahol 79 oktatói és 44 tantárgyi adatlap készült.

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 52607 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 28346, amely 53,8 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2602. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1337, amely 51,3%-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1739. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 407, amely 23,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1241. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 864, amely 69,6 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A szakirányú továbbképzés esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 5730. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 2654, amely 46,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent.  Alapvetően, a kitöltési hajlandóság mintái nem változtak az előző félévhez képest, továbbra is a doktori képzéssel kapcsolatos kérdőívek kerülnek legalacsonyabb arányban kitöltésre. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2021 ősz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE
2021 tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődeinél immáron egy évtizedes múltra tekintenek vissza az OMHV felmérések. Ezek a visszajelzések mindig értékes adatokat szolgáltattak az intézmény vezetése, oktatói számára a tekintetben, hogy a hallgatók hogyan tekintenek a munkájukra. A hallgatók elhivatottságát és demokratikus véleménynyilvánítási igényét jelzi az a tény, hogy minden évben rendre magas kitöltöttségi eredményeket tudunk felmutatni. Az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E többrétű és összetett feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény döntéshozóit, a Karok/Intézetek vezetőit és nem utolsósorban az oktatókat látja el információkkal. A felmérés egyben lehetőséget biztosít a hallgatók számára arra is, hogy időről-időre a véleményükkel hozzájáruljanak az Egyetem oktatási színvonalának emeléséhez. A kutatás – többek között – olyan kérdésekre keresi a választ, mint a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonya, a tananyag elsajátításának jellemzői, a tanulás körülményei. Az OMHV felmérés eredményei a legpontosabb visszajelzések arról, ahogyan a hallgatók megítélik az Egyetemen folyó munkát. Ezen vélemények felhasználásával lehetőség nyílik egy olyan együttműködés kialakítására, amely a hallgatók igényeit is figyelembe veszi és modern tanulási környezetet biztosít. A saját magára vonatkozó adatokat az oktatók megismerhetik, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok valamint a doktori iskolák munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2021. április 23. - 2021. május 4. és 2021. május 12. - 2020. május 26. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

A 2020/2021-es tanév II. félévében a járványügyi helyzet miatt az egyetemen online oktatás folyt. Ennek köszönhetően a mostani felmérés eredményei különösen fontosak. A válaszok nagyobb validitásának elérése érdekében 4 célcsoportot hoztunk létre (oktatók, nyelvi képzések, testnevelés, doktori iskola), amelyeken belül eltérő kérdőívekkel kérdeztük az oktatókra, valamint a tárgyakra vonatkozó véleményeket is. Ennek köszönhetően az egyes almintákra vonatkozó célzott kérdéseket tehettünk fel. A jelen kutatásban 631 oktatói adatlap (I. félévben 642), és 1149 tantárgyi adatlap készült el (I. félévben 1124). A testnevelés képzés esetén 19 oktatói (I. félévben 20) és 29 tantárgyi adatlap (I. félévben 24), nyelvi képzések esetén 44 oktatói (I. félévben 45) és 36 tantárgyi adatlap (I. félévben 40), a doktori iskolákra vonatkoztatva 101 oktatói (I. félévben 70) és 113 tantárgyi adatlap készült el (I. félévben 120).

Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 46925 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 22010, amely 46,9 %-os válaszadási hajlandóságot mutat (I. félévben 44,75%). A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2057. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 725, amely 35,24%-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 41,09). A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1549. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 253, amely 16,33 %-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 23,4 %). A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1399. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 758, amely 54,1 %-os válaszadási hajlandóságot jelent (I. félévben 53,4). Alapvetően a kitöltési hajlandóság mintái nem változtak az előző félévhez képest, továbbra is a doktori képzéssel kapcsolatos kérdőívek kerülnek legalacsonyabb arányban kitöltésre. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2021 tavasz